دانلود
blank

تفكر و سبک زندگي

رایگان
خرید
blank

مدیریت فرهنگی جامعه توسط پیامبر اسلام‌ از دیدگاه قرآن کریم و روایات

تومان۲۰.۰۰۰
خرید
blank

کنترل آرایش و اتصال در سیستم چند رباتی

تومان۱۰.۰۰۰
خرید
blank

بررسی رابطه هوش معنوی با سرمایه اجتماعی و تاثیر آن بر عملکرد سازمان گمرک بازرگان

تومان۱۵.۰۰۰
خرید
blank

ارائه الگوریتم خوشه¬بندي مبتني بر چگالي افزایشي براي داده¬هاي انبوه در انباره¬ داده ابري با رویکرد نگاشت-كاهش

تومان۲۲.۰۰۰
خرید
blank

بررسی تاثیر عوامل فرهنگی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع اول متوسطه ی شهرستان

تومان۲۰.۰۰۰
خرید
blank

بررسی تاثیر میزان دلبستگی نوجوانان به والدین و همسالان با میزان صداقت در میان دانش آموزان پایه دبيرستان شهرستان چایپاره

تومان۱۲.۰۰۰
خرید
blank

تغيير نظام ارزشها در افراد بزهكار

تومان۲۰.۰۰۰
خرید
blank

اثرات تكليف شب براي دانش آموزان

تومان۱۵.۰۰۰
خرید
blank

بررسي تاثير رنگها بر روي يادگيري كودكان مقطع اول دبستان

تومان۷.۰۰۰
خرید
blank

بررسي اثرات اقتصادي الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني (WTO) بر صنعت بيمة كشور

تومان۲۰.۰۰۰
خرید
blank

بررسي اعتبار حقوقي قطعنامه ها و وتوهاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد و ارتباط آن با وضع موجود

تومان۱۸.۰۰۰
0