پرداخت امن
بازگشت وجه
تضمین کیفیت
پشتیبانی

بررسي تأثير سيستم جامع مالي و يكنواخت صنعت نفت بر ويژگي‌هاي كيفي اطلاعات حسابداري (مورد مطالعه در شركت‌هاي پالايش نفت كشور)

نوع فایل
word و قابل ویرایش
حجم فایل
172 صفحه
تاریخ انتشار
7 فروردین 1400
دسته بندی
تعداد بازدید
16 بازدید
تومان۱۷.۰۰۰
  خرید این محصول

چكيده:

سيستم اطلاعات حسابداري  به عنوان يكي از منابع تامين كننده اطلاعات جهت تصميم گيري مديران داراي اهميت ويژه اي است. در اين تحقيق به بررسي تاثير سيستم جامع مالي و يكنواخت صنعت نفت بر ويژگي هاي كيفي اطلاعات حسابداري پرداخته شده است.هدف اصلي در اين تحقيق بررسي تاثير سيستم جامع مالي و يكنواخت صنعت نفت بر ويژگي هاي كيفي اطلاعات حسابداري در شركت هاي پالايش نفت كشور است. در ادامه وضعيت موجود سيستم جامع مالي و يكنواخت صنعت نفت ارزيابي مي شود تا ميزان تاثير آن بر ويژگي هاي كيفي اطلاعات حسابداري تعيين گردد. در اين تحقيق سيستم جامع مالي و يكنواخت صنعت به عنوان يك متغير مستقل و ويژگي هاي كيفي اطلاعات حسابداري (مربوط بودن، قابل اتكا بودن، قابل فهم بودن و قابل مقايسه بودن) را به عنوان متغيرهاي وابسته اين تحقيق مد نظر بوده است. تحقيق حاضر تحقيقي كاربردي است.و بر اساس روش وماهيت در طبقه بندي تحقيقات توصيفي قرار مي گيرد. براي جمع آوري اطلاعات مورد نياز از منابع كتابخانه اي، سايت هاي اينترنتي و پرسشنامه استفاده شده است در اين تحقيق از روش نمونه گيري استفاده شده است و تعداد 80پرسشنامه توزيع و 64 عدد نيز دريافت گرديد. براي تجزيه و تحليل اطلاعات آن از نرم افزار spss و آزمون t استفاده گرديده است.

نتايج اين تحقيق بيانگر آن است كه سيستم جامع مالي و يكنواخت صنعت نفت بر ويژگي‌هاي كيفي اطلاعات حسابداري تاثير مي گذارد. نتايج حاصل از بررسي وضعيت موجود سيستم نشان داده است كه اين سيستم توانايي لازم براي بالا بردن ويژگي هاي كيفي اطلاعات حسابداري را داراست.

 

 

 

فهرست مطالب :

چكيده:

مقدمه:

فصل اول: كليات تحقیق

1-1 مقدمه.

2-1 تاریخچه مطالعاتی.

3-1 – بیان مسئله تحقيق.

4-1 – چهارچوب نظري تحقيق:

5-1- ضرورت تحقیق.

6-1 فرضیه‌های تحقیق.

7-1- اهميت تحقیق.

8-1 اهداف تحقيق.

9-1 تعريف واژه ها و اصطلاحات کلیدی:

فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق

1-2 مقدمه.

2-2 . سيستم چيست ؟

1-2-2 سيستم اطلاعات حسابداري..

2-2-2  هدف از مطالعه سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري..

3-2-2 فن آوري اطلاعات و استراتژي شركت..

1-3-2-2- وظايف مديران در رابطه با سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري..

2-3-2-2 ارزش اطلاعات..

3-3-2-2 تصميم گيري..

4-3-2-2- تصميم گيري واطلاعات..

5-3-2-2 – انواع تصميم گيري..

3-2- ويژگي هاي كيفي اطلاعات حسابداري..

1-3-2- خصوصيات كيفي مرتبط با محتواي اطلاعات..

1-1-3-2- ارزش پيش بيني كنندگي و تاييد كنندگي.

2-1-3-2- انتخاب خاصه.

3-1-3-2- قابل اتكا بودن.

4-1-3-2- بيان صادقانه.

5-1-3-2- رجحان محتوا بر شكل.

6-1-3-2 بي طرفي.

7-1-3-2- احتياط.

8-1-3-2- كامل بودن.

2-3-2- خصوصيات كيفي مرتبط باارائه اطلاعات..

1-2-3-2- قابل مقايسه بودن.

2-2-3-2- ثبات رويه.

3-2-3-2- قابل فهم بودن.

4-2-3-2- ادغام و طبقه بندي اطلاعات..

5-2-3-2- توان استفاده كنندگان.

4-2- محدوديتهاي حاكم بر خصوصيات كيفي اطلاعات مالي.

1-4-2- موازنه بين خصوصيات كيفي.

2-4-2- به موقع بودن.

3-4-2- منفعت و هزينه.

5– 2 روشها و عناصر سيستم هاي اطلاعاتي.

1-5-2 فعاليتهاي تجاري و نيازهاي اطلاعاتي.

2-5-2 پردازش معاملات : مدارك و رويه ها

3-5-2  گردآوري داده هاي معامله در قالب مدرك مثبته.

4-5-2- ثبت اطلاعات معاملات در دفتر روزنامه.

5-5-2 – انتقال رويدادها به  دفاتر كل.

6-5-2 – تهيه اطلاعات براي تصميم گيري..

7-5-2 – صورتهاي مالي.

8-5-2 طبقه بندی نوع اطلاعات..

6-2- مفاهيم فن آوري اطلاعات..

1-6-2 – سخت افزار رايانه ها

2 -6 -2 – اندازه رايانه ها

3-6-2- واحد پردازش مركزي..

4-6-2- دستگاههاي ورودي..

5-6-2- دستگاههاي خروجي.

6-6-2- نرم افزار رايانه.

7-6-2 – نرم افزار سيستمي.

8-6-2 – نرم افزارهاي كاربردي..

7-2 سيستم هاي خبره ( هوشمند )

1-7-2 بعضي از تعاريف سيستم هاي خبره

2-7-2. مزاياي سيستم هاي خبره

3-7-2 سيستم هاي خبره و هوش مصنوعي.

4-7-2 – نتيجه گيري و تحليل هاي كلي در مورد سيستم هاي خبره

8-2- بانكهاي اطلاعاتي.

1-8-2 – گردش سيستمي و فيزيكي داده

3-8-2 – زبانهاي سيستم مديريت بانك اطلاعات..

4-8-2- بانكهاي اطلاعاتي رابطه اي..

5-8-2- شرايط اساسي مدل داده رابطه اي..

9-2 – تجارت الكترونيكي و انواع آن.

1-9-2- مبادله الکترونیکی داده های مالی.

2-9-2- تاثیر تجارت الکترونیکی.

3-9-2 – انواع شبکه.

4-9-2- اجرای سیستم ارتباطات داده ای..

5-9-2 – نرم افزارهای ارتباطی.

10-2- کنترل سیستم های اطلا عاتی حسابداری..

1-10-2-کنترلهای حسابداری و کنترلهای اداری..

2-10-2- کنترلهای عمومی و کنترلهای کاربردی..

3-10-2 – کنترلهای مرحله ایجاد سیستمهای کاربردی ، کنترلهای مرحله اجرا ، و کنترلهای حفاظت و ایمنی.

4-10-2 . دامنه کاربرد روشهای حسابرسی در مراکز خدمات کامپیوتری..

1-4-10-2- تفکیک وظایف کارکنان.

2-4-10-2- مجاز بودن عملیات..

3-4-10-2- ثبت فعالیت ها

4-4-10-2 – دسترسی به داراییها

5-10-2 – شناخت کلی مرکز خدمات کامپیوتری و روشهای عملیاتی عمومی.

1-5-10-2تهیه و آزمایش برنامه های کامپیوتری برای هدف های حسابرسی.

2-5-10-2 اخذ فایلهای اطلاعاتی مورد نیاز برای رسیدگی.

2-5-7-2- حفاظت مناسب از اسناد و مدارک و داراییها

11-2- سيستم جامع حسابداري صنعتي.

1-11-2- مقدمه و تاريخچه.

2-11-2- مشخصات كلي سيستم حسابداري صنعتي.

3-11-2-زيرسيستم‌ها

4-11-2- جداول و پارامترها

5-11-2- جدول محصولات و توليدات..

6-11-2- تبديل شاخص اندازه‌گيري محصولات و توليدات..

7-11-2- جدول مباني سرشكن‌سازي..

8-11-2-ارتباطات بروني واحدها

9-11-2-ارتباطات دروني واحدها

10-11-2-گزارشهاي سيستم حسابداري صنعتي.

12-2- سيستم حسابداري تداركات و امور كالا.

1-12-2- مراحل اجرائي تأمين كالاي مورد نياز.

1-1-12-2- تقاضاي خريد كالا.

2 -1-12-2- سفارش خريد داخلي/ خارجي.

3-1-12-2- رسيد كالا به انبار.

4-1-12-2- نقل و انتقالات كالا.

2-12-2- تعيين قيمت كالا.

3-12-2- تعديل موجودي كالا.

13-2- سيستم يكنواخت محاسبات كاركنان.

1-13-2- استخدام، انتقال و اخراج كاركنان.

2-13-2- نمودار عملكرد سيستم حقوق.

3-13-2- كسورات كارمندان.

4-13-2- وام كاركنان.

5-13-2- شرح گزارشات خروجي.

14-2 سيستم جامع بودجه صنعت نفت..

1-14-2 روش تنظيم بودجه و كنترل هزينه‌هاي سرمايه‌اي..

2-14-2 منشاء هزينه.

3-14-2 گزارشات هزينه‌هاي جاري..

2- گزارشات خلاصه ريزهزينه‌ ماهيانه.

4-14-2 گزارشات خلاصه مقايسه بودجه و هزينه‌هاي جاري..

5-14-2 شرح كدها و جداول پارامتر.

15-2- پيشينه داخلي وخارجي تحقيق.

1-15-2-پيشينه خارجي تحقيق.

2-15-2-پيشينه داخلي تحقيق.

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

1-3 مقدمه.

2-3-روش تحقيق.

3-3  مدل تحقيق.

4-3- جامعه مطالعاتي.

5-3- شيوه گرد آوري اطلاعات..

6-3- معرفي روش نمونه گيري..

7-3- برآورد حجم نمونه :

8-3- معرفي ابزار اندازه گيري..

9-3- پايايي ابزار اندازه گيري..

10-3- روايي ابزار سنجش :

11-3- روش تجزيه و تحليل آماري مشاهدات :

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها

1-4 مقدمه‏

2-4 تجزيه و تحليل مشاهدات  با استفاده از تكنيك هاي آمار توصيفي.

3-4 بررسي توصيفي متغير ” تاثير سيستم مالي و يكنواخت نفت ” بر” مربوط بودن اطلاعات حسابداري “.

4-4- بررسي توصيفي متغير  تاثير سيستم مالي و يكنواخت نفت بر”قابل اتكا بودن اطلاعات حسابداري “.

5-4- بررسي توصيفي متغير تاثير سيستم مالي و يكنواخت نفت بر “قابل مقايسه بودن اطلاعات حسابداري “.

6-4- بررسي توصيفي متغير تاثير سيستم مالي و يكنواخت نفت بر”قابل فهم بودن اطلاعات حسابداري “.

7-4- تجزيه و تحليل استنباطي :

8-4- فرضيه شماره يك :

9-4- فرضيه شماره دو :

10-4- فرضيه شماره سه :

11-4- فرضيه شماره چهار :

12-4- فرضيه اصلي  :

 

فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات

1-5 مقدمه.

2-5 – ارزيابي و تشريح نتايج آزمون فرضيه ها طبق شرايط متغير ها

1-2-5- نتايج فرضيه اصلي.

2-2-5- نتايج فرضيه فرعي اول.

3-2-5- نتايج فرضيه فرعي دوم

4- 2-5- نتايج فرضيه فرعي سوم

4- 2-5- نتايج فرضيه فرعي چهارم

3-5- نتيجه گيري كلي تحقيق.

4-5- پيشنهادها

1-4-5- پيشنهادهايي مبتني بر يافته هاي فرضيات پژوهش..

2-4-5- پيشنهادهايي براي تحقيق هاي آتي.

پیوست ها

منابع و ماخذ

منابع فارسي:

منابع لاتین:

چکیده انگلیسی:

مطالعه بیشتر

   راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه ارسال کنند.

اطلاعات فروشنده

  • نام فروشگاه: کافه دانشجو
  • فروشنده: کافه دانشجو
  • آدرس: آذربایجان غربی
  • هنوز امتیازی دریافت نکرده است!

محصولات مشابه

0