پرداخت امن
بازگشت وجه
تضمین کیفیت
پشتیبانی

بررسي عملكرد صندوق هاي سرمايه گذاري مشترك در مقايسه با شركتهاي سرمايه گذاري فعال در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس شاخص هاي سورتينو، شارپ و ضريب بتا

تاریخ انتشار
7 فروردین 1400
دسته بندی
تعداد بازدید
15 بازدید
تومان۱۵.۰۰۰
  خرید این محصول

چکیده:

 

از ديدگاه کلان اقتصادي، بورس اوراق بهادار در فرآيند توسعه اقتصاد ملي از اهميت زيادي برخوردار است، به گونه­اي که ميزان فعاليت و اهميت بورس اوراق بهادار با درجه توسعه­يافتگي اقتصاد ملي رابطه­اي همسو داردبا توجه به تحولاتی که در جهان امروز رخ داده است،کشورها و بویژه کشورهای در حال توسعه ای مانند ایران جهت حل مشکلات اقتصادی، نیازمند یافتن راهکارهای مناسبی برای استفاده بهتر از امکانات خود می باشند. در این راستا یکی از راهکارهای مهم، گسترش سرمایه گذاری و به تبع آن توسعه ابزارها، نهادها و موسسات مالی می باشد. یکی از مهمترین نهادها و موسسات مالی در بازار سرمایه، شرکت ها و صندوق های سرمایه گذاری هستند که نقش موثری در توسعه و تعمیق این بازار ایفا می نمایند.

تحقيق حاضر در پي پاسخ به اين پرسش است که کدام یک از دو گروه موسسه سرمایه گذاری، بر اساس شاخص های تعریف شده موفق تر عمل نموده است؟ و سرمایه گذارانی که خود توانایی و یا امکان مطالعه دقیق بازار را ندارند و تمایل دارند در زمینه ای سرمایه گذاری نمایند که در بردارنده سبدی از دارایی ها و دارای مدیریت حرفه ای هستند، کدام یک از این دو موسسه را انتخاب نمایند؟

نتایج بررسی ها نشان داد که در دو شاخص شارپ و ضریب بتا تفاوت معنا داری وجود ندارد و فقط در شاخص سورتینو تفاوت معنا دار وجود دارد.

 

 

مقدمه:

چکیده: 1

فصل اول:  کلیات تحقیق. 2

1-1) مقدمه. 3

1-2) طرح موضوع: 5

1-3) بیان مسأله. 5

1-3-1) مشابهت ها و تفاوتهای صندوق ها و شرکت های سرمایه گذاری.. 6

1-4) ضرورت واهمیت تحقیق. 8

1-4-1) اهمیت ازنظر شرکت های سرمایه پذیر. 9

1-4-2) اهمیت ازنظر سرمایه گذاران. 9

1-4-3) اهمیت از نظر بازار واقتصاد 10

1-5) اهداف تحقیق. 10

1-6) سؤال تحقیق. 10

1-7) فرضیه های تحقیق. 11

1-8) تعریف واژگان تخصصی تحقیق. 11

فصل دوم: مروری برادبیات تحقیق. 19

2-1) مقدمه. 20

2-2) تعریف صندوق های سرمایه گذاری مشترک.. 21

2-3) مزایای صندوق های سرمایه گذاری مشترک.. 22

2-3-1) جایگزینی برای خرید سهام شركت‌های بورسی. 23

2-3-2) نقدشوندگی. 23

2-3-3) سادگی در سرمایه‌گذاری.. 24

2-3-4) تنوع سرمایه‌گذاری.. 24

2-3-5) وجود مدیریت حرفه‌ای.. 25

2-3-6) صرفه‌های مقیاس (هزینه‌های معقول) 25

2-3-7) انگیزه مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری.. 26

2-4) معایب صندوق های سرمایه گذاری مشترک 2-4-1)هزینه ها 27

2-4-2) رقیق سازی.. 27

2-5) انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری در جهان. 27

2-5-1)صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهام عادی.. 28

2-5-2) صندوق‌های سرمایه‌گذاری متوازن. 28

2-5-3) صندوق‌های سرمایه‌گذاری اوراق‌قرضه یا سهام ممتاز. 28

2-5-4) صندوق‌های سرمایه‌گذاری تخصصی. 29

2-5-5) صندوق های سرمایه‌گذاری با هدف دوگانه. 29

2-5-6) صندوق‌های بازارپول. 30

2-5-6-1)صندوق‌های نهادی : 30

2-5-6-2) صندوق‌های مدیریت شده توسط کارگزاران: 30

2-5-6-3) صندوق‌های مدیریت شده توسط صندوق های متقابل بازار سرمایه: 30

2-5-7) صندوق‌های رشد و توسعه. 31

2-5-8 ) صندوق‌های شاخص… 31

2-5-9) صندوق‌های قابل معامله در بورس.. 32

2-5-10) صندوق‌های اوراق‌قرضه شهرداری‌ها 33

2-5-11) صندوق‌های سرمایه‌گذاری بین‌المللی. 33

2-6) اركان صندوق‌ها 34

2-6-1) مجمع صندوق. 34

2-6-2) مدیر صندوق. 34

2-6-3) متولی صندوق. 35

2-6-4) ضامن. 35

2-6-5) حسابرس.. 36

2-6-6) كارگزاران صندوق. 36

2-7) كارمزد اركان و هزینه‌های صندوق‌ 36

2-7-1) كارمزد اركان. 37

2-7-2) هزینه‌های دوره‌ای.. 37

2-7-2-1)هزینه حسابرس.. 38

2-7-2-2)هزینه تأسیس و تسویه. 38

2-7-2-3)هزینه مجامع و عضویت در كانون‌ها 38

2-7-2-4)سایر هزینه‌ها 38

2-7-3) هزینه‌های صدور و ابطال. 39

2-8) نحوه قیمت گذاری در صندوق های سرمایه گذاری مشترک.. 40

2-8-1)NAV صدور. 41

2-8-2)NAV ابطال. 41

2-8-3)NAV آماری.. 41

2-9) نحوه سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها‌ 42

2-10) قوانین مرتبط با صندوق های سرمایه گذاری مشترک.. 43

2-11) امیدنامه صندوق های سرمایه گذاری مشترک.. 45

2-12) گزارش های مالی صندوق های سرمایه گذاری.. 46

2-13) اولین ایده تشکیل صندوق مشترک.. 47

2-14) جایگاه ویژه صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترك. 47

2-15) شکل گیری صندوق های سرمایه گذاری مشترک در ایران. 48

2-16) شخصیت حقوقی صندوق های سرمایه گذاری مشترک.. 50

2-17) صندوق هاي با بنيان بسته ( شرکت های سرمایه گذاری ) 50

2-18) شروط موفقیت.. 51

2-19) مدیریت پرتفوی.. 52

2-21) ارزیابی عملکرد پرتفوی.. 56

2-22) مروری تاریخی برارزیابی عملکرد پرتفوی.. 57

2-23) بررسی مدل های ارزیابی عملکرد 57

2-23-1) بازده 58

2-23-2) انحراف معیار(ریسک) 59

2-23-3) ضریب بتا 60

2-24) مدل های ارزیابی عملکرد پرتفوی.. 62

2-24-1) شاخص شارپ.. 62

2-24-2) شاخص ترینر. 65

2-24-3) مقایسه بین معیارهای شارپ وترینر. 66

2-24-4) محدودیت ها در معیارهای شارپ وترینر  67

2-24-5) شاخص جنسن. 69

2-24-6) نسبت ارزیابی. 73

2-24-7) مدل گراهام وهاروی برای ارزیابی عملکرد 73

2-24-8) پرتفوی بهینه شارپ.. 74

2-24-9 ) تئوري فرامدرن پرتفوي.. 75

2-25) پژوهش های انجام شده درزمینه شرکت های سرمایه گذاری پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار کشور. 79

2-26) بررسی مطالعات تطبیقی درسایر کشورها 99

فصل سوم: روش تحقيق. 111

3-1 مقدمه. 112

3-2  نوع تحقيق. 113

3-3 جامعه آماري.. 113

3-4 نمونه آماري.. 114

3-5  روش گردآوري داده ها 114

3-6  روايي و اعتبار ابزار گردآوري داده ها 114

3-7 متغير هاي تحقيق و نحوه اندازه گيري آنها 115

3-7-1 معيار شارپ: 115

3-7-2 معيار سورتينو: 115

3-7-3 بازده 116

3-7-4 بتا 116

3-7-4 سود تقسيمي. 117

3-7-5 در صد افزايش سرمايه. 117

3-7-6 Nav 117

3-8  فرضيات تحقيق. 117

3-9 روش تحليل و آزمون فرضيات.. 119

3- 9-1 آزمون تی ( t test ) 119

3-10  طرح تحقيق. 120

3-11 نرم افزار مورد استفاده 120

فصل چهارم: تحليل داده ها و آزمون فرضيات.. 122

4-1 مقدمه. 123

4-2 آزمون همبستگي بين  شاخص ها 124

4-2-1 آزمون فرضيه اول. 124

4-2-2 آزمون فرضيه دوم 127

4-2-3 آزمون فرضيه سوم 130

فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات.. 133

5-1 مقدمه. 135

5-2 خلاصه تحقيق. 135

5-3 يافته هاي تحقيق. 136

5-4 پيشنهاد هاي تحقيق. 137

5-4-1 پيشنهاد هاي حاصل از نتايج تحقيق. 137

5-4-1-1 پیشنهادات حاصل از نتایج آزمون فرضیه اول. 137

5-4-1-2 پیشنهادات حاصل از نتایج آزمون فرضیه دوم 138

5-4-1-3 پیشنهادات حاصل از نتایج آزمون فرضیه سوم 138

5-5-2 پيشنهاد براي تحقيقات آتي. 138

منابع و مأخذ 140

6-1 منابع فارسي. 141

6-2 منابع انگليسي. 143

پيوست.. 144

مطالعه بیشتر

   راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه ارسال کنند.

اطلاعات فروشنده

  • نام فروشگاه: کافه دانشجو
  • فروشنده: کافه دانشجو
  • آدرس: آذربایجان غربی
  • هنوز امتیازی دریافت نکرده است!

محصولات مشابه

0