خرید
blank

بررسي عملكرد صندوق هاي سرمايه گذاري مشترك در مقايسه با شركتهاي سرمايه گذاري فعال در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس شاخص هاي سورتينو، شارپ و ضريب بتا

تومان۱۵.۰۰۰
خرید
blank

بررسي نارساييهاي حسابداري صنعتي در شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران و ارائه راهكارهاي پيشنهادي

تومان۱۵.۰۰۰
خرید
blank

ارزیابی میزان اثربخشی الگوهای جریان وجوه نقد و مدل برنامه ریزی ژنتیک در پیش بینی درماندگی مالی

تومان۱۳.۰۰۰
خرید
blank

شناسايي الگوي بازار و تخمين هزينه اجتماعي انحصار در بخش مخابرات ايران

تومان۱۵.۰۰۰
خرید
blank

تبیین رابطه بین اهرم اقتصادی و نسبت های ارزش بازار به ارزش دفتری (M/B) و قیمت به سود (P/E) در صنایع فعال بورس اوراق بهادار تهران

تومان۱۳.۰۰۰
خرید
blank

بررسي تاثير اهرم بدهي عملياتي بر بازده آتي حقوق صاحبان سهام شركت هاي پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

تومان۱۱.۰۰۰
خرید
blank

بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی (تخصص، دوره تصدی‌گری، اندازه حسابرسی) بر احتمال تجدید ارائه صورت‏های مالی

تومان۱۳.۰۰۰
خرید
blank

بررسی موانع بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری از دیدگاه مدیران بانک تجارت استان

تومان۱۵.۰۰۰
خرید
blank

بررسی نقش سیستمهای اطلاعاتی بازاریابی و فروش در افزایش میزان فروش شرکتها

تومان۱۲.۰۰۰
خرید
blank

بررسی رابطه بین شفافیت اطلاعات مالی و ریسک سقوط قیمت سهام در شرکتهای پذیرفته در بورس اوراق بهادار

تومان۱۰.۰۰۰
خرید
blank

بررسی تاثیر اهرم مالی بر چرخه تبدیل وجه نقد و نسبت جاری و حاشیه جریانات نقدی عملیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تومان۱۱.۰۰۰
خرید
blank

بررسی تاثیر نسبی و فزاینده سواد مالی ، اقتصادی و سواد تجاری بر موفقیت حرفه ای مدیران

تومان۱۵.۰۰۰
0