خرید
blank

ايجاد تغييرات در AHP با سلسله مراتب غير خطي و وجود روابط رياضي مابين معيارها و زير معيارها

تومان۱۵.۰۰۰
خرید
blank

بررسي رابطه کمالگرایی و الدین با پیشرفت تحصیلی فرزندان

تومان۱۰.۰۰۰
خرید
blank

بررسی تأثیر مدیریت سرمایه در گردش جسورانه بر ثروت سهامداران شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تومان۲۰.۰۰۰
خرید
blank

تاثیر نرم افزار کیف الکترونیک آریا بر پیشرفت تحصیلی و خلاقیت دانش آموزان پایه پنجم شهر چایپاره

تومان۲۰.۰۰۰
خرید
blank

بررسی تاثیر میزان دلبستگی نوجوانان به والدین و همسالان با میزان صداقت در میان دانش آموزان پایه دبيرستان شهرستان ماکو

تومان۱۰.۰۰۰
خرید
blank

بررسي نقش رسانه‌هاي جمعي(با تاکيد بر تلويزيون) در الگوپذيري و رفتار کودکان

تومان۲۰.۰۰۰
خرید
blank

تاثیر دماهای متفاوت نگهداری برروی ترکیبات موثر در رايحة پنیر UF ایرانی

تومان۲۰.۰۰۰
خرید
blank

بررسی سیستم آموزشی جمهوری چک

تومان۳.۰۰۰
خرید
blank

بررسی رابطه بین فردی معلم و دانش آموز و تاثیر آن در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

تومان۷.۰۰۰
خرید
blank

نقش و جایگاه قسم

تومان۷.۰۰۰
خرید
blank

بررسی ارتباط بین نگهداری و تعمیرات (نت) ماشین آلات با افزایش بهره وری نیروی کار در کارخانه قند خوی

تومان۲۵.۰۰۰
خرید
blank

اطلاعات سنواتي سود و واکنش بازار به تغییرات سود خالص در بورس اوراق بهادار تهران

تومان۳۰.۰۰۰
0