خرید
blank

مقایسه طرحواره های هیجانی، پردازش اطلاعات هیجانی و اجتناب شناختی – رفتاری در بیماران وسواس شستشو، وسواس وارسی و افراد عادی

تومان۱۵.۰۰۰
خرید
blank

بررسی ارتباط باور های معرفت شناختی با درگیری شناختی، رفتاری و پیشرفت تحصیلی زبان انگلیسی در بین دانش آموزان دوره متوسطه نظری شهرستان چایپاره در سال تحصیلی 1400-1399

تومان۱۵.۰۰۰
خرید
blank

بررسی تاثیر میزان دلبستگی نوجوانان به والدین و همسالان با میزان صداقت در میان دانش آموزان پایه دبيرستان شهرستان چایپاره

تومان۱۲.۰۰۰
خرید
blank

تغيير نظام ارزشها در افراد بزهكار

تومان۲۰.۰۰۰
خرید
blank

بررسي روشهاي تدريس سنتي و جديد و تاثيرآنها در يادگيري دانش آموزان دختر مقطع راهنمايي

تومان۱۴.۰۰۰
خرید
blank

بررسي رابطه شوخ طبعي با سلامت رواني در دانشجويان روان شناسي ورودي …….در دانشكده روان شناسي دانشگاه آزاد اسلامي

تومان۹.۰۰۰
خرید
blank

بررسی اثربخشی نمایش عروشکی بر افزایش مهارت های اجتماعی دختران کم توان ذهنی آموزش پذیر 12-8 سال

تومان۱۲.۰۰۰
خرید
blank

بررسی تأثیر مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر سازگاری دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان

تومان۱۳.۰۰۰
خرید
blank

بررسي ميزان شيوع اختلالات رواني در مديران دبيرستانهاي دخترانه شهر

تومان۱۰.۰۰۰
خرید
blank

بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان متوسطه شهر

تومان۱۴.۰۰۰
خرید
blank

بررسي و مقايسه‌ ميزان اضطراب دانشجويان پسر دانشگاه تبريز قبل از امتحانات و در ايام امتحانات

تومان۸.۰۰۰
خرید
blank

هوش

تومان۵.۰۰۰
0