پرداخت امن
بازگشت وجه
تضمین کیفیت
پشتیبانی

بررسی ارتباط مدیریت استعداد با توانمندی مدیران مدارس شهرستان چایپاره

نوع فایل
word و قابل ویرایش
حجم فایل
118 صفحه
تاریخ انتشار
۱۱ فروردین ۱۴۰۰
دسته بندی
تعداد بازدید
60 بازدید
تومان۱۲.۰۰۰
خرید این محصول

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین ارتباط مدیریت استعداد با توانمندی مدیران مدارس شهرستان چایپاره در سال تحصیلی ۱۳۹۸-۱۳۹۷ صورت گرفت. روش تحقیق به لحاظ هدف، بنیادی می باشد و از لحاظ روش، توصیفی – همبستگی است. جامعه آماری مورد استفاده در این تحقیق، شامل کلیه مدیران مدارس شهرستان چایپاره به تعداد ۱۱۱ نفر می باشد. با استفاده از روش سرشماری، حجم نمونه آماری، مساوی جامعه آماری برآورد گردید. جهت اندازه گیری متغیرها از پرسشنامه مدیریت استعداد اوهلی(۲۰۰۷) و پرسشنامه توانمندی اسپریترز(۱۹۹۶) استفاده به عمل آمد. روایی پرسشنامه به خاطر استاندارد بودن، تایید و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب، ۸۷۳/۰و ۸۲۲/۰ بدست آمد. جهت تجزیه تحلیل اطلاعات از روشهای آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه) استفاده شد. اطلاعات حاصل با نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و نتایج پژوهش نشان داد که مدیریت استعداد (۵۱۸/۰=r ؛۰۵/۰> p) و مولفه های آن(جذب و استخدام نیروی مستعد، شناسایی و تفکیک کارکنان مستعد، بکارگیری استعداد، توسعه استعداد، ایجاد و حفظ روابط مثبت، نگهداری استعدادها) با توانمندی مدیران مدارس شهرستان چایپاره ارتباط مثبت و معنی داری دارد. (۴۰۶/۰=r ، ۴۳۶/۰=r ، ۶۷۴/۰=r ، ۴۲۳/۰=r ، ۴۱۹/۰=r ، ۴۰۸/۰=r ؛۰۵/۰> p). همچنین، تحلیل رگرسیون نشانگر این بود که از میان مولفه های مدیریت استعداد، مولفه بکارگیری استعداد، قادر به پیش بینی توانمندی مدیران مدارس می باشد(۰۵/۰> p).

 

کلید واژه‌ها: مدیریت استعداد، توانمندی مدیران، شهرستان چایپاره

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                  

چکیده ۱

فصل اول کلیات تحقیق

۱-۱) مقدمه. ۳

۱-۲) بیان مسئله. ۴

۱-۳) ضرورت و اهمیت تحقیق.. ۷

۱-۴) اهداف تحقیق.. ۹

۱-۵) فرضیه‌های تحقیق.. ۹

۱-۶) تعاریف مفهومی و عملیاتی.. ۱۰

 

فصل دوم مبانی نظری و پیشینه پژوهش

مقدمه. ۱۵

۲-۱) توانمندی.. ۱۵

۲-۱-۱) تعریف توانمندی.. ۱۵

۲-۱-۲)  سطوح توانمندی.. ۱۷

۲-۱-۳)  ابعاد توانمندی.. ۱۷

۲-۱-۴) رویکردهای توانمندی نیروی انسانی.. ۲۱

۲-۱-۴-۱)  رویکرد مکانیکی.. ۲۱

۲-۱-۴-۲)  رویکرد ارگانیکی.. ۲۳

۲-۲) مدیریت استعداد. ۲۵

۲-۲-۱) تعریف مدیریت استعداد. ۲۵

۲-۲-۲) عوامل راهبردی زمینه ساز مدیریت استعداد. ۲۷

۲-۲-۳) کارکردهای مدیریت استعداد. ۳۳

۲-۲-۴) رویه ها و موانع استعداد. ۳۴

۲-۲-۵) مدلهای مدیریت استعداد. ۳۷

۲-۳) پیشینه تحقیق.. ۴۲

۲-۳-۱)تحقیقات صورت گرفته در داخل کشور. ۴۲

۲-۳-۲)تحقیقات صورت گرفته در خارج کشور. ۴۵

 

فصل سوم روش‌شناسی پژوهش

۳-۱) مقدمه. ۵۲

۳-۲) روش تحقیق.. ۵۲

۳-۳) جامعه آماری.. ۵۲

۳-۴) نمونه آماری.. ۵۲

۳-۵) روش جمع آوری اطلاعات… ۵۲

۳-۵) ابزار تحقیق.. ۵۳

۳-۷) روش تجزیه‌وتحلیل یافته‌های تحقیق.. ۵۴

 

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱) مقدمه. ۵۷

۴-۲) تحلیل توصیفی.. ۵۷

۴-۲) تحلیلی آمار استنباطی.. ۶۴

 

فصل پنجم بحث و نتیجه گیری

۱-۵) مقدمه. ۷۴

۲-۵) بررسی فرضیه ها ۷۴

۳-۵) نتیجه گیری.. ۸۲

۴-۵) محدودیت های تحقیق.. ۸۳

۱-۴-۵) محدودیت های قابل کنترل. ۸۳

۲-۴-۵) محدودیتهای خارج از کنترل. ۸۳

۵-۵) پیشنهادات کاربردی.. ۸۴

۶-۵) پیشنهادات پژوهشی.. ۸۵

منابع و ضمائم

منابع.. ۸۶

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت
0