پرداخت امن
بازگشت وجه
تضمین کیفیت
پشتیبانی

بررسی تاثیر میزان دلبستگی نوجوانان به والدین و همسالان با میزان صداقت در میان دانش آموزان پایه دبیرستان شهرستان چایپاره

نوع فایل
word و قابل ویرایش
حجم فایل
91 صفحه
تاریخ انتشار
۲۵ فروردین ۱۴۰۰
دسته بندی
تعداد بازدید
63 بازدید
تومان۱۲.۰۰۰
خرید این محصول

مقدمه

دلبستگی واژه بسیار مرسوم و آشنایی است، که در زندگی همۀ انسانها در همه ادوار زندگی اعم از مرد و زن و شهری و روستایی، سیاه و سفید پولدار و فقیر و با سواد و کم سواد و … به چشم می خورد.دلبستگی پیوند عاطفی عمیقی است که افراد متناسب با نوع ارتباط با یکدیگر و میزان حمایت ها و کمک ها و وابستگی هایی که به یکدیگر دارند در آنها پدید می آید. دلبستگی در اشخاص و افراد مختلف و نیز میزان و نوع روابطی که با هم دارند، از شدت و ضعف قابل توجهی برخوردار است.گاهی دلبستگی ها آنچنان اهمیت پیدا می کنند که اگر کوتاهی و یا اهمال و غفلتی انجام گیرد، اتفاقاً به خشم و نفرت تبدیل می شود. کودکی که در دوره ای شدیداً به کمک و سرپرستی نیاز دارد و به مادر دلبسته و وابسته است از طرف مادر مورد بی مهری و قهر و بی توجهی عاطفی قرار گیرد، در این صورت، این عدم اعتماد جای خود را به خشم و قهر می دهد.(جانسون و هارویس، به نقل از میرخشتی، ۱۳۷۵). دلبستگی در چرخۀ تکامل هرچه از پایین به بالا درنظر بگیریم از میزان رفتارهای غریزی و حیوانی کاسته شده و به رفتارهای عاطفی و شناختی و ادراکی افزوده می شود. (بیرامی، ۱۳۷۸ ، ص ۴۵ )

سازو کار بررسی دلبستگی با توجه به این بحث اظهار شده یک مطالعه زمانی و دوره ای را می طلبد که جان بالبی بهترین مفهوم و تبیین دلبستگی را از منظر اتولوژیک (تکاملی) پرداخته است.

همچنین صداقت زمانی ایجاد می شود که هیچ گونه تضادی میان افکار، الفاظ و اعمال افراد وجود نداشته باشد. این خصیصه اخلاقی باید در ابتدا در درون خود فرد معنا پیدا کند و سپس در برابر دیگران در معرض ظهور گذارده شود.

یک فرد راستگو همواره به وجدان خود می گوید: “من با تو و با تمام انسان های دیگر با راستگویی برخورد می کنم.” باید همیشه کارهایی را انجام دهید که برای رابطه شما مفید و مناسب باشد. اگر باطناً صادق باشید، دیگر هیچ جایی برای نیرنگ و ریاکاری – که موجب ایجاد اغتشاش در اذهان و افکار می شوند- باقی نخواهد ماند. وجود صداقت به منزله خط سیر شما به سمت کمال به شمار می رود، چراکه ظاهر شما، آیینه ای از تمایلات درونی تان است(میلانی فر، ۱۳۷۳).

تحقیقات متعددی نشان می دهد که رضایت از زندگی زناشویی بر سلامت روانی افراد تاثیر مهمی دارد. راه های زیادی برای تعریف رضامندی زناشویی وجود دارد. ارتباطات اعضای خانواده با یکدیگر به عنوان یک عامل تعیین کننده بر رضایت از زندگی زناشویی تاثیر می گذارد و به همین دلیل انتظار می رود که بر سلامت روانی آنها نیز موثر باشد ( به نقل از میرخشتی، ۱۳۷۵).

خانواده این واحد به ظاهر کوچک اجتماعی، از ارکان عمده و از نهادهای اصلی هر جامعه به شمار می رود. در واقع هر خانواده را باید خشت بنای جامعه و کانون اصلی سنت و رسوم و ارزش های والا ومورد احترام و شالوده مستحکم مناسبات پایدار اجتماعی و روابط خویشاوندی مبدا بروز و ظهور عواطف انسانی و کانون صمیمانه ترین روابط میان افراد و مهدپرورش فکر و اندیشه و اخلاق و روح اشان به شمار آورد. تا آنجایی که نشانی از حیات انسانی ملاحظه شده و خانواده وجود داشته باشد (توسلی، ۱۳۸۱)

هر فردی در خانواده ایی که متولد می شود، نیازهای خود را برطرف می کند و در پرتو آن سکون و آرامش می یابد. بسیاری از پژوهشگران خانواده، رابطه زوجی را مهمترین رابطه خانوادگی می دانند. آنها معقتدند که ازدواج موفق و رضایت بخش موجب ثبات عملکرد خانواده، کفایت اعضای خانواده در مشکل گشایی و سلامت روانی کودکان و ایفا نقش مناسب خانوادگی و بین فردی می شود (نوربالا و مراحی، ۱۳۷۹).

یکی از مسائل مهم در روان شناسی خانواده این است که فرد تحت تاثیر آنچه در خانواده رخ می دهد، قرار می گیرد و تاثیر می پذیرد. ایجاد علاقه و محبت در وجود افراد خانواده از همان دوران کودکی شکل می گیرد که در رابطه با این موضوع می توان به نوع دلبستگی افراد در رابطه با یکدیگر اشاره کرد. دلبستگی از دوره کودکی شروع شده و به تدریج شکل می گیرد و پیامد آن در بزرگسالی غود می کند. این دلبستگی در روابط عاطفی میان زن و شوهر بسیار تاثیرگذار است، چرا که علاوه بر سبک عشق و نوع علاقه طرفین به یکدیگر، دلبستگی نیز از جایگاه ویژه ای برخوردار است.(سیف؛ ۱۳۸۰) .

 

فهرست مطالب

عنوان

فصل اول : کلیات پژوهش… ۱

۱-۱-مقدمه. ۲

۱-۲-بیان مساله. ۵

۱-۳-اهمیت و ضرورت پژوهش… ۸

۱-۴-هدف پژوهش… ۹

۱-۴-۱-هدف اصلی این پژوهش… ۹

۱-۵-فرضیه های پژوهش… ۹

۱-۶-متغیرهای پژوهش… ۹

۱-۷-تعاریف نظری اصطلاحات.. ۱۰

۱-۷-۱-سبک دلبستگی. ۱۰

۱-۷-۲-صداقت.. ۱۰

۱-۸-تعاریفی عملیاتی اصطلاحات.. ۱۳

فصل دوم : ادبیات و پیشینه پژوهش ………………………………………………………………………………….. ۱۵

۲-۲-تاثیر شباهت بر انواع گوناگون ارتباطات.. ۱۶

۲-۳-ارزشهای فرهنگی صداقت به عنوان منبع تشکیل ذهنی از والدین ایده آل. ۱۶

۲-۴-رضایتمندی اسنادهای رفتارهای مطلوب و نامطلوب.. ۱۷

۲-۶-مذاکره و توافق. ۲۵

۲-۷-سرزنش و تفکر منفی. ۲۷

۲-۸-صداقت مندی از زندگی و بررسی آن در مراحل مختلف زندگی: ۲۸

۲-۹-بررسی مراحل مختلف زندگی خانواده : ۲۹

۲-۱۰-استرسهای خانواده و تغییرات: ۳۵

۲-۱۱-بررسی علل ناصداقت ی از زندگی. ۳۵

۲-۱۲-۱-ویژگی دلبستگی. ۴۲

ویژگی دلبستگی ایمن. ۴۳

۲-۱۲-۲-ویژگی دلبستگی اجتنابی. ۴۳

۲-۱۲-۳-ویژگی دلبستگی ترسان. ۴۳

۲-۱۳-الگوهای دلبستگی در بزرگسالان و زوجین. ۴۴

۲-۱۴-سبکهای دلبستگی در بزرگسالی. ۴۵

۲-۱۵-تحقیقات و پژوهش های داخلی. ۴۷

۲-۱۶-تحقیقات و پژوهش های خارجی. ۵۶

فصل سوم:روش پژوهش… ۶۱

۳-۲-نمونه و روش نمونه گیری.. ۶۲

۳-۳-طرح پژوهش… ۶۲

۳-۴-۱-پرسشنامه سبکهای دلبستگی. ۶۲

۳-۵-روش آماری.. ۶۴

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل آماری داده ها ……………………………………………………………………….. ۶۵

۴-۱-مقدمه. ۶۶

۴-۲- توصیف متغیرها ۶۶

۴-۲-۱-دلبستگی دانش‌آموزان به والدین و همسالان. ۶۶

۴-۲-۲-صداقت و راستگویی. ۷۰

۴-۳-آزمون فرضیه‌ها ۷۲

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………….. ۷۶

۵-۱-مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۷

۵-۲- مروری بر خطوط کلی تحقیق ……………………………………………………………………………………. ۷۷

۵-۳-بحث و نتیجه‌گیری ……………………………………………………………………………………………………… ۷۸

۵-۴- محدودیتهای تحقیق ………………………………………………………………………………………………….. ۷۸

۵-۴-۱- محدودیتهای علمی ……………………………………………………………………………………………….. ۷۸

۵-۴-۲ـ محدودیتهای عملی ……………………………………………………………………………………………….. ۷۹

۵-۵-پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………………………… ۷۸

منابع فارسی : ۸۰

منابع انگلیسی : ۸۳

 

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت
0