پرداخت امن
بازگشت وجه
تضمین کیفیت
پشتیبانی

بررسی امکان تولید گیاهان هاپلوئید از طریق کشت میکروسپور در گیاه کلزا

نوع فایل
word و قابل ویرایش
حجم فایل
110 صفحه
تاریخ انتشار
۲۳ اسفند ۱۳۹۹
دسته بندی
تعداد بازدید
72 بازدید
تومان۱۵.۰۰۰
خرید این محصول

           فهرست مطالب                                        

عنوان                                                                                                                  صفحه

                                                             فصل اول: مقدمه

مقدمه ———————————————————— ۲

                                               فصل دوم: بررسی منابع                                                                           

۱۰ کلزا————————————————————

۲-۱- خصوصیات کلی وعمومی کلزا————————————-  ۱۰  

۲-۱-۱- تاریخچه ومبدا ژنتیکی گیاه کلزا———————————— ۱۰

۲-۱-۲- خصوصیات گیاه شناسی کلزا————————————-   ۱۰

۲-۱-۳- کشت و تولید کلزا——————————————–   ۱۱

۲-۱-۴- برداشت کلزا————————————————   ۱۳

۲-۱-۵- ارقام وگونه های کلزا——————————————   ۱۴

۲-۱-۶- مهمترین گونه های جنس براسیکا———————————-   ۱۶

۲-۱-۷- اهمیت اقتصادی وصنغتی کلزا————————————-   ۱۷

۲-۲- اصلاح گیاه کلزا————————————————   ۱۸

۲-۲-۱- روشهای اصلاح کلزا——————————————-   ۱۸

۲-۲-۲- اهداف اصلاحی کلزا——————————————-   ۱۹

۲-۳- گیاهان هاپلوئید————————————————-  ۲۰

۲-۳-۱- مزایا و کاربردهای هاپلوئیدها————————————–  ۲۱

۲-۳-۲- مشکلات ومحدودیت های هاپلوئیدها——————————–  ۲۲

۲-۳-۳- روشهای تولید گیاهان هاپلوئید————————————-  ۲۳

۲-۳-۳-۱- تولید خود به خودی (روشهای طبیعی)—————————–   ۲۳

۲-۳-۳-۲- تولید القایی(روشهای آزمایشگاهی)——————————-   ۲۴

۲-۳-۳-۲-۱- آندروژنز(نرزایی)—————————————–   ۲۴

۲-۳-۳-۲-۱-۱- کشت بساک——————————————-  ۲۵

۲-۳-۳-۲-۱-۲- کشت میکروسپور—————————————  ۲۵

۲-۳-۳-۲-۲- ژینوژنز(کشت تخمدان وتخمک)——————————-  ۲۶

۲-۳-۳-۲-۳- روش حذف کروموزومی————————————-  ۲۷

۲-۴- کشت میکروسپورهای جدا گردیده کلزا———————————  ۲۸

۲-۵- عوامل موثر بر رویانزایی میکروسپورهای جدا گردیده کلزا——————— ۲۹

۲-۵-۱- شرایط رشد، فیزیولوژی و ژنوتیپ گیاه مادری————————— ۲۹

۲-۵-۲- اندازه غنچه————————————————–  ۳۲

۲-۵-۳- مراحل تکاملی میکروسپورها————————————— ۳۳

۲-۵-۴- تراکم میکروسپور در محیط کشت———————————–  ۳۵

۲-۵-۵- ترکیب محیط کشت——————————————–  ۳۶

۲-۵-۶- دما——————————————————-   ۴۰

۲-۶- مکانیسم رویانزایی———————————————–  ۴۳

۲-۶-۱- مقدمه—————————————————–   ۴۳

۲- ۶-۲- تقسیم قرینه هسته والقائ رویانزایی———————————  ۴۵

۲-۶-۳- حوادث چرخه سلولی در طی رویانزایی میکروسپورها———————  ۴۷

۲-۶-۴- خانواده های ژنی درگیر با رویانزایی میکروسپورها در کلزا—————–    ۴۷

۲-۷- عوامل موثر بر باززایی گیاه از رویانهای هاپلوئیدی کلزا———————-   ۴۸

۲-۷-۱- بلوغ ،مرحله رشد ونمو رویانها————————————   ۴۸

۲-۷-۲- اندازه رویانها————————————— ———  ۴۹

۲-۷-۳- محیط کشت————————————————   ۵۰

۲-۷-۵- BAP وژیبرلیک اسید——————————————-  ۵۰

۲-۷-۶- استفاده از کاغذ فیلتر در محیط کشت یا زراعی————————-  ۵۱

۲-۷-۷- زغال فعال————————————————– ۵۱

۲ -۷-۸- تیمار ABA و ابگیری رویانها————————————-  ۵۱

۲-۸-  موارد استفاده از کشت میکروسپورکلزا——————————–  ۵۶

۲-۸-۱- اصلاح نباتات و مهندسی ژنتیک———————————–  ۵۶

۲-۸-۲- موتا سیون و انتخاب ——————————————  ۵۶

۲-۸-۳- کشت میکروسپوروتکنولوژی  بذر مصنوعی—————————  ۵۷

۲-۸-۴- سیستم کشت میکروسپور در مطالعات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی————- ۵۷

۲-۸-۵- استفاده در کشت و امتزاج پروتوپلاستها—————————–  ۵۷

 

 

فصل سوم: مواد و روشها

                                                                                                             

۳-۱- مواد گیاهی————————————————– ۶۰

۳-۲- کشت بذور————————————————– ۶۰

۳-۳- شرایط اتاق رشد———————————————-   ۶۰

۳-۴- مراقبت های زراعی——————————————–   ۶۱

۳-۵- برداشت غنچه ها وتعیین مرحله مناسب میکروسپورها جهت جنین زایی———  ۶۱

۳-۶- محیط های کشت، ایزولاسیون وباززاییدر کشت میکروسپورهای کلزا———–  ۶۲

۳-۶-۱- محیط ایزولاسیون میکروسپورها———————————-  ۶۲

۳-۶-۲- محیط کشت میکروسپورها————————————-   ۶۲

۳-۶-۳-۱- استریل کردن محیط کشت میکروسپورهای کلزا———————   ۶۲

۳-۶-۴- محیط کشت باززایی ، جنین های حاصل از کشت میکروسپورهای کلزا——-   ۶۳

۳-۶-۵- وسایل مورد نیاز جهت کشت میکروسپورهای کلزا———————   ۶۸

۳-۷- روش انجام آزمایش کشت میکروسپورهای کلزا————————-   ۶۹

۳-۷-۱- برداشت غنچه ها——————————————–   ۶۹

۳-۷-۲- استریل کردن غنچه ها—————————————–  ۶۹

۳-۷-۳- استخراج میکروسپورها—————————————– ۶۹

۳-۷-۴- تعیین تراکم میکروسپورها————————————— ۷۰

۳-۸- آزمایشات انجام شده——————————————–  ۷۱

۳-۸-۱-مطالعه اثرتراکمهای مختلف میکروسپوربرروی جنین زایی میکروسپورهای کلزا—- ۷۱

۳-۸-۲- مطالعه باززایی گیاه در جنین هایی با اندازه های مختلف حاصل از کشت

میکروسپورهای کلزا————————————————-  ۷۲

۳-۸-۳- مطالعه اثراستفاده از کاغذ صافی یا کاغذ فیلتردر میزان ریشه زایی ،ارتفاع گیاهچه ها

ودرصد گیاهچه های نرمال——————————————— ۷۳

۳-۸-۴- مطالعه  اثر استفاده ازشوک سرمایی  بر روی  درصد تشکیل  گیاهچه های طبیعی–  ۷۴

۳-۸-۵- تعین سطح پلوئیدی گیاهچه های باززایی شده————————–  ۷۵

۳-۹- تجزیه و تحلیل داده ها——————————————–  ۷۸

 

فصل چهارم:نتایج وبحث

 

۴-۱- جنین زایی میکروسپورهای کلزا در تراکمهای مختلف میکروسپور در محیط کشت—- ۸۲

۴-۲- اثراندازه های مختلف جنین برروی صفات باززایی جنین های حاصل ازکشت

میکروسپورهای کلزا————————————————–  ۸۴

۴-۳- اثراستفاده ازکاغذ صافی یا کاغذ فیلتردر میزان ریشه زایی ،ارتفاع گیاهچه ها

ودرصد گیاهچه های نرمال——————————————— ۹۰

۴-۴- اثر استفاده ازشوک سرمایی  بر روی  درصد تشکیل  گیاهچه های طبیعی———-  ۹۷

۴-۵- پیشنهادات—————————————————  ۱۰۵

منابع مورد استفاده————————————————–  ۱۰۷

 

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت
0