خرید
blank

مقایسه طرحواره های هیجانی، پردازش اطلاعات هیجانی و اجتناب شناختی – رفتاری در بیماران وسواس شستشو، وسواس وارسی و افراد عادی

تومان۱۵.۰۰۰
خرید
blank

اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر تاب آوری تحصیلی بر خودناتوان سازی و هیجانات پیشرفت دانشجویان

تومان۸.۰۰۰
خرید
blank

رابطه حکمرانی خوب سازمانی با ارتقاء پاسخگویی کارکنان دادگستری کل استان

تومان۱۰.۰۰۰
خرید
blank

بررسی موانع بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری از دیدگاه مدیران بانک تجارت استان

تومان۱۵.۰۰۰
خرید
blank

بررسی ویژگی های شغلی کارکنان ادارات کل ورزش جوانان استان … بر اساس مدل JCM

تومان۱۳.۰۰۰
خرید
blank

بررسي و تحليل قصه‌هاي محلي استان کهگيلويه و بويراحمد

تومان۲۰.۰۰۰
خرید
blank

بهينه سازي فرآيند بيوليچينگ سرباره مجتمع مس سرچشمه با استفاده از روش سطح- پاسخ

تومان۱۵.۰۰۰
خرید
blank

بررسی نظام نظارت بر انتخابات توسط شورای نگهبان و وزارت کشور

تومان۲۰.۰۰۰
خرید
blank

بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی سرسختی و تاب آوری با موفقیت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارتش

تومان۱۰.۰۰۰
خرید
blank

بررسی ارتباط باور های معرفت شناختی با درگیری شناختی، رفتاری و پیشرفت تحصیلی زبان انگلیسی در بین دانش آموزان دوره متوسطه نظری شهرستان چایپاره در سال تحصیلی 1400-1399

تومان۱۵.۰۰۰
خرید
blank

بررسی تأثیر درک سیاستهای سازمانی بر تعهد سازمانی کارمندان مدارس شهر

تومان۱۶.۰۰۰
خرید
blank

تاثیر عملکرد لجستیک در شادی و رضایت مشتریان

تومان۲۰.۰۰۰
0