پرداخت امن
بازگشت وجه
تضمین کیفیت
پشتیبانی

بررسی ارتباط باور های معرفت شناختی با درگیری شناختی، رفتاری و پیشرفت تحصیلی زبان انگلیسی در بین دانش آموزان دوره متوسطه نظری شهرستان چایپاره در سال تحصیلی 1400-1399

نوع فایل
word و قابل ویرایش
حجم فایل
105 صفحه
تاریخ انتشار
30 اردیبهشت 1400
دسته بندی
تعداد بازدید
11 بازدید
تومان۱۵.۰۰۰
  خرید این محصول

بررسی ارتباط باور های معرفت شناختی با درگیری شناختی، رفتاری و پیشرفت تحصیلی زبان انگلیسی در بین دانش آموزان دوره متوسطه نظری شهرستان چایپاره در سال تحصیلی 1400-1399

 

چکیده

هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی ارتباط باورهای معرفت شناختی با درگیری شناختی، رفتاری و پیشرفت تحصیلی زبان انگلیسی در بین دانش آموزان دوره متوسطه نظری شهرستان چایپاره بود. روش مورد استفاده در پژوهش حاضر از نظر هدف، جزء تحقيقات كاربردي و از نظر نحوه گردآوري داده ها از نوع توصيفي و به روش همبستگی تعیین شد. جامعه آماري اين تحقيق شامل  کلیه دانش آموزان دوره متوسطه نظری شهرستان چایپاره به تعداد 1053 ( 629نفر پسر و 424 نفر دختر) بود. حجم نمونه آماری با استفاده از جدول مورگان، 285 محاسبه شد. همچنین، روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای(بر حسب جنست) صورت گرفت. جهت اندازه گیری متغیرهای تحقیق از پرسشنامه معرفت شناختي شومر(1990) و پرسشنامه درگیری تحصیلی فریدریکس و همکاران(۲۰۰۴) استفاده شد كه روايي آنها توسط استاد راهنما تایید و پايایي آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 809/0 و 785/0 بدست آمد. براي تجزيه و تحليل و طبقه‌بندي اطلاعات جمع‌آوري شده از روش‌هاي آمار توصيفي (فراواني ـ درصد ـ جدول ـ نمودار ـ ميانگين و…) استفاده شد. با توجه به نرمال بودن داده ها، از آزمون  t تک نمونه ای، تحلیل واریانس یک راهه، همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه بهره گرفته شد. نتایج نشان داد که وضعیت تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه نظری شهرستان چایپاره در درس زبان انگلیسی نامطلوب بودند. همچنین تحلیل واریانس یک راهه نشانگر این بود که در زمینه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در درس زبان انگلیسی، ابعاد درگیری تحصیلی(شناختی، رفتاری) و باورهای معرفت شناختی، بین دانش آموزان رشته های تحصیلی مختلف تفاوت معناداری وجود ندارد. به علاوه، نتایج نشان داد که بین باور های معرفت شناختی با درگیری شناختی؛ رفتاری و پیشرفت تحصیلی زبان انگلیسی در بین دانش آموزان دوره متوسطه نظری شهرستان چایپاره رابطه معکوس و معنی داری وجود داشت. همچنین، نتایج تحلیل رگرسیون نشانگر این بود که از بین مولفه های باور های معرفت شناسی و درگیری شناختی و رفتاری، مولفه توانایی ذاتي يادگيري قادر به پیش بینی پیشرفت تحصیلی زبان انگلیسی در بین دانش آموزان دوره متوسطه نظری شهرستان چایپاره یود.

 

 

كلمات كليدي:­ باور های معرفت شناسی، درگیری شناختی، درگیری رفتاری، زبان انگلیسی

 

فهرست مطالب

فصل اول: كليات تحقيق

1-1- مقدمه. 3

1-2- بيان مساله. 4

1-3- ضرورت و اهميت تحقيق.. 7

1-4- اهداف تحقيق.. 9

1-5- فرضیه ها  و سوالهای تحقيق.. 10

1-6- تعریف متغیرهای تحقیق.. 10

1-6-1- باورهای معرفت شناسی.. 10

1-6-2- درگیری شناختی.. 11

1-6-3- درگیری رفتاری.. 11

1-6-4- پیشرفت تحصیلی زبان انگلیسی.. 11

 

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تجربی

2-1- مقدمه. 13

2-2- ادبیات نظری.. 13

2-2-1- باور های معرفت شناسی.. 13

2-2-1-1- تعریف باور های معرفت شناسی.. 13

2-2-1-2-  نظریه باور های معرفت شناسی.. 14

2-2-1-3- مولفه های باورهای معرفت شناختی.. 15

2-2-1-4- کاربردهاي باورهای معرفت شناختی در تعلیم و تربیت… 17

2-2-1-5- اصلاحات آموزشی.. 17

2-2-1-6- روش های یاددهی- یادگیری.. 19

2-2-1-7- برنامه درسی.. 23

2-2-2- درگیری تحصیلی.. 24

2-2-2-1- تعریف درگیری تحصیلی.. 24

2-2-2-2- ابعاد درگیری تحصیلی.. 25

2-2-2-3- درگیری تحصیلی در مقابل اطاعت و فرمانبرداری.. 26

2-2-2-4- یادگیری، تسلیم و درگیری تحصیلی.. 27

2-2-2-5- درگیری تحصیلی و انگیزش درونی و بیرونی.. 28

2-2-2-6- درگیری تحصیلی و فرهنگ و محیط.. 28

2-2-2-7- درگیری تحصیلی و نقش معلم و محیط کلاسی.. 29

2-2-2-8- رابطه باورهای معرفت شناسی را با ابعاد درگیری تحصیلی.. 31

2-2-3- پیشرفت تحصیلی زبان انگلیسی.. 32

2-2-3-1- تعریف پیشرفت تحصیلی.. 32

2-2-3-2- ارزشیابی پیشرفت تحصیلی.. 32

2-2-3-3- عوامل موثر در پیشرفت تحصیلی.. 33

2-2-3-4- سنجش پیشرفت زبان. 34

2-2-3-5- آموزش درس زبان. 35

2-2-3-6- اهمیت درس زبان. 37

2-2-3-7- مشكلات دانش آموزان در عملكرد زبان. 39

2-2-3-8- مهارت حل مساله و عمكلرد زبان. 41

2-3- ادبیات تجربی.. 41

2-3-1- تحقیقات صورت گرفته در داخل کشور. 41

2-3-2- تحقیقات صورت گرفته در خارج از کشور. 44

2-4- نتیجه گیری.. 46

 

 

 

فصل سوم: روش  شناسی تحقيق

مقدمه. 48

3-1-روش تحقيق.. 48

3-2-جامعه آماري.. 48

3-3- حجم نمونه و نمونه گيري.. 48

3-4- ابزار تحقيق.. 48

3-5- روش تجزیه و تحليل یافته های تحقيق.. 50

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه. 52

4-2- ویژگی های جمعیت شناختی.. 52

4-3- بررسی آماره های تحقیق.. 60

4-4-بررسي نرمال بودن داده ها 61

4-5- یافته های توصیفی.. 61

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1- مقدمه. 68

5-2- بحث و بررسی سوالها و فرضیه های تحقیق.. 68

5-3- نتیجه گیری.. 72

5-4- محدودیت های تحقیق.. 73

5-4-1- محدوديتهاي خارج از کنترل محقق.. 73

5-4-2- محدوديتهاي در کنترل محقق.. 73

5-5- پیشنهادهای تحقیق.. 73

5-5-1- پیشنهادهای کاربردی.. 73

5-5-2- پیشنهادهای پژوهشی.. 74

 

منابع و پیوستها

منابع. 75

پیوستها 86

مطالعه بیشتر

   راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه ارسال کنند.

اطلاعات فروشنده

  • نام فروشگاه: کافه دانشجو
  • فروشنده: کافه دانشجو
  • آدرس: آذربایجان غربی
  • هنوز امتیازی دریافت نکرده است!
0