دفترچه سوالات آزمون دکتری (Ph.D) نیمه متمرکز سال ۱۴۰۰

ضمن آرزوی توفیق برای داوطلبان شرکت کننده در آزمون ورودی دکتری (نیمه متمرکز) داخل سال ۱۴۰۰، به اطلاع می رساند سؤالات هریک از رشته های امتحانی در سایت قرار داده شد که از طریق لینک های زیر قابل دریافت است.

عنوان رشته امتحانی
دانلود جغرافیای سیاسی
دانلود جغرافیا و برنامه ریزی شهری
دانلود جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
دانلود ژئومورفولوژی
دانلود سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی
دانلود علوم اقتصادی
دانلود مدیریت پیشگیری از جرم ، جرم یابی و ایمنی ترافیک
دانلود تاریخ – تاریخ اسلام
دانلود تاریخ – تاریخ ایران بعد از اسلام
دانلود تاریخ – تاریخ ایران قبل از اسلام
دانلود مدیریت بازرگانی و راهبردی
دانلود مدیریت دولتی
دانلود مدیریت صنعتی
دانلود مدیریت آموزشی
دانلود مدیریت رسانه و اطلاعات
دانلود مدیریت فناوری اطلاعات
دانلود مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز
دانلود کارآفرینی ، آینده پژوهی و مدیریت تکنولوژی
دانلود گردشگری
دانلود مالی
دانلود حسابداری
دانلود زبان و ادبیات فارسی
دانلود علم و اطلاعات دانش شناسی
دانلود فلسفه
دانلود فلسفه علم
دانلود فلسفه و کلام اسلامی
دانلود فلسفه تعلیم و تربیت
دانلود علوم اجتماعی
دانلود جمعیت شناسی
دانلود مددکاری اجتماعی
دانلود مشاوره
دانلود علوم ارتباطات
دانلود باستان شناسی
دانلود محیط زیست
دانلود علوم قرآن و حدیث
دانلود  فقه و مبانی حقوق اسلامی
دانلود  ادیان و عرفان
دانلود  تارخ و تمدن ملل اسلامی
دانلود فقه شافعی
دانلود مدرسی معارف اسلامی
دانلود برنامه ریزی درسی
دانلود علوم ورزشی – مدیریت ورزشی
دانلود علوم ورزشی – فیزیولوژی ورزشی
دانلود علوم ورزشی – آسیب شناسی
دانلود علوم ورزشی -رفتارحرکتی و روان شناسی ورزشی
دانلود علوم ورزشی – بیومکانیک ورزشی
دانلود شیمی – شیمی فیزیک
دانلود شیمی – شیمی آلی
دانلود شیمی – شیمی تجزیه
دانلود شیمی – شیمی معدنی
دانلود شیمی -شیمی پلیمر
دانلود شیمی کاربردی
دانلود شیمی- شیمی دارویی
دانلود فیتوشیمی
دانلود آب و هواشناسی
دانلود زیست شناسی گیاهی – سیستماتیک و بوم شناسی
دانلود زیست شناسی گیاهی – فیزیولوژی
دانلود زیست شناسی گیاهی – سلولی وتکوینی
دانلود زیست شناسی جانوری – فیزیولوژی
دانلود زیست شناسی جانوری -بیوسیستماتیک
دانلود زیست شناسی جانوری – سلولی وتکوینی
دانلود زیست شناسی -سلولی ومولکولی
دانلود بیوشیمی  (کد ۲۲۲۷)
دانلود ژنتیک مولکولی
دانلود زیست فناوری میکروبی
دانلود ریززیست فناوری
دانلود آمار
دانلود ریاضی
دانلود  فیزیک دریا
دانلود رشته زیست شناسی دریا
دانلود نانوفیزیک
دانلود رشته فیزیک
دانلود فوتونیک
دانلود رشته ژئوفیزیک -لرزه شناسی
دانلود رشته ژئوفیزیک (زلزله شناسی و ژئوالکتریکو الکترومغناتیس)
دانلود رشته ژئوفیزیک -گرانی سنجی
دانلود نانوشیمی
دانلود رشته بیوانفورماتیک
دانلود  علوم کامپیوتر
دانلود  علوم شناختی
دانلود  مهندسی برق –  الکترونیک
دانلود  مهندسی برق – مخابرات
دانلود  مهندسی برق – قدرت
دانلود مهندسی برق – کنترل
دانلود مهندسی عمران -سازه
دانلود  مهندسی عمران – زلزله
دانلود  مهندسی عمران – ژئوتکنیک
دانلود  مهندسی عمران – مهندسی اب وسازه های هیدرولیکی
دانلود  مهندسی عمران – راه وترابری
دانلود مهندسی عمران – سواحل بنادروسازه های دریایی
دانلود  مهندسی عمران -مهندسی مدیریت منابع اب
دانلود مهندسی عمران – حمل ونقل
دانلود مهندسی عمران – مهندسی و مدیریت ساخت
دانلود  مهندسی عمران – مهندسی محیطزیست
دانلود  مهندسی نقشه برداری – ژئودزی
دانلود مهندسی نقشه برداری – فتوگرامتری
دانلود  مهندسی نقشه برداری -سنجش ازدور
دانلود  مهندسی نقشه برداری – سیستم اطلاعات مکانی
دانلود  مهندسی مکانیک – ساخت وتولید
دانلود مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی
دانلود مهندسی مکانیک بیوسیستم
دانلود مهندسی مکانیک – دینامیک کنترل وارتعاشات
دانلود  مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی
دانلود  مهندسی دریا
دانلود  مهندسی هوافضا – آیرودینامیک
دانلود  مهندسی هوافضا – جلوبرندگی
دانلود  مهندسی هوافضا- سازه های هوایی
  دانلود مهندسی هوافضا – دینامیک پروازوکنترل
  دانلود  مهندسی معدن – اکتشاف مواد معدنی
دانلود   مهندسی معدن – استخراج مواد معدنی
دانلود  مهندسی معدن – فراوری موادمعدنی
  دانلود مهندسی معدن – مکانیک سنگ
  دانلود  مهندسی پلیمر- پلیمر
دانلود  مهندسی محیطزیست  -منابع اب
  دانلود مهندسی محیطزیست – اب وفاضلاب
  دانلود  مهندسی محیطزیست – موادزائدجامد
  دانلود  مهندسی محیطزیست – آلودگی هوا
دانلود                    مهندسی پزشکی – بیوالکتریک
دانلود   مهندسی پزشکی – بیومکانیک
دانلود  مهندسی پزشکی – بیومتریال
دانلود مهندسی صنایع
دانلود مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی
 دانلود                        مهندسی نفت – اکتشاف
  دانلود  مهندسی نفت (کد ۲۳۵۲)
  دانلود مهندسی کامپیوتر- نرم افزاروالگوریتم
  دانلود مهندسی کامپیوتر- معماری
دانلود   مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی
دانلود   مهندسی کامپیوتر- شبکه ورایانش
  دانلود مهندسی فناوری اطلاعات
  دانلود مهندسی متالورژی و مواد
  دانلود  مهندسی شیمی
  دانلود  مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی
  دانلود  فناوری نانو- نانومواد
  دانلود              فناوری نانو- نانوالکتونیک
  دانلود  مهندسی هسته ای – کاربردپرتوها
  دانلود  مهندسی هسته ای – راکتور
  دانلود  مهندسی هسته ای – پرتوپزشکی
  دانلود  مهندسی هسته ای – گداخت
  دانلود مهندسی نساجی – تکنولوژی نساجی
  دانلود  مهندسی نساجی – شیمی نساجی وعلوم الیاف
  دانلود مهندسی سیستم های انرژی
دانلود رشته آگروتکنولوژی (کد۲۴۳۲)
دانلود رشته آگروتکنولوژی – بذر
دانلود رشته آگروتکنولوژی – علوم علف های هرز
دانلود پژوهش هنر
دانلود  شهرسازی
  دانلود معماری
  دانلود                             مدیریت پروژه وساخت
دانلود رشته بیوتکنولوژی کشاورزی
  دانلود  علوم ومهندسی آبخیز
دانلود علوم و مهندسی مرتع
دانلود علوم و مهندسی محیط زیست
دانلود اگرواکولوژی
  دانلود مدیریت وکنترل بیابان
  دانلود علوم ومهندسی شیلات – فرآوری محصولات شیلاتی
دانلود علوم ومهندسی شیلات – صید و بهره برداری آبزیان
  دانلود علوم ومهندسی شیلات – تکثیروپرورش ابزیان
  دانلود علوم ومهندسی جنگل-مدیریت جنگل
دانلود علوم ومهندسی جنگل – عمران و بهره برداری جنگل
  دانلود علوم ومهندسی جنگل – علوم زیستی جنگل
  دانلود بیماری شناسی گیاهی
  دانلود  حشره شناسی کشاورزی
  دانلود توسعه کشاورزی
  دانلود ترویج واموزش کشاورزی پایدار
  دانلود ژنتیک وبه نژادی گیاهی
  دانلود  علوم ومهندسی اب -هواشناسی کشاورزی
  دانلود علوم ومهندسی اب -منابع اب
  دانلود  علوم ومهندسی اب -سازه های ابی
  دانلود علوم ومهندسی اب -ابیاری وزهکشی
دانلود مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولوزی-کامپوزیت های لیگنوسلولزی
دانلود مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولوزی-صنایع سلولوزی
  دانلود  علوم دامی
  دانلود مدیریت منابع خاک
  دانلود  مدیریت حاصل خیزی وزیست فناوری خاک
دانلود علوم ومهندسی صنایع غذایی
  دانلود علوم ومهندسی باغبانی
  دانلود             مطالعات زنان
   دانلود حقوق نفت وگاز
   دانلود حقوق خصوصی
   دانلود حقوق بین الملل عمومی
  دانلود حقوق جزاوجرم شناسی
   دانلود  حقوق عمومی
   دانلود روان شناسی
   دانلود سنجش واندازه گیری
   دانلود  روانشناسی واموزش کودکان استثنایی
   دانلود اموزش عالی
  دانلود  تکنولوژی اموزشی
  دانلود  روان شناسی تربیتی
دانلود جراحی دامپزشکی
دانلود مامائی وبیماری های تولیدمثل دام
دانلود بیماری های داخلی دام های کوچک
دانلود بیماری های داخلی دام های بزرگ
دانلود رادیولوژی دامپزشکی
دانلود کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی
دانلود پاتولوژی دامپزشکی
دانلود بهداشت وبیماری های پرندگان
دانلود بهداشت وبیماری های ابزیان
دانلود بهداشت موادغذایی
دانلود بهداشت خوراک دام
دانلود اپیدمیولوژی
دانلود انگل شناسی دامپزشکی
دانلود باکتری شناسی
دانلود ویروس شناسی
دانلود قارچ شناسی
دانلود ایمنی شناسی
دانلود بیوتکنولوژی دامپزشکی
دانلود فناوری تولیدمثل دردامپزشکی
دانلود  سم شناسی
دانلود فارماکولوژی دامپزشکی
دانلود فیزیولوژی
دانلود آناتومی وجنین شناسی مقایسه ای
دانلود  بافت شناسی مقایسه ای
دانلود اموزش زبان فرانسه
دانلود ادبیات فرانسه
دانلود اموزش زبان روسی
دانلود اموزش زبان المانی
دانلود آموزش زبان انگلیسی
دانلود زبان وادبیات انگلیسی
دانلود ترجمه
دانلود زبان شناسی
دانلود زمین شناسی نفت
دانلود زمین شناسی فسیل شناسی و چینه شناسی
دانلود زمین شناسی سنگ شناسی رسوبی
دانلود زمین شناسی اب های زیرزمینی
دانلود زمین شناسی مهندسی
دانلود زمین شناسی زیست محیطی
دانلود زمین شناسی پترولوژی
دانلود زمین شناسی اقتصادی
دانلود زمین شناسی تکتونیک
دانلود رشته هواشناسی
دانلود مرمت واحیای اشیای فرهنگی و تاریخی
دانلود مرمت واحیای ابنیه وبناهای تاریخی
دانلود بیوفیزیک
دانلود تئاتر
دانلود علوم سیاسی و روابط بین الملل
دانلود اقتصاد کشاورزی
دانلود میکروبیولوژی
دانلود مطالعات جهان
دانلود زبان و ادبیات عربی
دانلود طراحی صنعتی
دانلود زبان های باستانی ایران
دانلود بیوشی و مراقبت های ویژه دامپزشکی

 

دفترچه های شماره دو
 
دانلود کلیه رشته های امتحانی گروه آزمایشی علوم انسانی (بجز رشته امتحانی زبان و ادبیات عرب)
دانلود  گروه آزمایشی علوم انسانی ویژه زبان و ادبیات عرب
دانلود کلیه رشته های امتحانی گروه آزمایشی علوم پایه
دانلود کلیه رشته های امتحانی گروه آزمایشی فنی و مهندسی
دانلود کلیه رشته های امتحانی گروه آزمایشی کشاورزی و منابع طبیعی
دانلود کلیه رشته های امتحانی گروه آزمایشی هنر
دانلود کلیه رشته های امتحانی گروه آزمایشی دامپزشکی
دانلود گروه آزمایشی زبان ویژه رشته امتحانی آموزش زبان فرانسه و ادبیات فرانسه کد رشته های ۲۸۰۱و۲۸۰۲
دانلود گروه آزمایشی زبان ویژه رشته امتحانی زبان روسی کد رشته ۲۸۰۳
دانلود گروه آزمایشی زبان ویژه رشته امتحانی آموزش زبان آلمانی کدرشته ۲۸۰۴
دانلود گروه آزمایشی زبان ویژه کد رشته های امتحانی ۲۸۰۵,۲۸۰۶,۲۸۰۷,۲۸۰۸
دانلود گروه آزمایشی زبان ویژه رشته امتحانی فرهنگ و زبان های باستانی کد رشته ۲۸۰۹
دانلود زبان فرانسه – عمومی و زبان آلمانی – عمومی