دریافت دفترچه سوالات و پاسخنامه کلیدی آزمون سراسری سال ۱۴۰۰

دریافت دفترچه سوالات آزمون سراسری سال ۱۴۰۰

ضمن آرزوی توفیق برای داوطلبان شرکت‌کننده در آزمون سراسری سال ۱۴۰۰، به منظور دسترسی هرچه سریع‌تر داوطلبان به سؤالات گروههای آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی، علوم انسانی، هنر و زبانهای خارجی، به اطلاع می‌رساند، سؤالات هریک ازگروههای آزمایشی به  شرح زیر در سایت سازمان درج و در دسترس داوطلبان عزیز قرار می‌گیرد.

ضمناً کلید اولیه سؤالات آزمون سراسری سال ۱۴۰۰(داخل کشور) ، از ساعت ۲۰ روز دوشنبه  مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ و کلید اولیه سؤالات (خارج از کشور)، روز چهارشنبه  مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶  از طریق همین سایت قابل دریافت می‌باشد.

۱

سؤالات گروه آزمایشی  هنر

(ساعت ۱۴:۰۰ روز چهارشنبه  مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۹)

دفترچه عمومی

دفترچه فرهنگ و معارف اقلیت‌های دینی و زبان‌های خارجی غیرانگلیسی

دفترچه اختصاصی

۲

سؤالات گروه آزمایشی علوم انسانی (ساعت ۱۴:۰۰ روز پنج‌شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۰)

دفترچه عمومی

دفترچه فرهنگ و معارف اقلیت‌های دینی و زبان‌های خارجی غیرانگلیسی

دفترچه اختصاصی

دفترچه اختصاصی ویژه علوم و معارف اسلامی

دفترچه عمومی ویژه علوم و معارف اسلامی

۳

سؤالات گروه آزمایشی ریاضی(ساعت ۱۴:۰۰ روز پنج‌شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۰)

دفترچه عمومی

دفترچه فرهنگ و معارف اقلیت‌های دینی و زبان‌های خارجی غیرانگلیسی

دفترچه اختصاصی

۴

سؤالات گروه آزمایشی علوم تجربی (ساعت ۱۴:۰۰ روز جمعه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۱)

دفترچه عمومی

دفترچه فرهنگ و معارف اقلیت‌های دینی و زبان‌های خارجی غیرانگلیسی

دفترچه اختصاصی

دفترچه اختصاصی   بهیاری

۵

سؤالات گروه آزمایشی زبانهای خارجی (ساعت ۱۴:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۲)

دفترچه عمومی

دفترچه فرهنگ و معارف اقلیت‌های دینی و زبان‌های خارجی غیرانگلیسی

دفترچه اختصاصی زبان انگلیسی

دفترچه اختصاصی زبان آلمانی‌وفرانسه

۶

سؤالات خارج از کشور (ساعت ۱۴:۰۰ روز یکشنبه ۱۴۰۰/۰۴/۱۳)

دفترچه عمومی(گروه های ریاضی – تجربی – هنر-زبان)

دفترچه اختصاصی گروه آزمایشی علوم انسانی

دفترچه اختصاصی گروه آزمایشی علوم تجربی

دفترچه اختصاصی گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی

دفترچه اختصاصی گروه آزمایشی هنر

دفترچه اختصاصی گروه آزمایشی علوم انسانی (ویژه علوم و معارف اسلامی)

دفترچه عمومی گروه آزمایشی علوم انسانی

دفترچه اقلیت های مذهبی و زبان های خارجی غیر انگلیسی

دفترچه اختصاصی گروه زبان دفترچه اختصاصی زبان‌آلمانی و فرانسه

 

کلید اولیه سوالات آزمون سراسری ۱۴۰۰