خرید
blank

رابطه حکمرانی خوب سازمانی با ارتقاء پاسخگویی کارکنان دادگستری کل استان

تومان۱۰.۰۰۰
خرید
blank

بررسی ویژگی های شغلی کارکنان ادارات کل ورزش جوانان استان … بر اساس مدل JCM

تومان۱۳.۰۰۰
خرید
blank

بررسی تأثیر درک سیاستهای سازمانی بر تعهد سازمانی کارمندان مدارس شهر

تومان۱۶.۰۰۰
خرید
blank

تاثیر عملکرد لجستیک در شادی و رضایت مشتریان

تومان۲۰.۰۰۰
خرید
blank

بررسی رابطه هوش معنوی با سرمایه اجتماعی و تاثیر آن بر عملکرد سازمان گمرک بازرگان

تومان۱۵.۰۰۰
خرید
blank

ارائه الگوریتم خوشه¬بندي مبتني بر چگالي افزایشي براي داده¬هاي انبوه در انباره¬ داده ابري با رویکرد نگاشت-كاهش

تومان۲۲.۰۰۰
خرید
blank

بررسي و نقش فرآيند ارتباطات در عملكرد مديران در سازمان ملي جوانان و نهادهاي تابعه شهر

تومان۱۷.۰۰۰
خرید
blank

بررسی تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد کارکنان در بانک صادرات استان آذربایجان غربی

تومان۱۰.۰۰۰
خرید
blank

تاثیر فرهنگ سازمانی بر رابطه بین اعتبار بخشی و عملکرد سازمان

تومان۱۰.۰۰۰
خرید
blank

بررسی ارتباط بین ساختارهای رقابتی محصولات و  ساختارهای تامین مالی با محافظه­­کاری مشروط در گزارشگری مالی

تومان۱۰.۰۰۰
خرید
blank

مدل سازی معادلات ساختاری عوامل موثر بر پرسه زنی اینترنتی (مطالعه موردی: وزارت صنعت و معدن و تجارت)

تومان۱۵.۰۰۰
خرید
blank

بررسی رابطه میان فرهنگ سازمانی و بهره وري نیروي انسانی در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

تومان۲۳.۰۰۰
0