پرداخت امن
بازگشت وجه
تضمین کیفیت
پشتیبانی

بررسی ارتباط مدیریت استعداد با توانمندی مدیران مدارس شهرستان چایپاره

نوع فایل
word و قابل ویرایش
حجم فایل
118 صفحه
تاریخ انتشار
11 فروردین 1400
دسته بندی
تعداد بازدید
12 بازدید
تومان۱۲.۰۰۰
  خرید این محصول

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین ارتباط مدیریت استعداد با توانمندی مدیران مدارس شهرستان چایپاره در سال تحصیلی 1398-1397 صورت گرفت. روش تحقیق به لحاظ هدف، بنیادی مي باشد و از لحاظ روش، توصیفی – همبستگی است. جامعه آماری مورد استفاده در این تحقیق، شامل کلیه مدیران مدارس شهرستان چایپاره به تعداد 111 نفر می باشد. با استفاده از روش سرشماری، حجم نمونه آماری، مساوی جامعه آماری برآورد گردید. جهت اندازه گیری متغیرها از پرسشنامه مدیریت استعداد اوهلی(2007) و پرسشنامه توانمندی اسپريترز(1996) استفاده به عمل آمد. روایی پرسشنامه به خاطر استاندارد بودن، تایید و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب، 873/0و 822/0 بدست آمد. جهت تجزيه تحليل اطلاعات از روشهاي آمار توصيفي (ميانگين و انحراف معيار) و آمار استنباطي (ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه) استفاده شد. اطلاعات حاصل با نرم افزار spss مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند و نتايج پژوهش نشان داد كه مدیریت استعداد (518/0=r ؛05/0> p) و مولفه های آن(جذب و استخدام نیروی مستعد، شناسایی و تفکیک کارکنان مستعد، بکارگیری استعداد، توسعه استعداد، ایجاد و حفظ روابط مثبت، نگهداری استعدادها) با توانمندی مدیران مدارس شهرستان چایپاره ارتباط مثبت و معنی داری دارد. (406/0=r ، 436/0=r ، 674/0=r ، 423/0=r ، 419/0=r ، 408/0=r ؛05/0> p). همچنین، تحلیل رگرسیون نشانگر این بود که از میان مولفه های مدیریت استعداد، مولفه بکارگیری استعداد، قادر به پيش بيني توانمندی مدیران مدارس می باشد(05/0> p).

 

كليد واژه‌ها: مدیریت استعداد، توانمندی مدیران، شهرستان چایپاره

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                  

چکیده 1

فصل اول کلیات تحقيق

1-1) مقدمه. 3

1-2) بيان مسئله. 4

1-3) ضرورت و اهميت تحقيق.. 7

1-4) اهداف تحقيق.. 9

1-5) فرضیه‌های تحقيق.. 9

1-6) تعاریف مفهومی و عملیاتی.. 10

 

فصل دوم مباني نظري و پيشينه پژوهش

مقدمه. 15

2-1) توانمندی.. 15

2-1-1) تعريف توانمندی.. 15

2-1-2)  سطوح توانمندی.. 17

2-1-3)  ابعاد توانمندی.. 17

2-1-4) رويكردهاي توانمندی نيروي انساني.. 21

2-1-4-1)  رويكرد مكانيكي.. 21

2-1-4-2)  رويكرد ارگانيكي.. 23

2-2) مدیریت استعداد. 25

2-2-1) تعریف مدیریت استعداد. 25

2-2-2) عوامل راهبردي زمینه ساز مدیریت استعداد. 27

2-2-3) كاركردهاي مديريت استعداد. 33

2-2-4) رویه ها و موانع استعداد. 34

2-2-5) مدلهای مدیریت استعداد. 37

2-3) پيشينه تحقيق.. 42

2-3-1)تحقیقات صورت گرفته در داخل كشور. 42

2-3-2)تحقیقات صورت گرفته در خارج کشور. 45

 

فصل سوم روش‌شناسی پژوهش

3-1) مقدمه. 52

3-2) روش تحقيق.. 52

3-3) جامعه آماري.. 52

3-4) نمونه آماري.. 52

3-5) روش جمع آوری اطلاعات… 52

3-5) ابزار تحقيق.. 53

3-7) روش تجزیه‌وتحلیل یافته‌های تحقيق.. 54

 

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها

4-1) مقدمه. 57

4-2) تحلیل توصیفی.. 57

4-2) تحلیلی آمار استنباطی.. 64

 

فصل پنجم بحث و نتیجه گیری

1-5) مقدمه. 74

2-5) بررسی فرضیه ها 74

3-5) نتیجه گیری.. 82

4-5) محدودیت های تحقیق.. 83

1-4-5) محدودیت های قابل کنترل. 83

2-4-5) محدودیتهای خارج از کنترل. 83

5-5) پیشنهادات کاربردی.. 84

6-5) پیشنهادات پژوهشی.. 85

منابع و ضمائم

منابع.. 86

مطالعه بیشتر

   راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه ارسال کنند.

اطلاعات فروشنده

  • نام فروشگاه: کافه دانشجو
  • فروشنده: کافه دانشجو
  • آدرس: آذربایجان غربی
  • هنوز امتیازی دریافت نکرده است!

محصولات مشابه

0