پرداخت امن
بازگشت وجه
تضمین کیفیت
پشتیبانی

بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به تفکیک صنعت

نوع فایل
word و قابل ویرایش
حجم فایل
165 صفحه
تاریخ انتشار
8 فروردین 1400
دسته بندی
تعداد بازدید
16 بازدید
تومان۱۷.۰۰۰
  خرید این محصول

چكيده :

تحقیق حاضر با هدف تعیین نقش ساختار مالکیت بر عملکرد شرکتها صورت گرفته است. بدین منظور در این تحقیق تاثیر متغیرهای ساختار مالکیت یعنی: تمرکز مالکیت، مالکیت نهادی و تمرکز مالکیت نهادی بر عملکرد 137 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1380 تا 1385 با استفاده از روش تحلیل رگرسیون پانل دیتا مورد آزمون قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد تمرکز مالکیت تاثیر معنی­داری بر عملکرد شرکت ندارد اما تاثیر دو متغیر دیگر ساختار مالکیت معنی­دار است. بدین ترتیب که مالکیت نهادی به صورت مثبت بر عملکرد شرکت تاثیرگذار است اما تاثیر تمرکز مالکیت نهادی بر عملکرد شرکت منفی است. در قسمت بعدی تحقیق به بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت به تفکیک صنعت پرداخته شد و مشخص شد این رابطه تاثیرگذاری با ورود عامل صنعت تعدیل می­شود. یافته­های این تحقیق نقشی را که ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت ایفا می­کند روشن­تر می­کند و بنابراین چشم­اندازهایی را  برای سیاستگذاران فراهم می­کند تا سیستم حاکمیت شرکتی خود را بهبود بخشند.

 

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات تحقیق

 

1-1) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………..1

1-2) بيان مساله…………………………………………………………………………………………………………………….2

1-3) ضرورت و دلايل توجيهي تحقيق…………………………………………………………………………………….4

1-4) سوالات تحقيق……………………………………………………………………………………………………………..5

1-5) فرضيه­هاي تحقيق………………………………………………………………………………………………………….5

1-6) اهداف تحقيق………………………………………………………………………………………………………………..6

1-7) روش­شناسي تحقيق………………………………………………………………………………………………………..6

1-8) جامعه آماري…………………………………………………………………………………………………………………7

1-9) نمونه آماري………………………………………………………………………………………………………………….7

1-10) مدل تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………8

1-11) متغيرهاي تحقيق………………………………………………………………………………………………………..10

1-12) تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها……………………………………………………………………………….10

1-12-1) متغير تمركز مالكيت (CR)………………………………………………………………………………..10

1-12-2) متغير مالكيت نهادي (INS)……………………………………………………………………………….11

1-12-3) متغير تمركز مالكيت نهادي (INSH)………………………………………………………………….11

1-12-4) متغير اندازه سازمان(LNA) ……………………………………………………………………………..11

1-12-5) متغير اهرم شركت (EAR)……………………………………………………………………………….12

1-12-6) متغير نسبت جاري (CUR)……………………………………………………………………………..12

1-12-7) متغير ريسك سهام شركت (BET)……………………………………………………………………12

1-12-8) متغير چرخه تجارت (IVA)……………………………………………………………………………..12

1-12-9) متغيرهاي وابسته پژوهش…………………………………………………………………………………..13

1-13) روش تحليل داده­ها……………………………………………………………………………………………………13

1-14) محدوديت­هاي تحقيق………………………………………………………………………………………………..13

1-15) ساختار تحقيق…………………………………………………………………………………………………………..14

فصل دوم : پیشینه تحقیق

2-1) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………16

2-2) پيشينه نظري……………………………………………………………………………………………………………….17

2-2-1) راهبري شركتي…………………………………………………………………………………………………..17

2-2-2) طبقه­بندي سيستمهاي راهبري (حاكميت) شركتي……………………………………………………21

2-2-2-1) سيستمهاي حاكميت درون سازماني………………………………………………………………..22

2-2-2-2) سيستمهاي حاكميت برون سازماني ……………………………………………………………….22

2-2-3) مكانيسم­هاي حاكميت شركتي…………………………………………………………………………….24

2-2-4) راهبري شركتي و ساختار مالكيت شركت…………………………………………………………….25

2-2-5) درون زا بودن ساختار مالكيت…………………………………………………………………………….29

2-2-6) شركتهاي سهامي………………………………………………………………………………………………30

2-2-7) انواع مالكيت در شركتهاي سهامي عام………………………………………………………………….31

2-3) پيشينه تجربي…………………………………………………………………………………………………………….32

2-3-1) پيشينه تحقيقات خارجي…………………………………………………………………………………….32

2-3-2) پيشينه تحقيقات داخلي………………………………………………………………………………………49

2-4) خلاصه و جمع­بندي…………………………………………………………………………………………………..53

 

فصل سوم : روش­شناسی تحقیق

3-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….58

3-2) فرضيه­هاي تحقيق…………………………………………………………………………………………………………58

3-3) جامعه آماري……………………………………………………………………………………………………………….59

3-4) نمونه آماري………………………………………………………………………………………………………………..60

3-5) مدل تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………61

3-6) متغيرهاي تحقيق………………………………………………………………………………………………………….62

3-6-1) متغيرهاي مستقل…………………………………………………………………………………………………62

3-6-1-1) متغير تمركز مالكيت (CR) …………………………………………………………………………..62

3-6-1-2) متغير مالكيت نهادي (INS)…………………………………………………………………………..63

3-6-1-3) متغير تمركز مالكيت نهادي (INSH)………………………………………………………………64

3-6-2) متغيرهاي توضيحي …………………………………………………………………………………………….64

3-6-2-1) متغير اندازه سازمان (LNA)………………………………………………………………………….64

3-6-2-2) متغير اهرم (EAR)………………………………………………………………………………………64

3-6-2-3) متغير نسبت جاري (CUR)…………………………………………………………………………..64

3-6-2-4) متغير ريسك سهام شركت (BET)…………………………………………………………………64

3-6-2-5) متغير چرخه تجارت (IVA)…………………………………………………………………………65

3-6-3) متغيرهاي وابسته پژوهش…………………………………………………………………………………….65

3-7) روش تحقيق………………………………………………………………………………………………………………67

3-8) روش تجزيه و تحليل داده­ها………………………………………………………………………………………..67

3-8-1) آمار توصيفي…………………………………………………………………………………………………….67

3-8-2) تحلیل داده­های پانلی………………………………………………………………………………………….68

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده­ها

4-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………..71

4-2) آمار توصیفی………………………………………………………………………………………………………………71

4-3) برآورد مدل و تجزیه و تحلیل نتایج………………………………………………………………………………88

4-3-1) برآورد مدل (1) (کل صنایع مورد بررسی)…………………………………………………………….89

4-3-2) برآورد مدل (2) (کل صنایع مورد بررسی)…………………………………………………………….91

4-3-3) برآورد مدل­های (3 و 4) به تفکیک صنعت……………………………………………………………93

4-4) آزمون فرضيه­ها…………………………………………………………………………………………………………..96

4-5) خلاصه و جمع­بندی نتایج حاصل از آزمون فرضیه­ها……………………………………………………….101

فصل پنجم : نتیجه­گیری و پیشنهادات

5-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………..104

5-2) مروری بر خطوط کلی تحقیق……………………………………………………………………………………….104

5-3) یافته­های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..105

5-3-1) یافته­های مربوط به فرضیه­ها…………………………………………………………………………………106

5-3-1-1) یافته­های مربوط به فرضیه اول………………………………………………………………………..106

5-3-1-2) یافته­های مربوط به فرضیه دوم………………………………………………………………………..106

5-3-1-3) یافته­های مربوط به فرضیه سوم……………………………………………………………………….107

5-3-2) یافته­ های مربوط به متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………..107

5-4) بحث و نتیجه­ گیری……………………………………………………………………………………………………..109

5-5) پیشنهادات سیاستگذاری………………………………………………………………………………………………116

5-6) پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده……………………………………………………………………………………117

پیوست­ها……………………………………………………………………………………………………………………………119

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………………………..143

مطالعه بیشتر

   راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه ارسال کنند.

اطلاعات فروشنده

  • نام فروشگاه: کافه دانشجو
  • فروشنده: کافه دانشجو
  • آدرس: آذربایجان غربی
  • هنوز امتیازی دریافت نکرده است!
0