خرید
blank

اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر تاب آوری تحصیلی بر خودناتوان سازی و هیجانات پیشرفت دانشجویان

تومان۸.۰۰۰
خرید
blank

بررسی تأثیر درک سیاستهای سازمانی بر تعهد سازمانی کارمندان مدارس شهر

تومان۱۶.۰۰۰
خرید
blank

بررسی تاثیر عوامل فرهنگی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع اول متوسطه ی شهرستان

تومان۲۰.۰۰۰
خرید
blank

اثرات تكليف شب براي دانش آموزان

تومان۱۵.۰۰۰
خرید
blank

بررسي تاثير رنگها بر روي يادگيري كودكان مقطع اول دبستان

تومان۷.۰۰۰
خرید
blank

رابطه سبك اسناد با پيشرفت تحصيلي در دختران و پسران سال سوم دبيرستان

تومان۱۲.۰۰۰
خرید
blank

بررسي رابطه بين تيپ‌هاي شخصيتي مديران و اثربخشي آنان از ديدگاه ذي نفعان

تومان۲۰.۰۰۰
خرید
blank

بررسی امکانات و مشکلات تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی مناطق روستایی شهرستان

تومان۱۳.۰۰۰
خرید
blank

تاثير تغذيه بر پيشرفت تحصيلي

تومان۱۵.۰۰۰
خرید
blank

عوامل موثر در انتخاب رشته مدیریت صنعتی در بین دانشجویان دانشگاه

تومان۷.۰۰۰
خرید
blank

بررسی ارتباط مدیریت استعداد با توانمندی مدیران مدارس شهرستان چایپاره

تومان۱۲.۰۰۰
خرید
blank

رابطه وضعیت اقتصادی خانواده با موفقیت تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی

تومان۱۰.۰۰۰
0