خرید
blank

پویایی گروه

تومان۱۰.۰۰۰
خرید
blank

مدل سازی معادلات ساختاری عوامل موثر بر  پرسه زنی اینترنتی  (مطالعه موردی:  وزارت صنعت و معدن و تجارت)

تومان۲۰.۰۰۰
خرید
blank

ابعاد فکری عقیدتی داعش و تاثیر آن برگسترش اسلام گرایی افراطی

تومان۱۵.۰۰۰
خرید
blank

بررسی امکان تولید گیاهان هاپلوئید از طریق کشت میکروسپور در گیاه کلزا

تومان۱۵.۰۰۰
خرید
blank

یک روش نیمه صریح قوی برای حل معادله کوراموتو-تسوزوکی

تومان۱۲.۰۰۰
خرید
blank

بررسی حقیقت میزان و صراط در رهیافت­های کلامی

تومان۱۵.۰۰۰
خرید
blank

بررسی رابطه دینداری و میزان طلاق بین زنان

تومان۱۰.۰۰۰
خرید
blank

بررسی ارتباط بین برخی بیومارکرهای متابولیکی مرتبط با تنظیم کلسیم در مرحله گذار گاوهای شیری

تومان۱۵.۰۰۰
خرید
blank

پایان نامه : اپیدمی اکولوژی

تومان۱۰.۰۰۰
خرید
blank

بررسی تبلیغات تجاری در رشد فروش بیمه های زندگی در ایران

تومان۱۲.۰۰۰
خرید
blank

ارزيابي استراتژي عملكرد سازمان بيمه ايران با كارت امتيازي متوازن در شهرستان سبزوار (مطالعه موردي)

تومان۱۲.۰۰۰
خرید
blank

کنترل توزیع شده سیستم چندرباتی برای جستجوی منبع

تومان۱۰.۰۰۰
0