پرداخت امن
بازگشت وجه
تضمین کیفیت
پشتیبانی

بررسی تاثیر عوامل فرهنگی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع اول متوسطه ی شهرستان

نوع فایل
word و قابل ویرایش
حجم فایل
400 صفحه
تاریخ انتشار
۲۵ فروردین ۱۴۰۰
دسته بندی
تعداد بازدید
83 بازدید
تومان۲۰.۰۰۰
خرید این محصول

چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه ی بین عوامل فرهنگی مثل خانواده ،اجتماع،دوستان و مدرسه بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع اول متوسطه ی شهرستان بوده است. سولات تحقیق با در نظر گرفتن نمره های کلاسی و نمره های پایان ترم دانش آموزان و با توجه به ویژگی های عوامل فرهنگی(خانواده-اجتماع- دوستان و مدرسه) مورد بررسی قرار گرفت.به منظور انجام این پژوهش از بین دانش آموزان مقطع اول متوسطه به صورت تصادفی ۱۵۰ دانش آموز از دبیرستان های مختلف انتخاب شدند. روش مورد استفاده در این پژوهش کمی و کیفی بوده  و ابزار  جمع آوری داده ها فرم های پرسشنامه بوده است تجزیه و تحلیل داده های کمی پژوهش با استفاده از نرم افزار آماری SPS صورت گرفته است.این پرسشنامه با توجه به مولفه های خاص که داشته است به صورت یک پرسشنامه ای با  ۲۴ سوال یا گزینه در آمده است. نتایج حاصل نشان داده است که بین تاثیر عوامل فرهنگی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان همبستگی مثبت و معنا داری در سطح(%۵p<) وجود دارد. پژوهش نشان می دهد که این متغیر ها پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را به طور مستقیم تحت تاثیر خود قرار می دهد. همچنین مشخص شد که بین فضا های آموزشی مدارس کنونی ما با ویژگی های روانی نوجوانان تا حدود زیادی سازگاری و رابطه وجود دارد. اما باز هم لازم است در این رابطه اصلاحات زیادی صورت پذیرد. این متغیر ها حتی اگر در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تاثیری نداشته باشند باید به خاطر حفظ سلامت بهداشتی و امنیت روانی انان مورد توجه قرار گیرد. همچنین پژوهش  حاضر این نتیجه را نیز در بر داشته است که اگر یکی از عوامل گفته شده یعنی(خانواده، اجتماع،مدرسه و دوستان) دچار هرگونه مشکلی باشند در صورتی که بقیه ی عوامل هم درست  و در جای خود عمل کنند، می توانند تا حدودی باعث از بین رفتن سلامت روحی و روانی دانش آموزان شده و تا حدودی افت تحصیلی را به همراه داشته باشند.

واژه های کلیدی: دانش آموزان- خانواده-اجتماع-مدرسه- جمع دوستان.

 

 

فهرست مطالب

چکیده ۱

فصل اول: کلیات پژوهش. ۱

۱-۱ مقدمه ۱

۱-۲ بیان مسئله ۳

۱-۳ اهمیت پژوهش. ۷

۱-۴ اهداف تحقیق : ۹

۱-۴-۱ هدف کلی ۹

۱-۴-۲ اهداف جزئی ۹

۱-۵ سوالات پژوهش. ۱۰

۱-۶ فرضیات پژوهش. ۱۱

۱-۷ تعاریف عملیاتی ۱۲

۱-۸ تعاریف ، اصطلاحات و واژه های کلیدی تحقیق ۱۲

۱-۹ خلاصه فصل ۱۴

فصل دوم: ادبیات پژوهش. ۱۶

۲-۱ مقدمه: ۱۶

۲-۲ تاریخچه پیدایش آموزش و پرورش دراسلام و ایران ۱۹

۲-۳ تاریخچه ظهور و تکوین آموزش و پرورش دوره متوسطه ۲۷

۲-۴ مزایای طرح جدید دوره متوسطه ۲۹

۲-۵ دلایل اولویت اجرای طرح جدید متوسطه ۳۰

۲-۶ اهداف دوره متوسطه ۳۱

۲-۷ پژوهش های انجام یافته ۳۳

۲-۸ تحقیقات انجام گرفته در ایران ۳۳

۲-۹ تحقیقات انجام گرفته در خارج ۳۵

۲-۱۰ مقالات ترجمه شده ۳۷

۲-۱۰-۱ اثرات جامعه در آموزش و پرورش. ۳۷

۲-۱۰-۲ تاثیرات خانواده درآموزش و پرورش. ۳۸

۲-۱۰-۳ چرا نقش خانواده در آموزش مهم است؟ ۴۰

۲-۱۰-۴ چه شواهدی دال بر وجود اهمیت نقش مشارکت خانواده ها در آموزش وجود دارد؟ ۴۱

۲-۱۰-۵ حلقه ی دوستان در محیط آموزش. ۴۲

۲-۱۱ نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ۴۴

۲-۱۱-۱ تعریف نظری موضوع : ۴۵

۲-۱۱-۲ پیشینه نظری موضوع ۴۵

۲-۱۱-۳ خانواده به عنوان معلم و الگو ۵۵

۲-۱۱-۴ خانواده به عنوان کانون محبت و امنیت ۵۵

۲-۱۱-۵ نقش خانواده در یادگیری دانش آموزان ۵۶

۲-۱۱-۶ نقش والدین در پیشرفت تحصیلی فرزندان ۶۶

۲-۱۱-۷ تاثیر عوامل خانوادگی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ۸۰

۲-۱۱-۸ نقش سواد والدین در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ۸۶

۲-۱۱-۹ نقش و تأثیر والدین – خصوصاً سواد آنها – بر پیشرفت تحصیلی فرزندان ۹۲

۲-۱۱-۱۰ نقش والدین در موفقیت های تحصیلی ورفتاری فرزندان ۹۵

۲-۱۱-۱۱ عوامل موثر در ترک تحصیل دانش آموزان ۹۹

۲-۱۱-۱۲ شرایط اقتصادی خانواده و نقش آن در پیشرفت تحصیلی یا ترک تحصیل دانش آموزان ۱۰۰

۲-۱۱-۱۳ سیستم آموزشی غلط و محافظه کارانه خانواده و مدرسه ۱۰۵

۲-۱۲ بررسی تاثیر ارتباط مستمر اولیا و مربیان در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ۱۱۱

۲-۱۳ نقش خانواده در مدرسه ۱۱۷

۲-۱۴ نقش اجتماع در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ۱۱۹

۲-۱۴-۱ جایگاه مشاوره در پیشرفت تحصیلی و رشد همه جانبه عاطفی و اجتماعی دانش آموزان دوره ی عمومی ۱۲۱

۲-۱۴-۲ نقش مشاوران درتأمین بهداشت روانی دانش آموزان ۱۳۳

۲-۱۴-۳ نقش مشاوره در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ۱۳۹

۲-۱۴-۴ نقش فرهنگ در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ۱۴۱

۲-۱۵ تاثیر مدرسه در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ۱۴۳

۲-۱۵-۱ ویژگیهای دبیران دوره متوسطه ۱۴۸

۲-۱۵-۲ برنامه های درسی دوره متوسطه ۱۵۳

۲-۱۵-۳ برنامه های درسی(تعاریف، طول مدت تحصیلی و واحدهای درسی) ۱۵۵

۲-۱۵-۴ بررسی جو روانی – اجتماعی کلاس و تأثیر آن در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ۱۵۸

۲-۱۶ نقش انگیزش در یادگیری‌ و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ۱۶۸

۲-۱۶-۱ روشهای ایجاد انگیزه و رغبت دانش آموزان به درس ، کلاس و مدرسه توسط معلم ۱۷۳

۲-۱۶-۲ تأثیر انگیزش در آموزش و پرورش و کلاس درس، پیشنهاداتی به معلمان ۱۷۸

۲-۱۷ عوامل موثر بر نشاط دانش آموزان در کلاس درس. ۱۸۲

۲-۱۸ تاثیر نقش مشاور در مدرسه در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ۱۸۵

۲-۱۸-۱ وظلیف کادر آموزشی و اداری مدرسه در قبال مشاوره و راهنمایی ۲۰۲

۲-۱۸-۲ نقش انتظارات معلم در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ۲۰۴

۲-۱۸-۳ نقش‌ معلم‌ در ‌بهداشت ‌روانی ‌دانش آموزان و تاثیر آن در پیشرفت تحصیلی آنها ۲۰۷

۲-۱۹ راهکارهای ایجاد انگیزه در دانش آموزان و تاثیر آن در پیشرفت تحصیلی ۲۱۲

۲-۲۰ نقش ارتباط سالم در رشد اخلاقی و موفقیت تحصیلی دانش آموزان ۲۲۱

۲-۲۱ تاثیر دوستان در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ۲۳۹

۲-۲۱-۱ دوستان ناباب ۲۳۹

۲-۲۱-۲ تاثیر همکاری و رقابت در پیشرفت تحصیلی ۲۴۰

۲-۲۲ جامعه شناسی آموزش و پرورش. ۲۴۴

۲-۲۲-۱ آموزش و پرورش در جامعه شناسی دورکیم ۲۴۴

۲-۲۲-۲ آموزش و پرورش در جامعه شناسی ماکس وبر ۲۵۷

۲-۲۲-۳ آموزش و پرورش از دیدگاه مانهایم ۲۶۳

۲-۲۲-۴ رویکردهای نوین در جامعه شناسی آموزش و پرورش. ۲۶۶

۲-۲۲-۵ نظریه های آموزش و پرورش آموزشگاهی ۲۶۷

۲-۲۳ افت تحصیلی و راهکارهای مقابله با آن ۲۶۷

۲-۲۳-۱ عوامل تاثیر گذار در افت تحصیلی ۲۶۹

۲-۲۳-۲ راههای جلوگیری از افت تحصیلی ۲۷۰

۲-۲۳-۳ خسارت‌های ناشی از افت‌ تحصیلی: ۲۷۳

۲-۲۳-۴ عوامل موثر بر افت تحصیلی ۲۷۴

۲-۲۳-۵ افت تحصیلی و روشهای ایجاد انگیزه درسی در دانش آموزان ۲۸۰

۲-۲۳-۶ نقش انگیزش درپیشرفت تحصیلی دانش آموزان ویادگیری آنها و متعاقب آن کاهش افت تحصیلی ۲۸۴

۲-۲۳-۷ افت تحصیلی، و وظیفه والدین در برابر دانش آموزان ۲۹۰

‌۲-۲۴ نتیجه‌گیری و راهکارها ۲۹۴

۲-۲۵ پیشنهادات ۲۹۸

۲-۲۶ خلاصه فصل ۳۰۱

فصل سوم: روش تحقیق ۳۰۳

۳-۱ مقدمه ۳۰۳

۳-۲ تجزیه و تحلیل داده ها ۳۰۳

۳-۳ روش پژوهش. ۳۰۳

۳-۴ جامعه آماری ۳۰۴

۳-۵ نمونه گیری ۳۰۴

۳-۶ ابزار پژوهش. ۳۰۴

۳-۷ سنجش روائی و پایایی پرسش نامه ۳۰۵

۳-۷-۱ سنجش روایی ۳۰۵

۳-۷-۲ سنجش پایایی ۳۰۵

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها ۳۰۸

۴-۱ مقدمه ۳۰۸

۴-۲ آمار توصیفی ۳۰۹

۴-۳ آمار استنباطی ۳۳۳

فصل پنجم: خلاصه و نتیجه گیری ۳۳۹

۵-۱ تحلیل کلی مطالب ۳۳۹

۵-۲ خلاصه و نتیجه گیری کلی ۳۷۷

۵-۲-۱ خلاصه ۳۷۷

۵-۲-۲ نتیجه گیری ۳۸۱

۵-۳ محدودیت های تحقیق ۳۸۴

۵-۴ پیشنهادات ۳۸۴

فهرست منابع و مآخذ ۳۸۷

پیوست ها ۳۹۲

پرسشنامه ۳۹۳

Abstract 395

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت
0