خرید
blank

بررسي ميزان رضايت زناشويي در بين دانشجويان متاهل دانشگاه پيام نور شهرستان

تومان۸.۰۰۰
خرید
blank

رابطه وضعیت اقتصادی خانواده با موفقیت تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی

تومان۱۰.۰۰۰
خرید
blank

اثـرات طلـاق برکودکـان

تومان۱۰.۰۰۰
خرید
blank

تحقيق بررسي عوامل موثر بر سلامت اجتماعي دانشجويان با تأكيدي خاص بر شبكه هاي اجتماعي

تومان۱۲.۰۰۰
خرید
blank

بررسی تاثیر ویژگی های شخصیتی بر اعتیاد اینترنتی با تاکید بر تمایل استفاده از اینترنت

تومان۱۵.۰۰۰
خرید
blank

اثر بخشی آموزش راهبردهای تنظیم هیجانی بر کاهش نشانگان اضطراب امتحان دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان چايپاره

تومان۱۱.۰۰۰
خرید
blank

بررسی ویژگی های فردی و شخصیتی دانش آموزان عضو شورای دانش آموزی و مقایسه آن با سایر دانش آموزان

تومان۷.۵۰۰
خرید
blank

بررسی رابطه عزت نفس و سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی والدین کودکان عادی و والدین آموزش پذیر

تومان۱۴.۰۰۰
خرید
blank

بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی سرسختی و تاب آوری با موفقیت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارتش

تومان۷.۰۰۰
خرید
blank

رابطه پنج عامل بزرگ شخصیت و سبک های مقابله ای با افسردگی زناشویی در زنان متاهل کارمندان شهرستان

تومان۱۲.۰۰۰
خرید
blank

بررسی عوامل موثر بر روی رابطه رضایت و وفاداری مشتریان محصولات سریع المصرف (فروشگاههای زنجیره ای منتخب شهر تهران)

تومان۱۵.۰۰۰
خرید
blank

نیازسنجی  فرهنگی دانش­آموزان پسر دوره متوسطه          

تومان۱۵.۰۰۰
0