پرداخت امن
بازگشت وجه
تضمین کیفیت
پشتیبانی

بررسی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک در مقایسه با شرکتهای سرمایه گذاری فعال در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس شاخص های سورتینو، شارپ و ضریب بتا

تاریخ انتشار
۷ فروردین ۱۴۰۰
دسته بندی
تعداد بازدید
71 بازدید
تومان۱۵.۰۰۰
خرید این محصول

چکیده:

 

از دیدگاه کلان اقتصادی، بورس اوراق بهادار در فرآیند توسعه اقتصاد ملی از اهمیت زیادی برخوردار است، به گونه­ای که میزان فعالیت و اهمیت بورس اوراق بهادار با درجه توسعه­یافتگی اقتصاد ملی رابطه­ای همسو داردبا توجه به تحولاتی که در جهان امروز رخ داده است،کشورها و بویژه کشورهای در حال توسعه ای مانند ایران جهت حل مشکلات اقتصادی، نیازمند یافتن راهکارهای مناسبی برای استفاده بهتر از امکانات خود می باشند. در این راستا یکی از راهکارهای مهم، گسترش سرمایه گذاری و به تبع آن توسعه ابزارها، نهادها و موسسات مالی می باشد. یکی از مهمترین نهادها و موسسات مالی در بازار سرمایه، شرکت ها و صندوق های سرمایه گذاری هستند که نقش موثری در توسعه و تعمیق این بازار ایفا می نمایند.

تحقیق حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که کدام یک از دو گروه موسسه سرمایه گذاری، بر اساس شاخص های تعریف شده موفق تر عمل نموده است؟ و سرمایه گذارانی که خود توانایی و یا امکان مطالعه دقیق بازار را ندارند و تمایل دارند در زمینه ای سرمایه گذاری نمایند که در بردارنده سبدی از دارایی ها و دارای مدیریت حرفه ای هستند، کدام یک از این دو موسسه را انتخاب نمایند؟

نتایج بررسی ها نشان داد که در دو شاخص شارپ و ضریب بتا تفاوت معنا داری وجود ندارد و فقط در شاخص سورتینو تفاوت معنا دار وجود دارد.

 

 

مقدمه:

چکیده: ۱

فصل اول:  کلیات تحقیق. ۲

۱-۱) مقدمه. ۳

۱-۲) طرح موضوع: ۵

۱-۳) بیان مسأله. ۵

۱-۳-۱) مشابهت ها و تفاوتهای صندوق ها و شرکت های سرمایه گذاری.. ۶

۱-۴) ضرورت واهمیت تحقیق. ۸

۱-۴-۱) اهمیت ازنظر شرکت های سرمایه پذیر. ۹

۱-۴-۲) اهمیت ازنظر سرمایه گذاران. ۹

۱-۴-۳) اهمیت از نظر بازار واقتصاد ۱۰

۱-۵) اهداف تحقیق. ۱۰

۱-۶) سؤال تحقیق. ۱۰

۱-۷) فرضیه های تحقیق. ۱۱

۱-۸) تعریف واژگان تخصصی تحقیق. ۱۱

فصل دوم: مروری برادبیات تحقیق. ۱۹

۲-۱) مقدمه. ۲۰

۲-۲) تعریف صندوق های سرمایه گذاری مشترک.. ۲۱

۲-۳) مزایای صندوق های سرمایه گذاری مشترک.. ۲۲

۲-۳-۱) جایگزینی برای خرید سهام شرکت‌های بورسی. ۲۳

۲-۳-۲) نقدشوندگی. ۲۳

۲-۳-۳) سادگی در سرمایه‌گذاری.. ۲۴

۲-۳-۴) تنوع سرمایه‌گذاری.. ۲۴

۲-۳-۵) وجود مدیریت حرفه‌ای.. ۲۵

۲-۳-۶) صرفه‌های مقیاس (هزینه‌های معقول) ۲۵

۲-۳-۷) انگیزه مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری.. ۲۶

۲-۴) معایب صندوق های سرمایه گذاری مشترک ۲-۴-۱)هزینه ها ۲۷

۲-۴-۲) رقیق سازی.. ۲۷

۲-۵) انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری در جهان. ۲۷

۲-۵-۱)صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهام عادی.. ۲۸

۲-۵-۲) صندوق‌های سرمایه‌گذاری متوازن. ۲۸

۲-۵-۳) صندوق‌های سرمایه‌گذاری اوراق‌قرضه یا سهام ممتاز. ۲۸

۲-۵-۴) صندوق‌های سرمایه‌گذاری تخصصی. ۲۹

۲-۵-۵) صندوق های سرمایه‌گذاری با هدف دوگانه. ۲۹

۲-۵-۶) صندوق‌های بازارپول. ۳۰

۲-۵-۶-۱)صندوق‌های نهادی : ۳۰

۲-۵-۶-۲) صندوق‌های مدیریت شده توسط کارگزاران: ۳۰

۲-۵-۶-۳) صندوق‌های مدیریت شده توسط صندوق های متقابل بازار سرمایه: ۳۰

۲-۵-۷) صندوق‌های رشد و توسعه. ۳۱

۲-۵-۸ ) صندوق‌های شاخص… ۳۱

۲-۵-۹) صندوق‌های قابل معامله در بورس.. ۳۲

۲-۵-۱۰) صندوق‌های اوراق‌قرضه شهرداری‌ها ۳۳

۲-۵-۱۱) صندوق‌های سرمایه‌گذاری بین‌المللی. ۳۳

۲-۶) ارکان صندوق‌ها ۳۴

۲-۶-۱) مجمع صندوق. ۳۴

۲-۶-۲) مدیر صندوق. ۳۴

۲-۶-۳) متولی صندوق. ۳۵

۲-۶-۴) ضامن. ۳۵

۲-۶-۵) حسابرس.. ۳۶

۲-۶-۶) کارگزاران صندوق. ۳۶

۲-۷) کارمزد ارکان و هزینه‌های صندوق‌ ۳۶

۲-۷-۱) کارمزد ارکان. ۳۷

۲-۷-۲) هزینه‌های دوره‌ای.. ۳۷

۲-۷-۲-۱)هزینه حسابرس.. ۳۸

۲-۷-۲-۲)هزینه تأسیس و تسویه. ۳۸

۲-۷-۲-۳)هزینه مجامع و عضویت در کانون‌ها ۳۸

۲-۷-۲-۴)سایر هزینه‌ها ۳۸

۲-۷-۳) هزینه‌های صدور و ابطال. ۳۹

۲-۸) نحوه قیمت گذاری در صندوق های سرمایه گذاری مشترک.. ۴۰

۲-۸-۱)NAV صدور. ۴۱

۲-۸-۲)NAV ابطال. ۴۱

۲-۸-۳)NAV آماری.. ۴۱

۲-۹) نحوه سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها‌ ۴۲

۲-۱۰) قوانین مرتبط با صندوق های سرمایه گذاری مشترک.. ۴۳

۲-۱۱) امیدنامه صندوق های سرمایه گذاری مشترک.. ۴۵

۲-۱۲) گزارش های مالی صندوق های سرمایه گذاری.. ۴۶

۲-۱۳) اولین ایده تشکیل صندوق مشترک.. ۴۷

۲-۱۴) جایگاه ویژه صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک. ۴۷

۲-۱۵) شکل گیری صندوق های سرمایه گذاری مشترک در ایران. ۴۸

۲-۱۶) شخصیت حقوقی صندوق های سرمایه گذاری مشترک.. ۵۰

۲-۱۷) صندوق های با بنیان بسته ( شرکت های سرمایه گذاری ) ۵۰

۲-۱۸) شروط موفقیت.. ۵۱

۲-۱۹) مدیریت پرتفوی.. ۵۲

۲-۲۱) ارزیابی عملکرد پرتفوی.. ۵۶

۲-۲۲) مروری تاریخی برارزیابی عملکرد پرتفوی.. ۵۷

۲-۲۳) بررسی مدل های ارزیابی عملکرد ۵۷

۲-۲۳-۱) بازده ۵۸

۲-۲۳-۲) انحراف معیار(ریسک) ۵۹

۲-۲۳-۳) ضریب بتا ۶۰

۲-۲۴) مدل های ارزیابی عملکرد پرتفوی.. ۶۲

۲-۲۴-۱) شاخص شارپ.. ۶۲

۲-۲۴-۲) شاخص ترینر. ۶۵

۲-۲۴-۳) مقایسه بین معیارهای شارپ وترینر. ۶۶

۲-۲۴-۴) محدودیت ها در معیارهای شارپ وترینر  ۶۷

۲-۲۴-۵) شاخص جنسن. ۶۹

۲-۲۴-۶) نسبت ارزیابی. ۷۳

۲-۲۴-۷) مدل گراهام وهاروی برای ارزیابی عملکرد ۷۳

۲-۲۴-۸) پرتفوی بهینه شارپ.. ۷۴

۲-۲۴-۹ ) تئوری فرامدرن پرتفوی.. ۷۵

۲-۲۵) پژوهش های انجام شده درزمینه شرکت های سرمایه گذاری پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار کشور. ۷۹

۲-۲۶) بررسی مطالعات تطبیقی درسایر کشورها ۹۹

فصل سوم: روش تحقیق. ۱۱۱

۳-۱ مقدمه. ۱۱۲

۳-۲  نوع تحقیق. ۱۱۳

۳-۳ جامعه آماری.. ۱۱۳

۳-۴ نمونه آماری.. ۱۱۴

۳-۵  روش گردآوری داده ها ۱۱۴

۳-۶  روایی و اعتبار ابزار گردآوری داده ها ۱۱۴

۳-۷ متغیر های تحقیق و نحوه اندازه گیری آنها ۱۱۵

۳-۷-۱ معیار شارپ: ۱۱۵

۳-۷-۲ معیار سورتینو: ۱۱۵

۳-۷-۳ بازده ۱۱۶

۳-۷-۴ بتا ۱۱۶

۳-۷-۴ سود تقسیمی. ۱۱۷

۳-۷-۵ در صد افزایش سرمایه. ۱۱۷

۳-۷-۶ Nav 117

۳-۸  فرضیات تحقیق. ۱۱۷

۳-۹ روش تحلیل و آزمون فرضیات.. ۱۱۹

۳- ۹-۱ آزمون تی ( t test ) 119

۳-۱۰  طرح تحقیق. ۱۲۰

۳-۱۱ نرم افزار مورد استفاده ۱۲۰

فصل چهارم: تحلیل داده ها و آزمون فرضیات.. ۱۲۲

۴-۱ مقدمه. ۱۲۳

۴-۲ آزمون همبستگی بین  شاخص ها ۱۲۴

۴-۲-۱ آزمون فرضیه اول. ۱۲۴

۴-۲-۲ آزمون فرضیه دوم ۱۲۷

۴-۲-۳ آزمون فرضیه سوم ۱۳۰

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات.. ۱۳۳

۵-۱ مقدمه. ۱۳۵

۵-۲ خلاصه تحقیق. ۱۳۵

۵-۳ یافته های تحقیق. ۱۳۶

۵-۴ پیشنهاد های تحقیق. ۱۳۷

۵-۴-۱ پیشنهاد های حاصل از نتایج تحقیق. ۱۳۷

۵-۴-۱-۱ پیشنهادات حاصل از نتایج آزمون فرضیه اول. ۱۳۷

۵-۴-۱-۲ پیشنهادات حاصل از نتایج آزمون فرضیه دوم ۱۳۸

۵-۴-۱-۳ پیشنهادات حاصل از نتایج آزمون فرضیه سوم ۱۳۸

۵-۵-۲ پیشنهاد برای تحقیقات آتی. ۱۳۸

منابع و مأخذ ۱۴۰

۶-۱ منابع فارسی. ۱۴۱

۶-۲ منابع انگلیسی. ۱۴۳

پیوست.. ۱۴۴

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت
0