خرید
blank

بهينه سازي فرآيند بيوليچينگ سرباره مجتمع مس سرچشمه با استفاده از روش سطح- پاسخ

تومان۱۵.۰۰۰
خرید
blank

کنترل آرایش و اتصال در سیستم چند رباتی

تومان۱۰.۰۰۰
خرید
blank

نقش تصاوير ماهواره‌اي بعنوان يك ابزار قوي در امر اكتشاف و استخراج

تومان۱۴.۰۰۰
خرید
blank

اصول مهندسي سيستم هاي تعليق و محرك

تومان۱۲.۰۰۰
خرید
blank

بررسی اثرات طولانی‌مدت مدیریت خاک و کود بر روی خواص فیزیکی و شیمیایی خاک

تومان۲۵.۰۰۰
خرید
blank

فلزات سنگین

تومان۷.۰۰۰
خرید
blank

اثر مواد بیولوژیک بر محیط زیست

تومان۱۰.۰۰۰
خرید
blank

حذف یون کروم شش ظرفیتی از محلول آبی به کمک گل قرمز:یک مطالعه تجربی

تومان۱۰.۰۰۰
خرید
blank

محاسبه ارزش افزوده تولید تابلوهای برق درشرکت خزر برق براساس مدل زنجیره ارزش مایکل پورتر

تومان۱۵.۰۰۰
خرید
blank

بررسی امکان تولید گیاهان هاپلوئید از طریق کشت میکروسپور در گیاه کلزا

تومان۱۵.۰۰۰
خرید
blank

یک روش نیمه صریح قوی برای حل معادله کوراموتو-تسوزوکی

تومان۱۲.۰۰۰
خرید
blank

بررسی ارتباط بین برخی بیومارکرهای متابولیکی مرتبط با تنظیم کلسیم در مرحله گذار گاوهای شیری

تومان۱۵.۰۰۰
0