خرید
blank

رابطه سبك اسناد با پيشرفت تحصيلي در دختران و پسران سال سوم دبيرستان

تومان۱۲.۰۰۰
خرید
blank

بررسي جرم پولشويي در اسناد بين المللي و حقوق ايران

تومان۲۰.۰۰۰
خرید
blank

نقش تصاوير ماهواره‌اي بعنوان يك ابزار قوي در امر اكتشاف و استخراج

تومان۱۴.۰۰۰
خرید
blank

جانشين هاي مجازات حبس

تومان۱۲.۰۰۰
خرید
blank

بررسي و نقش فرآيند ارتباطات در عملكرد مديران در سازمان ملي جوانان و نهادهاي تابعه شهر

تومان۱۷.۰۰۰
خرید
blank

بررسي روشهاي تدريس سنتي و جديد و تاثيرآنها در يادگيري دانش آموزان دختر مقطع راهنمايي

تومان۱۴.۰۰۰
خرید
blank

بررسي رابطه شوخ طبعي با سلامت رواني در دانشجويان روان شناسي ورودي …….در دانشكده روان شناسي دانشگاه آزاد اسلامي

تومان۹.۰۰۰
خرید
blank

بررسی اثربخشی نمایش عروشکی بر افزایش مهارت های اجتماعی دختران کم توان ذهنی آموزش پذیر 12-8 سال

تومان۱۲.۰۰۰
خرید
blank

بررسی تأثیر مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر سازگاری دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان

تومان۱۳.۰۰۰
خرید
blank

اصول مهندسي سيستم هاي تعليق و محرك

تومان۱۲.۰۰۰
خرید
blank

بررسي ميزان شيوع اختلالات رواني در مديران دبيرستانهاي دخترانه شهر

تومان۱۰.۰۰۰
خرید
blank

بررسي رابطه بين تيپ‌هاي شخصيتي مديران و اثربخشي آنان از ديدگاه ذي نفعان

تومان۲۰.۰۰۰
0