پرداخت امن
بازگشت وجه
تضمین کیفیت
پشتیبانی

بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران

نوع فایل
word و قابل ویرایش
حجم فایل
205 صفحه
تاریخ انتشار
۱۸ فروردین ۱۴۰۰
دسته بندی
تعداد بازدید
64 بازدید
تومان۲۰.۰۰۰
خرید این محصول

چکیده

پولشویی پدیده‌ای است که به عنوان جرمی سازمان یافته و فراملی در دهه‌های اخیر در اسناد و برنامه‌‌های  بین‌المللی به دنیا معرفی شده است. این جرم یک جرم ثانویه است که به دنبال جرایم مقدمی که منافع مالی و مادی تولید می‌کنند، ارتکاب می‌یابد و به معنای مخفی کردن آگاهانه ماهیت و منشا  نامشروع اموال حاصل از ارتکاب این جرایم است به  نحوی که این اموال ظاهری قانونی به خود گرفته وپاک و مشروع جلوه‌ داده شوند.

تفکر جرم‌انگاری این پدیده به دنبال گسترش جرایم سازمان یافته در دنیا مطرح شد و هدف این بود که با کوتاه کردن دست جنایتکاران از عواید مجرمانه‌شان، انگیزه‌ ارتکاب جرم در آنها از بین برود و به این ترتیب با مبارزه با پولشویی به مبارزه با جرایم سازمان یافته پرداخت. علاوه بر آن میزان بالای پولشویی در جهان، خصوصیات سازمان یافتگی و فراملی بودن و بدون بزه دیده بودن این جرم، خسارات و زیان‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن و ارتباط تنگاتنگ آن با جرایم دیگر ضرورت جرم‌انگاری این پدیده را  در دنیا و همچنین ایران بیشتر کرده است و به همین جهت نیز در ایران لایحه‌ای در خصوص مبارزه با پولشویی به تصویب رسید که هنوز مراحل نهایی قانون گذاری را طی نکرده است.

اسناد بین المللی و منطقه‌ای متعددی در خصوص پولشویی به تصویب رسیده است که برخی از مهمترین آنها عبارتند از کنوانسیون وین ۱۹۸۸، کنوانسیون شورای اروپا ۱۹۹۰ ، دستورالعمل اروپایی ۱۹۹۱، توصیه‌های چهل‌گانه «فاتف» در سال ۱۹۹۰ و اصلاحیه‌های آنها در سال ۱۹۹۶ و ۲۰۰۰، کنوانسیون پالرمو در سال ۲۰۰۰ و کنوانسیون مبارزه با فساد مالی سال ۲۰۰۳. این اسناد راهکارهای مختلفی را برای مبارزه با پولشویی ارائه داده‌اند که به ۴ قسمت راهکارهای تقنینی، راهکارهای اجرایی و اداری، راهکارهای پیشگیرانه و راهکارهای قضایی قابل تقسیم هستند.

هدف از این راهکارها این است که تا جایی که ممکن است عرصه بر پولشویان تنگ شود و هزینه عملیات پولشویی برای آنها بالا رود تا ارتکاب جرم برای آنها بی‌فایده شده و در نتیجه آنها را از ارتکاب جرم باز دارد.

 

فهرست مطالب

مقدمه…………………………………………………………………………….

بخش اول:بررسی حقوقی وجرم شناختی پولشویی……………………………..

فصل اول :بررسی حقوقی پولشویی…………………………………………………

مبحث اول: مفهوم و تعریف ۵……………………………………………………..

مبحث : دوم : تاریخچه …………………………………………………………………………………………..

مبحث سوم : عناصر تشکیل دهنده جرم ………………………………………………………………….

گفتار اول : عنصر قانونی …………………………………………………………………………………………

گفتار دوم : عنصر مادی…………………………………………………………..

بند اول : شرایط مقدماتی………………………………………………………….

 1. ضرورت وجود جرم قبلی………………………………………………………………………………….
 2. خصوصیات مال حاصل از ارتکاب جرم ……………………………………………………………
 3. خصوصیات مرتکب جرم………………………………………………………

بند دوم: عمل مرتکب …………………………………………………………………………………………….

بند سوم: شیوه ها و وسایل ارتکاب جرم …………………………………………………………………

 1. شیوه های مشتمل بر استفاده از بانکها…………………………………………………………………..

۱-۱   تصفیه پول………………………………………………………………………………………………………

۲-۱  افتتاح حساب با هویت مجعول…………………………………………………………………………

۳-۱   معاملات کلان از طریق نزدیکان……………………………………………………………………..

۴-۱  وام های صوری و دروغین……………………………………………………………………….

۵-۱   اسمور فینگ ………………………………………………………………………………………………….

۶-۱   استفاده از بانکهای کارگزار…………………………………………………………………………….

۷-۱  نقل و انتقال الکتریکی و استفاده از کارتهای هوشمند………………………………………

۸-۱   بهشتهای مالیاتی…………………………………………………………………………………………….

.۲  شیوه های مربوط به استفاده از مؤسسات مالی غیر بانکی……………………….

۱-۲  حواله …………………………………………………………………………………………………………….

۲-۲    استفاده از بازار بورس و خرید و فروش سهام و اوراق بهادار ………………………

۳-۲   استفاده از مؤسسات بیمه ………………………………………………………………………………

.۳     شیوه ها و طرق پولشویی بدون استفاده از مؤسسات مالی………………………….

۱-۳ قاچاق پول…………………………………………………………………

۲-۳  استفاده از کازینوها………………………………………………………………………………………

۳-۳  استفاده از مؤسسات غیر انتفاعی و خیریه…………………………………..

۴-۳  استفاده از بازا هنر و عتیقه جات و جواهرات ……………………………………………….

۵-۳  استفاده از متخصصان حرفه ای …………………………………………………………………….

بند چهارم : مراحل پولشویی…………………………………………………………………………………….

 1. مرحله جایگزینی………………………………………………………………..
 2. مرحله لایه گذاری………………………………………………………………
 3. مرحله ادغام…………………………………………………………………….

بند پنجم : نتیجه مجرمانه…………………………………………………………………………………………..

بند ششم :‌مشارکت و معاونت در پولشویی………………………………………………………………

گفتار سوم :‌عنصر معنوی جرم…………………………………………………………………………………

فصل دوم : بررسی جرم شناختی پولشویی……………………………………………………………..

مبحث اول : هدف و ضرورت جرم انگاری…………………………………………………………….

مبحث دوم : ویژگی های رایج جرم پولشویی……………………………………..

گفتار اول: فراملی بودن …………………………………………………………………………………………..

گفتار دوم : سازمان یافتگی ……………………………………………………………………………………..

گفتار سوم: بدون قربانی بودن…………………………………………………………………………………..

مبحث سوم : میزان پولشویی……………………………………………………………………………………

مبحث چهارم :‌اهداف و علل پولشویی……………………………………………………………………..

مبحث پنجم :‌آثار و زیانهای پولشویی………………………………………………………………………

گفتار اول :‌آثار و زیانهای اقتصادی …………………………………………………………………………

گفتار دوم : آثار و زیانهای سیاسی و اجتماعی………………………………………………………..

مبحث ششم :‌رابطه پولشویی و جرایم مربوط به موادمخدر ………………………………………

مبحث هفتم : ارتباط پولشویی و تروریسم ……………………………………………………………….

 

بخش دوم: مبارزه با پولشویی…………………………………………………………………………………..

فصل اول :‌اقدامات انجام گرفته در سطح بین المللی ………………………………………………..

مبحث اول: اسناد و توافق نامه های جهانی و منطقه ای ……………………………………………

گفتار اول : کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب ۱۹۸۸……………………………………………………………………………………………..

گفتار دوم : اعلامیه کمیته بال ………………………………………………………………………………….

گفتار سوم:‌کنوانسیون شورای اروپا ………………………………………………………………………….

گفتار چهارم : دستور العمل اروپایی در زمینه پولشویی ……………………………………………

گفتار پنجم : کنواسیون سازمان ملل علیه جرایم سازمان یافته فراملی…………………………

گفتار ششم :‌کنوانسیون سازمان ملل علیه فساد مالی …………………………………………………

مبحث دوم : نهادها و سازمانهای مبارزه با پوشویی……………………………………………………

گفتار اول :‌نیروی ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی (فاتف…………………..

گفتار دوم : گروه اگمونت ……………………………………………………………………………………..

فصل دوم : راهکارهای ارائه شده برای مبارزه با پولشویی ……………………………………….

مبحث اول: راهکارهای تقنینی …………………………………………………………………………………

گفتار اول: جرم انگاری پولشویی در قوانین داخلی…………………………………………………..

گفتار دوم :‌پیش بینی کیفرهای متناسب با جرم ………………………………………………………..

گفتار سوم :‌شناسایی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی…………………………………….

مبحث دوم: راهکارهای اجرایی و اداری…………………………………………………………………..

گفتار اول: مسئولیتها و تکالیف مؤسسات مالی………………………………………………………….

بند اول :‌رعایت اصل شناخت مشتری ………………………………………………………………………

بند دوم : حفظ سوابق مالی ……………………………………………………………………………………..

بند سوم :‌ گزارش موارد مشکوک ………………………………………………………………………….

بند چهارم :‌تعدیل اصل رازداری حرفه ای ……………………………………………………………….

بند پنجم :‌عدم اطلاع به مشتری در خصوص گزارش موارد مشکوک ……………………..

بند ششم : آموزش کارکنان وکارمندان …………………………………………………………………..

گفتار دوم :‌مسؤلیتها و تکالیف مؤسسات غیر مالی و اشخاص حرفه ای …………………..

گفتار سوم :‌مسؤلیتها و تکالیف نظارتی ……………………………………………………………………

بند اول : ایجاد واحدهای اطلاعاتی مالی (FIU) …………………………………………………….

بند دوم :‌کنترل نقل و انتقال پول ……………………………………………………………………………..

بند سوم :‌نظارت بر بانکها و مؤسسات مالی ……………………………………………………………..

بند چهارم : تجویز روش حمل و تحویل تحت کنترل …………………………………………….

مبحث سوم : راهکارها و اقدامات پیشگیرانه ……………………………………………………………

گفتار اول : مفهوم پیشگیری از جرم ………………………………………………………………………..

گفتار دوم: پیشگیری از پولشویی………………………………………………………………………………

مبحث چهارم :‌راهکارهای قضایی ……………………………………………………………………………

گفتار اول:‌تسهیل کشف و اثبات جرم ……………………………………………………………………..

بند اول : پذیرش اماره مجرمیت ………………………………………………………………………………

بند دوم ‚ استفاده از مخبرین و فنون ویژه تحقیق ……………………………………………………..

گفتار دوم : مصادره و ضبط اموال …………………………………………………………………………..

گفتار سوم : همکاری قضایی بین المللی ………………………………………………………………….

بند اول : نیابت قضایی …………………………………………………………………………………………….

بند دوم: احاله رسیدگی کیفری ……………………………………………………………………………….

بند سوم :‌انتقال محکومین ………………………………………………………………………………………..

بند چهارم :‌استرداد متهمین و محکومین …………………………………………………………………..

نتیجه گیری و پیشنهادات …………………………………………………………………………………………

فهرست منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………….

پیوست……………………………………………………………………………………………………………………..

راهنمای خرید:
 • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
 • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
 • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
 • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت
0