تغییر رشته بعد از دیپلم + بخشنامه جدید ۱۴۰۱

تغییر رشته بعد از دیپلم، دانش آموزان مقطع دهم دبیرستان که در حال تحصیل هستند و یا تحصیل آن ها به اتمام رسیده، با توجه به شرایطی که در ادامه به آن می پردازیم، می توانند تغییر رشته دهند. با ایران تحصیل همراه باشید.

برخی اوقات پیش می آید که در هنگام انتخاب رشته سال نهم به سال دهم، دانش آموزان بدون در نظر گرفتن استعداد، علاقه و توانایی های خود و صرف نظر از روحیات خود با توجه به پیشنهاد اطرافیان و خانواده رشته ای را انتخاب می نمایند که پس از گذشت مدتی تصمیم می گیرند رشته خود را تغییر داده و در رشته مورد علاقه خود به تحصیل بپردازند و یا به تغییر رشته بعد از دیپلم بپردازند.

در تغییر رشته بعد از دیپلم، باید این نکته را در نظر داشته باشید که در پایه دهم شرایط تغییر در دبیرستان با پایه یازدهم متفاوت می باشد. در نتیجه می بایست رشته تحصیلی دانش آموز و رشته مورد علاقه وی مورد بررسی قرار گرفته و سپس در آزمون تغییر رشته که به واسطه وزارت آموزش و پرورش برگزار می گردد، شرکت نمایند.

تغییر رشته بعد از دیپلم

▪︎در مرحله اول شخص متقاضی می بایست فرم تقاضا شرکت در تغییر رشته را به مدرسه ارائه دهد.
▪︎پس از تایید فرم از سمت مدرسه، فرم به اداره ارسال شده و پس از تایید دوباره مراحل بعدی انجام می گیرد.

 

شرایط آزمون تغییر رشته پایه دهم و یازدهم: 

▪︎جهت تغیر رشته در پایه یازدهم، نیازمند رای کمیسیون منطقه است.
▪︎برای دانش آموزان این امکان فراهم است که در دو نوبت خرداد و تابستان می توانند در آزمون تغییر رشته شرکت کنند.
▪︎دانش آموزانی که ترک تحصیل یا انتقال داده  شده اند، برای شرکت در آزمون انتقال رشته مجاز نیستند.
▪︎یکی دیگر شرایط شرکت در آزمون تغییر رشته، فعال بودن در زمان حضور در کلاس و ثبت نام در ضمن سال است .

 

ثبت نام تغییر رشته بعد از دیپلم در سامانه سناد

۱) ابتدا وارد سامانه سناد شوید.
۲) سپس گزینه ( تغییر رشته دانش آموزان ) را انتخاب کنید.
۳) برروی گزینه درخواست ( تغییر رشته ) کلیک کنید.
۴) در این صفحه، کد ملی دانش آموز را وارد کنید.
۵) اطلاعات خواسته شده را وارد کنید.
۶) شاخه جدید و رشته جدید را انتخاب کنید.

 

بخشنامه جدید تغییر رشته بعد از دیپلم

ضوابط و قوانین آموزش وپرورش نیاز دانش آموز به تغییر رشته را دریافته و مجاز نموده است. دانش آموزان زیر ممکن است درخواست تغییر رشته داشته باشند:

▪︎دانش‌آموزان پایه دهم
▪︎دانش‌آموزان پایه یازدهم

در این فرصت به طور خلاصه به روش تغییردر رشته این گروه ها می پردازیم. به ویژه تغییر رشته در پایه دهم مهم است به آن بیشتر توجه می کنیم.

تغییر رشته در پایه دهم

هنگامی که دانش‌آموزی در شاخه  فنی و حرفه ای و در رشته حسابداری در پایه دهم تحصیل می‌کند و به هر دلیلی در پایان پایه دهم متوجه شود که علاقه‌ای به رشته نداشته و یا در انتخاب رشته اشتباه کرده‌ و یا نمرات مطلوبی در این رشته کسب نکرده است، می تواند درخواست تغییر رشته دهد. دانش‌آموزان پایه دهم در صورتی که نمره قبولی تغییر رشته را کسب نکرده اند، می توانند در دو نوبت: خرداد و شهریور در امتحانات شرکت کنند.

دانش‌آموزان در پایه دهم این فرصت را دارند که از دو فرصت خرداد و شهریور استفاده کنند. دانش‌آموزان بر اساس ضوابطی که در بخشنامه تغییر رشته پایه دهم به مدارس کشور ابلاغ کرده‌ایم و تمام دروس در جداول آن مشخص شده، می‌توانند شاخه خود را تغییر دهند.
دانش آموز پایه دهم برای تغییر رشته به شاخه نظری چهار عنوان درس را امتحان می دهد و اگر در این درس‌ها حد نصاب نمره قبولی را کسب کنند، در پایه یازدهم وارد رشته جدید خود می‌شوند. در نظر داشته باشید که دانش آموز پس از کسب نمره قبولی در دروس تغییر رشته، باید بعضی دروس مشابه رشته قبلی را که به دلیل محتوا و تعداد واحدها قابل تطبیق نیستند و در جدول تطبیق هم ذکر شده، در تابستان یازدهم یا دوازدهم آن ها را نیز امتحان دهد. دانش آموزی که امتحان تغییر رشته را در خرداد انجام داده باید این دروس غیر قابل تطبیق را در تابستان سال یازدهم یا دوازدهم یا دی ماه بگذراند.

تغییر رشته بعد از دیپلم

دروس تغییر رشته بعد از دیپلم همه رشته ها

■ از ریاضی به تجربی
در صورت کسب نمره قبولی در رشته قبلی در درس های:
▪︎ریاضی۱ کد ۱۰۰۵۱
▪︎ فیزیک۱  کد۱۰۱۰۱
▪︎شیمی۱ کد۱۰۱۱۱
باید در امتحان درس زیست شناسی۱ کد ۱۰۱۴۱ در خرداد یا شهریور نمره قبولی کسب کند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
■ از انسانی، فنی، کارودانش و معارف به تجربی
باید در امتحان دروس:
▪︎ریاضی۱ کد۱۰۰۵۱
▪︎زیست۱ کد۱۰۱۴۱
▪︎فیزیک۱ کد۱۰۲۹۱
▪︎شیمی۱کد ۱۰۱۱۱
در خرداد یا شهریور نمره قبولی کسب کند و درس آزمایشگاه علوم۱ را در تابستان یازدهم یا دوازدهم بگذراند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
■ از تجربی به ریاضی
در صورت کسب نمره قبولی در رشته قبلی در درس های:
▪︎ریاضی۱ کد ۱۰۰۵۱
▪︎شیمی۱ کد۱۰۱۱۱
باید در امتحان دروس فیزیک۱ کد۱۰۱۰۱ و هندسه۱ ۱۰۰۶۱ در خرداد یا شهریور نمره قبولی کسب کند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
■ از انسانی، فنی، کارودانش و معارف به ریاضی
باید در امتحان دروس:
▪︎ریاضی۱ کد۱۰۰۵۱
▪︎هندسه۱ کد۱۰۰۶۱
▪︎فیزیک۱کد ۱۰۱۰۱
▪︎شیمی۱ کد۱۰۱۱۱
در خرداد یا شهریور نمره قبولی کسب کند و درس آزمایشگاه علوم۱ را در تابستان یازدهم یا دوازدهم با موفقیت بگذراند.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
■ از تجربی، ریاضی، فنی و کاردانش به انسانی
باید در امتحان دروس:
▪︎علوم و فنون ادبی۱ کد ۱۰۱۷۱
▪︎جامعه شناسی۱ کد۱۰۲۰۱
▪︎اقتصاد۱ کد۱۰۲۱۱
▪︎منطق کد۱۰۲۲۱
در خرداد یا شهریور نمره قبولی کسب کند و در تابستان یازدهم یا دوازدهم دروس تعلیمات دینی انسانی۱۰۱۵۱ و تاریخ۱کد۱۰۱۹۱ و عربی انسانی کد۱۰۱۶۱ را امتحان داده و نمره قبولی کسب کند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
■ از تجربی، ریاضی، فنی و کاردانش به علوم معارف
باید در دروس:
▪︎تاریخ کد ۱ ۱۰۲۸۱
▪︎عربی کد ۱۰۲۷۱
▪︎اصول عقاید۱ کد ۱۰۲۴۱
▪︎معارف قرآنی کد۱۰۲۳۱ را در خرداد یا شهریور امتحان داده و نمره قبولی کسب کند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
■ از تمامی رشته های نظری و کارودانش به شاخه فنی و حرفه ای
▪︎شرکت در آزمون تمامی دروس اختصاصی ( دروس شایستگی های فنی و غیرفنی ) رشته موردنظر و کسب نمره قبولی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
■ از تمام رشته های نظری و فنی به شاخه کارودانش
شرکت در تمامی آزمون های دروس اختصاصی (قبولی در دروس شایستگی های غیرفنی) و گذراندن شایستگی فنی استاندارد مهارت و قبولی برابر با نمرات دستگاه متولی تا پایان پایه یازدهم‌‌

 

نکته مهم

تغییر در رشته در پایه یازدهم مخصوص شاخه نظری است.

بر اساس ماده ۸۸ آیین نامه دوره دوم متوسطه که شرایط تغییر رشته در آن تعریف شده دانش‌آموز می‌تواند در پایه یازدهم نیز اگر درخواست تغییر رشته داشته باشد، این تغییر رشته را فقط درون پایه نظری انجام دهد که این تغییر رشته ربطی به هنرستان فنی و کار و دانش ندارد چون این رشته ها مهارتی هستند. دانش‌آموزان شاخه نظری (ریاضی، تجربی، انسانی و علوم و معارف اسلامی) حتی اگر در پایان پایه یازدهم تصمیم به تغییر رشته بگیرند با مراجعه به مدیر مدرسه و ارائه درخواست ولی دانش‌آموز سیر قانونی را طی کرده و پس از گرفتن موافقت اداره آموزش و پرورش منطقه،‌ در امتحانات شاخه نظری شرکت می کنند و همچون دانش‌آموزان پایه دهم در شاخه نظری تغییر رشته داده و در پایه دوازدهم در رشته جدید به درس خود ادامه دهد. لازم به ذکر است پیش از این دانش‌آموزان در پایان سال اول دبیرستان رشته تحصیلی خود را انتخاب می‌کردند، اما با استقرار ساختار ۶.۳.۳ در نظام آموزشی کشور، فرآیند هدایت تحصیلی دانش‌آموزان در پایان پایه نهم انجام می‌شود.

مطالعه بیشتر