خرید
blank

بررسی امکان دسترسی یکسان شهروندان به خدمات شهری با استفاده از روش جینی (مکان‌یابی فروشگاه‌های زنجیره‌ای خرده فروشی)

تومان۱۰.۰۰۰
خرید
blank

بررسی تاثیر میزان مشارکت مردم در سازمان های مردم نهاد بر تعهد سازمانی و عملکرد کارکنان مؤسسات مردم نهاد شهرستان دماوند

تومان۱۲.۰۰۰
خرید
blank

محاسبه ارزش افزوده تولید تابلوهای برق درشرکت خزر برق براساس مدل زنجیره ارزش مایکل پورتر

تومان۱۰.۰۰۰
خرید
blank

بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی و غیر مالی شرکت (مطالعه موردی : شرکت های صنعتی استان گلستان )

تومان۱۵.۰۰۰
خرید
blank

رهبری اخلاقی و رابطه آن با تعهد سازمانی کارکنان واحدهاي ستادي بانك ملی در شهر تهران

تومان۱۸.۰۰۰
خرید
blank

بررسی اثر رفتار شهروندی سازمانی بر رضایت مشتریان بانک سینا شعب شهر تهران

تومان۱۵.۰۰۰
خرید
blank

تأثیر بکارگیری مدیریت استعداد بر تعهد کارکنان ناجا (دانشگاه علوم انتظامی)

تومان۱۴.۰۰۰
خرید
blank

بررسی تاثیر نسبی و فزاینده سواد مالی ، اقتصادی و سواد تجاری بر موفقیت حرفه ای مدیران

تومان۱۲.۰۰۰
خرید
blank

بررسي عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری الکترونیک، در میان مشتریان بانک ملي مرکزی شهرستان كاشان

تومان۱۷.۰۰۰
خرید
blank

بررسی عوامل موثر بر ایجاد مطالبات معوق بانکی و ارایه راهکارهایی جهت پیشگیری از آن در بانک سپه

تومان۱۵.۰۰۰
خرید
blank

تأثیر سرمایه کارآفرینی بر بهره وری کل عوامل تولید در ایران

تومان۱۳.۰۰۰
خرید
blank

بودجه‌بندي سرمايه‌اي در شركت ملي گاز ايران با استفاده از برنامه‌ريزي آرماني

تومان۱۰.۰۰۰
0