پرداخت امن
بازگشت وجه
تضمین کیفیت
پشتیبانی

بررسي و نقش فرآيند ارتباطات در عملكرد مديران در سازمان ملي جوانان و نهادهاي تابعه شهر

نوع فایل
word و قابل ویرایش
حجم فایل
145 صفحه
تاریخ انتشار
18 فروردین 1400
دسته بندی
تعداد بازدید
11 بازدید
تومان۱۷.۰۰۰
  خرید این محصول

چكيده

برآوردها نشان مي دهد، مدت زماني كه در سازمانها صرف ارتباطات مي گردد بين 50/0 درصد تا 90/0 درصد دامنه تغيير دارد، و اغلب اعضاي سازمانها دست اندركار فرايند ارتباطند و پيوسته به كار جذب، ارزيابي و پخش و توزيع اطلاعات اشتغال دارند، و در اين راستا ارتباطات و چگونگي جهت گيري آنها به سمت اهداف سازماني از مسائل ضروري مورد توجه مديران است و اين توجه ناشي از ارتباط مؤثر با كاركنان و درك انگيزه هاي ارتباطي آنان، در توفيق مديران در دست يابي به اهداف طراحي شده سازمان عامل مؤثر است. ارتباطات از جمله موضوعاتي است كه در علوم رفتاري و رفتار سازماني از اهداف والايي برخوردار است و مي تواند در عملكرد مديران تأثير عمده اي داشته باشد (محسنيان راد، 1369، ص 247).

روش پژوهش حاضر توصيفي و از نوع پيمايشي است و جامعه آماري كاركنان و مديران سازمان ملي جوانان به تعداد 300 نفر كاركنان و 14 نفر مدير داراي تحصيلات ديپلم تا فوق ليسانس در نظر گرفته شدند و تعداد نمونه به روش تصادفي طبقه اي 14 نفر از مديران به علت كمي شمارش گرديد و 169 نفر از كاركنان انتخاب گرديده است، ابزار پژوهش شامل دو پرسشنامه محقق ساخته بر مبناي چهار كاركرد ارتباطات رابينز بوده است.

اعتبار پرسشنامه با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ براي مدير 95/0 صدم اعتبار پرسشنامه كارمندان 97/0 صدم تعيين گرديده است.

براي تجزيه و تحليل سؤالات پرسشنامه علاوه آمار توصيفي، آزمون t دو گروه مستقل مورد استفاده قرار گرفت. نتايج حاصل از سؤالات پژوهش به شرح زير است:

 • بين فرآيند ارتباطات و عملكرد مديران رابطه وجود دارد.
 • مديران بر اين اعتقادند كه كنترل رفتار سازماني پرسنل از طريق آنها نسبتاً خوب انجام مي شود.
 • مديران بر اين اعتقادند كه در پرسنل ايجاد انگيزه مي كنند.
 • مديران بر اين اعتقادند كه عواطف و احساسات(روحيه) پرسنل چندان مهم تلقي نمي شود.
 • مديران بر اين اعتقادند كه انتقال اطلاعات به منظور تصميم گيري از طريق آنها نسبتاً خوب انجام مي شود.

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                        صفحه

چكيده                                                                                              1

فصل اول: كليات پژوهش                                         

1-1- مقدمه                                                                                                        3

2-1- بيان مسئله                                                                                                        3

3-1- هدف پژوهش                                                                                                4

4-1- اهميت ضرورت پژوهش                                                                                   5

5-1- انگيزه پژوهش                                                                                            6

6-1- سوالهاي پژوهش                                                                                          6

7-1- تعاريف عملياتي                                                                                                   6

 

فصل دوم:  ادبيات و پيشينه پژوهش

1-2-  مباني نظري پژوهش                                                                                    11

1-1-2- سابقه تاريخي و نقش ارتباطات                                                                          12

2-1-2- ارتباطات چيست                                                                                      14

3-1-2- تعاريف ارتباطات                                                                                     15

4-1-2- هدف از برقراري ارتباط                                                                                        17

5-1-2- انواع ارتباطات                                                                                                   18

6-1-2- محاسن ارتباطات غیر رسمی                                                                       22

7-1-2- شيوه هاي ارتباط                                                                                     23

8-1-2- شکلهای ارتباط                                                                                                25

9-1-2- فرآيند ارتباطات                                                                                               29

10-1-2- الگوي ارتباطي برلو                                                                                        31

11-1-2- ارتباطات سازماني به عنوان يك فرآيند متقابل                                                   31

12-1-2- موانع برقراری ارتباط                                                                                         32

13-1-2- كاركردهاي ارتباطات                                                                                          33

14-1-2- نقش ادراك در ارتباطات                                                                            45

15-1-2- بازخور                                                                                                   47

16-1-2- ويژگي يك ارتباط مؤثر                                                                           49

17-1-2- رفتار تأثير گذار چيست                                                                        50

18-1-2- نقش بيان مؤثر در ارتباطات                                                                             50

19-1-2- چگونگي اثر بخشي و ارتقاء ارتباطات                                                                52

ارتباط مؤثرتر                                                                                                              52

21-1-2- نقش شما در بهبود ارتباطات                                                                            53

22-1-2- ارتباطات محور توسعه                                                                                      55

23-1-2- پيشرفت ارتباطات                                                                                          56

24-1-2- انواع ارتباطات در سازمان                                                                         59

25-1-2- اهميت ارتباطات سازماني                                                                         63

26-1-2- مديريت ارتباطات سازماني                                                                       65

27-1-2- اهميت ارتباطات در مديريت                                                                                65

28-1-2- ارتباطات و مشكلات مديريت                                                                              69

2-2- عملكرد                                                                                                       70

1-2-2- مديريت عملكرد                                                                                        71

2-2-2- ديدگاههاي تاريخي در مورد عملكرد                                                               72

3-2-2- تعريف ارزشيابي عملكرد                                                                          73

4-2-2- سابقه مدل ACHIEVE                                                                           75

5-2-2- استفاده از مدل ACHIEVE                                                                               77

6-2-2- سه كنش مديريت عملكرد                                                                          81

7-2-2- برنامه ريزي عملكرد                                                                                  82

8-2-2- سرپرستي                                                                                               83

9-2-2- مرور بر عملكرد                                                                                        85

10-2-2- معيارهاي عملكرد                                                                                     85

11-2-2- تجديد نظر در عملكرد ممكن است عملكرد را كم اهميت جلوه دهد                     88

12-2-2- الگوي بهبود عملكرد مديريت                                                                             92

3-2- پيشينه پژوهش                                                                                                   96

1-3-2- تحقيقات داخل كشور                                                                                         96

2-3-2- تحقيقات خارج كشور                                                                                          98

فصل سوم: فرايند پژوهش

1-3- روش پژوهش                                                                                                                                                                    105

2-3- جامعه آماري                                                                                                                                                                     105

3-3- نمونه و روش نمونه گيري                                                                                                                                                 105

4-3- ابزار پژوهش                                                                                                                                                                    106

5-3- چگونگي تعيين روايي و پايايي ابزار پژوهش                                                                                                                      107

6-3- روش تجزيه و تحليل داده ها                                                                                                                                             107

 

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده هاي آماري

1-4- مقدمه                                                                                                                                                                            109

2-4- توصيف داده ها                                                                                                                                                               110

3-4- تحليل داده ها                                                                                                                                                                119

 

فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهاد

1-5- بحث و نتيجه گيري                                                                                                                                                        127

1-1-5- تفسير سوال اصلي پژوهش                                                                                                                                          127

2-1-5- تفسير سوالات فرعي پژوهش                                                                                                                                        127

1-2-1-5- تفسير سوال فرعي اول پژوهش                                                                                                                                   127

2-2-1-5- تفسير سوال فرعي دوم پژوهش                                                                                                                                   128

3-2-1-5- تفسير سوال فرعي سوم پژوهش                                                                                                                                 128

4-2-1-5- تفسير سوال فرعي چهارم پژوهش                                                                                                                                129

2-5-  نتيجه كلي                                                                                                                                                                  130

3-5- محدوديتها و مشكلات پژوهش                                                                                                                                            130

4-5- پيشنهادهاي پژوهش                                                                                                                                                        130

5-5- خلاصه پژوهش                                                                                                                                                                131

 

منابع و مآخذ

فهرست منابع فارسي                                                                                                                                                              136

فهرست منابع لاتين                                                                                                                                                              139

 

مطالعه بیشتر

   راهنمای خرید:
 • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
 • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
 • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
 • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه ارسال کنند.

اطلاعات فروشنده

 • نام فروشگاه: کافه دانشجو
 • فروشنده: کافه دانشجو
 • آدرس: آذربایجان غربی
 • هنوز امتیازی دریافت نکرده است!

محصولات مشابه

0