دریافت دفترچه سوالات و پاسخنامه کلیدی آزمون سراسری سال 1400

blank

دریافت دفترچه سوالات آزمون سراسری سال 1400

ضمن آرزوي توفيق براي داوطلبان شركت‌كننده در آزمون سراسري سال 1400، به منظور دسترسي هرچه سريع‌تر داوطلبان به سؤالات گروههاي آزمايشي علوم رياضي و فني، علوم تجربي، علوم انساني، هنر و زبانهاي خارجي، به اطلاع مي‌رساند، سؤالات هريك ازگروههاي آزمايشي به  شرح زير در سايت سازمان درج و در دسترس داوطلبان عزيز قرار مي‌گيرد.

ضمناً كليد اوليه سؤالات آزمون سراسري سال 1400(داخل كشور) ، از ساعت 20 روز دوشنبه  مورخ 1400/04/14 و كليد اوليه سؤالات (خارج از كشور)، روز چهارشنبه  مورخ 1400/04/16  از طريق همين سايت قابل دريافت مي‌باشد.

1

سؤالات گروه آزمايشي  هنر

(ساعت 14:00 روز چهارشنبه  مورخ 1400/04/09)

دفترچه عمومي

دفترچه فرهنگ و معارف اقليت‌هاي ديني و زبان‌هاي خارجي غيرانگليسي

دفترچه اختصاصي

2

سؤالات گروه آزمايشي علوم انساني (ساعت 14:00 روز پنج‌شنبه مورخ 1400/04/10)

دفترچه عمومي

دفترچه فرهنگ و معارف اقليت‌هاي ديني و زبان‌هاي خارجي غيرانگليسي

دفترچه اختصاصي

دفترچه اختصاصي ويژه علوم و معارف اسلامي

دفترچه عمومی ویژه علوم و معارف اسلامی

3

سؤالات گروه آزمايشي رياضي(ساعت 14:00 روز پنج‌شنبه مورخ 1400/04/10)

دفترچه عمومي

دفترچه فرهنگ و معارف اقليت‌هاي ديني و زبان‌هاي خارجي غيرانگليسي

دفترچه اختصاصي

4

سؤالات گروه آزمايشي علوم تجربي (ساعت 14:00 روز جمعه مورخ 1400/04/11)

دفترچه عمومي

دفترچه فرهنگ و معارف اقليت‌هاي ديني و زبان‌هاي خارجي غيرانگليسي

دفترچه اختصاصي

دفترچه اختصاصی   بهیاری

5

سؤالات گروه آزمايشي زبانهاي خارجي (ساعت 14:00 روز شنبه مورخ 1400/04/12)

دفترچه عمومي

دفترچه فرهنگ و معارف اقليت‌هاي ديني و زبان‌هاي خارجي غيرانگليسي

دفترچه اختصاصي زبان انگليسي

دفترچه اختصاصي زبان آلماني‌وفرانسه

6

سؤالات خارج از كشور (ساعت 14:00 روز يكشنبه 1400/04/13)

دفترچه عمومي(گروه هاي رياضي – تجربي – هنر-زبان)

دفترچه اختصاصي گروه آزمايشي علوم انساني

دفترچه اختصاصي گروه آزمايشي علوم تجربي

دفترچه اختصاصي گروه آزمايشي علوم رياضي و فني

دفترچه اختصاصي گروه آزمايشي هنر

دفترچه اختصاصي گروه آزمايشي علوم انساني (ويژه علوم و معارف اسلامي)

دفترچه عمومي گروه آزمايشي علوم انساني

دفترچه اقليت هاي مذهبي و زبان هاي خارجي غير انگليسي

دفترچه اختصاصي گروه زبان دفترچه اختصاصي زبان‌آلماني و فرانسه

 

کلید اولیه سوالات آزمون سراسري 1400

مطالعه بیشتر