تعداد سوالات عمومی کنکور انسانی ۱۴۰۱

داوطلبان برای قبولی درکنکور سراسری ۱۴۰۱  هر یک از رشته های گروه علوم آزمایشی انسانی در کنار علاقه، قدرت حافظه خوب و درک مفاهیم و همچنین با اطلاع از بهترین منابع کنکور انسانی و نیز طراحی یک برنامه ریزی مناسب می توانند شانس قبولی خود را در این آزمون افزایش دهند. از جمله مواردی که می تواند علاقه مندان را در مسیر برنامه ریزی کنکور انسانی یاری نماید، اطلاع از تعداد سوالات هر یک از مواد این آزمون و مدت زمان پاسخگویی با آن ها می باشد.

زمان پاسخگویی به ۱۰۰ سوال عمومی و ۱۷۵ سوال تخصصی کنکور سراسری انسانی به ترتیب ۷۵ و ۱۶۰دقیقه می باشد.

تعداد سوالات عمومی کنکور انسانی ۱۴۰۱ و مدت زمان پاسخگویی به هر دروس

همانطور که می دانید منابع اصلی آزمون سراسری در هر یک از گروه های آزمایشی از جمله  علوم انسانی از کتب درسی دوره دوم متوسطه می باشد. کنکور انسانی از ۲۸۰ سوال تشکیل شده است و سوالات مربوطه در قالب دو دفترچه سوالات عمومی و اختصاصی در اختیار داوطلبان قرار می گیرد که داوطلب می بایست در مدت زمان ۲۴۰ دقیقه به آن ها پاسخ دهد. همچنین دفترچه عمومی نیز شامل ۱۰۰ سوال و مدت زمان پاسخ دهی به آن ها ۷۵ دقیقه می باشد، که در جدول زیر به صورت دقیق تر جرئیات آن را ارائه کرده ایم.

تعداد سوالات عمومی علوم انسانی ۱۴۰۱ و زمان پاسخ گویی به آن 
مواد امتحان  تعداد سوالات  مدت پاسخگویی
زبان و ادبیات فارسی ۲۵ ۱۸ دقیقه
زبان عربی ۲۵ ۲۰ دقیقه
فرهنگ و معارف اسلامی ۲۵ ۱۷ دقیقه
زبان انگلیسی ۲۵ ۲۰ دقیقه

تعداد سوالات اختصاصی کنکور انسانی ۱۴۰۱ و مدت زمان پاسخگویی به هر دروس

دفتر چه دوم کنکور انسانی از کتاب های اختصاصی هر درس می باشد که به ترتیب شامل ریاضی، اقتصاد، زبان و ادبیات فارسی، زبان عربی، تاریخ، جغرافیا، علوم اجتماعی، فلسفه و منطق، روانشناسی است. دفترچه دروس اختصاصی متشکل از ۱۷۵ سوال و مدت زمان پاسخگویی آن ۱۶۰ دقیقه می باشد. توصیه می کنیم جدول زمان بندی خود را طوری طراحی کنید که در کنار درس های عمومی به دروس اختصاصی مدت زمان بیشتری را اختصاص دهید.

تعداد سوالات اختصاصی علوم انسانی ۱۴۰۱ و زمان پاسخ گویی به آن 
مواد امتحان  تعداد سوالات  مدت پاسخگویی
ریاضی ۲۰ ۲۵ دقیقه
اقتصاد ۱۵ ۱۰ دقیقه
زبان و ادبیات فارسی ۳۰ ۳۰ دقیقه
زبان عربی ۲۰ ۱۵دقیقه
تاریخ ۱۵ ۲۵ دقیقه
جغرافیا ۱۵
علوم اجتماعی ۲۰ ۱۵ دقیقه
فلسفه و منطق ۲۰ ۲۰ دقیقه
روانشناسی ۲۰ ۱۵ دقیقه

 

اطلاع از بودجه بندی کنکور انسانی ۱۴۰۱ نیز می تواند در زمان بندی مطالعه و برنامه ریزی کنکور شما نقش بسیار موثری را ایفا کند چرا که می توانید متناسب با میزان اهمیت و تاثیر ضریب هر درس با دانلود دفترچه سوالات و پاسخنامه کنکور سراسری علوم انسانی ۱۴۰۱ زمان لازم را برای مطالعه و تست های آن اختصاص دهید و بدین ترتیب با شیوه مناسب تر و برنامه ریزی دقیق تری به مطالعه دروس خود بپردازید. همچنین، زمان پاسخ گویی به سوالات کنکور انسانی اختیاری بوده و هر داوطلب می تواند متناسب با اولویت بندی خود به هر یک از سوال های دروس مورد نظر در مدت زمان مقرر پاسخ دهد.

 

سوالات متداول 

۱- دفترچه سوالات عمومی کنکور انسانی ۱۴۰۱ شامل چند سوال می باشد؟

۱۰۰ سوال به مجموعه سوالات عمومی و ۷۵ دقیقه زمان پاسخگویی برای آن ها در نظر گرفته شده است.

۲- تعداد سوالات دفترچه اختصاصی کنکور انسانی و مدت زمان پاسخگویی به آن به چه صورت می باشد؟

داوطلبان می بایست ۱۷۵ سوال دروس تخصصی این گروه آزمایشی را در مدت زمان ۱۶۰ دقیقه پاسخ دهند.

۳- دروس اختصاصی کنکورسراسری انسانی شامل کدام کتاب ها می باشند؟

این دروس شامل ریاضی، اقتصاد، زبان و ادبیات فارسی، زبان عربی، تاریخ، جغرافیا، علوم اجتماعی، فلسفه و منطق و همچنین روانشناسی می باشد.