تعداد ظرفیت پذیرش دانشگاه فرهنگیان در سال ۱۴۰۱ می تواند چقدر باشد؟

 

ظرفیت پذیرش تربیت معلم دانشگاه فرهنگیان در سال 98

برای جذب در آموزش و پرورش و معلم شدن یک مسیر معین وجود دارد و آن هم دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی است. البته قرار بود که داوطلبان از مسیر کنکور و گذراندن دوره چهارساله، جذب دانشگاه فرهنگیان شوند ولی نیاز آموزش و پرورش به نیرو موجب شد که ماده ۲۸ دانشگاه فرهنگیان و جذب از طریق آزمون استخدامی بر سر زبان‌ها بیفتد، یکی از موضوعات پرطرفدار داوطلبان متوسطه اطلاع از میزان ظرفیت پذیرش دانشگاه فرهنگیان در کنکور ۱۴۰۱ می باشد که در ادامه می خوانید.

 

رشته

تعداد پذیرش دانشگاه فرهنگیان در کنکور ۱۴۰۰

علوم ریاضی و فنی ۳۷۳۴
علوم تجربی ۵۱۳۵
علوم انسانی ۱۵۷۰۱
هنر ۵۰۶
زبان ۱۰۲۲
جمع کل ۲۶۰۹۸

 

با توجه به آمار معلمان بازنشسته، پیش بینی می شود کماکان نیاز آموزش و پرورش به جذب نیروی جدید ادامه داشته باشد و بخشی از این نیرو نیز از طریق کنکور ۱۴۰۱ تامین می شود و پیش بینی می شود در سال ۱۴۰۱ بین ۲۰ تا ۲۵ هزار نفر جذب نیرو وجود داشته باشد.

مطالعه بیشتر