پرداخت امن
بازگشت وجه
تضمین کیفیت
پشتیبانی

بررسی تأثیر انگیزه در ارتکاب جرم و میزان مجازات

نوع فایل
word و قابل ویرایش
حجم فایل
96 صفحه
تاریخ انتشار
۸ فروردین ۱۴۰۰
دسته بندی
تعداد بازدید
64 بازدید
تومان۱۰.۰۰۰
خرید این محصول

چکیده

عنصر معنوی هر جرمی معمولاً با انگیزه یا داعی شروع می­شود و انگیزه که مجرم را وادار به ارتکاب جرم می­کند اساساً تأثیری در مسئولیت کیفری ندارد و به رغم مخالفت­هایی که با این ادعا وجود دارد مشهور حقو­دانان آن را از مسلمات حقوق جزا می­دانند؛ اما شناسایی خود انگیزه اهمیت فراوانی دارد؛ زیرا ابهامات و برداشت­های متفاوتی که در مورد آن وجود دارد گاهی موجب به اشتباه افتادن نویسند­گان حقوقی و بویژه متصدیان امر قضا می­شود؛ بنابراین، انجام تحقیقی در این خصوص بدون فایده نخواهد بود. بر اساس نتایج حاصل از تحقیق، در حقوق جزا، اصل بر این است که انگیزه در تحقق جرم و تعیین نوع مجازات تأثیری ندارد و این به دلایلی چون حفظ مصلحت اجتماع و تقدم آن بر منافع فردی است. اما بر این اصل استثنائاتی وارد است، بطوری­که قانونگذار در مواردی انگیزه شخص را در ارتکاب فعل مجرمانه مستقیم و یا غیر­مستقیم در احراز مجرمیت و مسئولیت کیفری دخیل دانسته است؛ مستقیم از این جهت که در برخی موارد خاص و استثنایی خود قانونگذار صراحتاً توجه به انگیزه و اهمیت آن را در تحقق جرم و یا تعیین مجازات مورد تأکید قرار داده است و غیر­مستقیم از این جهت که امروزه قضات در چارچوب قانون اختیار کافی جهت تطبیق مجازات با شخصیت مجرمین و از جمله انگیزه مرتکبین در ارتکاب جرم را دارند. به همین خاطر انگیزه یکی از عوامل تعیین­کننده شخصیت است و نقش مهمی در شناسایی شخصیت حقیقی و واقعی مجرمین و در نهایت فردی­کردن مجازاتها و اقدامات تأمینی ایفاء می­کند.

واژه­های کلیدی: انگیزه، مسئولیت کیفری، تحقق جرم، میزان مجازات، فردی کردن مجازاتها واقدامات تأمینی

 

 

 

فهرست کلی مطالب

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………۱

الف ـ بیان موضوع…………………………………………………………………………………………………………………………۳

ب ـ سابقه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………..۴

ج ـ اهداف و کاربردهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………….۵

د ـ سؤالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………۵

ه ـ فرضیه­های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………۵

و ـ روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………….۶

ز ـ معرفی پلان و ساختار تحقیق……………………………………………………………………………………………………….۶

فصل اول ـ مفاهیم اساسی نظری و درآمدی بر تحلیل جرم­شناختی و روان­شناختی انگیزه

مبحث اول ـ مفاهیم………………………………………………………………………………………………………………………..۸

گفتار اول ـ واژه­شناسی………………………………………………………………………………………………………….۹

الف ـ انگیزه………………………………………………………………………………………………………………۹

ب ـ اراده…………………………………………………………………………………………………………………۱۱

ج ـ قصد مجرمانه………………………………………………………………………………………………………۱۲

گفتار دوم ـ تفکیک انگیزه از سایر مفاهیم مشابه………………………………………………………………………۱۳

الف ـ تفکیک انگیزه از قصد مجرمانه عام (سوءنیت عام)………………………………………………….۱۳

ب ـ تفکیک انگیزه از قصد مجرمانه خاص(سوءنیت خاص)……………………………………………..۱۳

ج ـ تفکیک انگیزه از تحریک…………………………………………………………………………………….۱۶

مبحث دوم ـ آموزه­های کیفری انگیزه……………………………………………………………………………………………..۱۷

گفتار اول ـ انگیزه و آموزه­های مکتب کلاسیک………………………………………………………………………۱۸

گفتار دوم ـ انگیزه و آموزه­های مکتب تحققی…………………………………………………………………………۲۰

گفتار سوم ـ انگیزه در مکتب دفاع اجتماعی نوین……………………………………………………………………..۲۳

گفتار چهارم ـ انگیزه و آموزه­های مکتب کیفری اسلام……………………………………………………………..۲۵

مبحث سوم ـ تحلیل جرم­شناختی و روان­شناختی انگیزه……………………………………………………………………….۲۷

گفتار اول ـ تحلیل جرم­شناختی انگیزه…………………………………………………………………………………….۲۸

الف ـ طبقه­بندی جرایم بر مبنای انگیزه از دیدگاه جرم­شناسی…………………………………………….۳۰

۱ـ جرم ابتدایی………………………………………………………………………………………………..۳۱

۲ـ جرم سود­بخش……………………………………………………………………………………………۳۱

۳ـ جرم عدالت­خواهی کاذب…………………………………………………………………………….۳۲

۴ـ جرم سازمان­یافته………………………………………………………………………………………….۳۳

ب ـ تفکیک انگیزه از سایر مفاهیم جرم­شناسی……………………………………………………………….۳۳

۱ـ علت………………………………………………………………………………………………………….۳۴

۲ـ شرط…………………………………………………………………………………………………………۳۵

۳ـ عامل…………………………………………………………………………………………………………۳۶

گفتار دوم ـ تحلیل روان­شناختی انگیزه……………………………………………………………………………………۳۸

الف ـ ماهیت انگیزه از دیدگاه روان­شناختی……………………………………………………………………۳۹

ب ـ اقسام انگیزه از دیدگاه روان­شناختی……………………………………………………………………….۴۰

فصل دوم ـ کیفیت تأثیرگذاری انگیزه در حقوق جزا

مبحث اول ـ تأثیر انگیزه در تحقق جرم…………………………………………………………………………………………….۴۴

گفتار اول ـ انگیزه به عنوان عنصر تشکیل­دهنده جرم…………………………………………………………………۴۵

الف ـ قتل عمدی به اعتقاد مهدورالدم بودن……………………………………………………………………۴۶

ب ـ آدم­ربایی…………………………………………………………………………………………………………..۴۸

ج ـ نشر­ اکاذیب……………………………………………………………………………………………………….۵۰

د ـ افترای عملی………………………………………………………………………………………………………..۵۱

و ـ انگیزه معتاد کردن دیگری……………………………………………………………………………………..۵۱

گفتار دوم ـ انگیزه به عنوان عامل­موجهه………………………………………………………………………………….۵۲

الف ـ به عنوان دفاع مشروع………………………………………………………………………………………..۵۳

ب ـ به عنوان ضرورت……………………………………………………………………………………………….۵۴

ج ـ به عنوان رضایت بزه­دیده………………………………………………………………………………………۵۶

د ـ به عنوان حکم قانون و امر آمر قانونی……………………………………………………………………….۵۸

مبحث دوم ـ تأثیر انگیزه در تعیین مجازات……………………………………………………………………………………….۵۹

گفتار اول ـ در معافیت از مجازات…………………………………………………………………………………………۶۶

الف ـ انگیزه خدمت به مردم……………………………………………………………………………………….۶۶

ب ـ انگیزه از بین بردن فساد در زمین……………………………………………………………………………۶۶

ج ـ علم به بی­گناهی متهم…………………………………………………………………………………………..۶۷

د ـ انگیزه تأمین حوائج مردم……………………………………………………………………………………….۶۸

گفتار دوم ـ در تشدید مجازات……………………………………………………………………………………………..۶۸

الف ـ اخلال در نظم و امنیت عمومی و مقابله با حکومت………………………………………………….۶۹

ب ـ انگیزه فساد در زمین……………………………………………………………………………………………۷۱

ج ـ انگیزه براندازی حکومت………………………………………………………………………………………۷۱

د ـ انگیزه خرابکاری در صنایع نفت……………………………………………………………………………..۷۲

گفتار سوم  ـ در اعمال تخفیف، تعلیق و آزادی مشروط…………………………………………………………….۷۲

الف ـ در اعمال تخفیف……………………………………………………………………………………………..۷۵

ب ـ در اعمال تعلیق…………………………………………………………………………………………………..۷۶

ج ـ در اعمال آزادی مشروط………………………………………………………………………………………۷۸

نتیجه­گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………۷۹

پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۰

فهرست منابع………………………………………………………………………………………………………………………………۸۲

 

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت
0