پرداخت امن
بازگشت وجه
تضمین کیفیت
پشتیبانی

بررسی رابطه بین هزینه‎های کیفیت و کیفیت در شرکت شیر پگاه

نوع فایل
word و قابل ویرایش
حجم فایل
97 صفحه
تاریخ انتشار
۱۱ فروردین ۱۴۰۰
دسته بندی
تعداد بازدید
72 بازدید
تومان۹.۵۰۰
خرید این محصول

چکیده

هدف این تحقیق، بررسی رابطه بین اجزای هزینه های کیفیت و کیفیت در شرکت می‎باشد. در این تحقیق برای جمع آوری هزینه ‎های کیفیت، روش سنتی و برای تعیین اجزای هزینه‎های کیفیت از مدل PAFاستفاده شده است. فرضیات تحقیق برمبنای یک نمونه آماری برای شرکت تولیدی و دارای ایزو در یک دوره سه ساله از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲،  با استفاده از مدل ضریب همبستگی مورد آزمون قرار گرفته است. رابطه بین اجزای هزینه‎های کیفیت و کیفیت به تفکیک مواد،  نیروی‎انسانی،  ماشین‎آلات  و در مجموع شرکت مورد بررسی قرار گرفته است.

نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که، بین مجموع هزینه‎های پیشگیری و ارزیابی، و هزینه‎های شکست مواد و منابع انسانی و شرکت به صورت کلی، رابطه معکوس و معنادار وجود دارد ولی در بخش ماشین‎آلات رابطه مستقیم ومعناداری وجود دارد. و هچنین بین مجموع هزینه‎های ارزیابی و پیش‎گیری شرکت و سطح کیفیت محصول تولیدی رابطه مستقیم و معنادار،  و بین هزینه‎های شکست شرکت و سطح کیفیت محصول تولیدی رابطه معکوس و معنادار مشاهده شد.

 

 

واژه های کلیدی: هزینه های کیفیت، هزینه های پیشگیری، هزینه های ارزیابی، هزینه های شکست داخلی، هزینه های شکست خارجی، کیفیت.

 

 

فهرست مطالب

عنوان

فصل اول: کلیات تحقیق.. ۱

۱-۱. مقدمه. ۲

۱-۲. بیان موضوع و سوال تحقیق.. ۳

۱-۳. اهمیت و ضرورت تحقیق.. ۷

۱-۴. اهداف اساسی از انجام تحقیق.. ۸

۱-۵. قلمرو تحقیق.. ۹

۱-۶. فرضیههای تحقیق.. ۹

۱-۷.  روش‎شناسی تحقیق.. ۱۰

۱-۷-۱. گردآوری داده‎ها ۱۰

۱-۷-۲. مورد مطالعاتی… ۱۰

۱-۷-۳. روش تجزیه و تحلیل داده‎ها ۱۱

۱-۸. تعریف واژه‎ها و اصطلاحات اختصاصی… ۱۱

۱-۹. ساختار تحقیق.. ۱۲

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقبق.. ۱۴

بخش اول –  مبانی نظری تحقیق.. ۱۵

۲-۱. مقدمه. ۱۵

۲-۲. مفهوم کیفیت… ۱۶

۲-۳. هزینه های  کیفیت… ۱۶

۲-۴. عوامل موثر بر هزینه های کیفیت… ۱۶

۲-۵. انواع هزینه‎های کیفیت… ۱۷

۲-۵-۱. هزینه های پیشگیری… ۱۹

۲-۵-۲. هزینه های ارزیابی… ۱۹

۲-۵-۳. هزینه‎های شکست… ۱۹

۲-۵-۳-۱. هزینه های شکست داخلی… ۲۰

۲-۵-۳-۲. هزینه های شکست خارجی… ۲۰

۲-۶.  مزایای هزینه‏‎های کیفیت… ۲۰

۲-۷. موانع موجود در برنامه‎ریزی کیفیت… ۲۱

۲-۸. دلایل ناکامی سیستم هزینه یابی کیفیت… ۲۱

۲-۹. مدل های تعیین هزینه‎های کیفیت… ۲۴

۲-۹-۱. مدل  P-A-F.. 25

۲-۹-۲. مدل هزینه فرصت یا هزینه پنهان.. ۲۷

۲-۹-۳. مدل هزینه فرایند. ۲۸

۲-۹-۴. مدلABC 28

۲-۱۰. روش های جمع‎آوری هزینه‎های کیفیت… ۲۹

۲-۱۰-۱. روش سنتی… ۲۹

۲-۱۰-۲. روش مستند سازی عیب… ۳۰

۲-۱۰-۳. روش مراقبت از زمان صرف شده. ۳۰

۲-۱۰-۴.روش ارزیابی… ۳۰

۲-۱۱. روش و مدل مورد استفاده در تحقیق حاضر.. ۳۰

۲-۱۲. بخش دوم:  پیشینه تحقیق.. ۳۱

۲-۱۲-۱. تحقیقات مرتبط انجام شده درخارج از کشور:. ۳۱

۲-۱۲-۲. تحقیقات مرتبط انجام شده درایران:. ۳۲

۲-۱۳.  خلاصه وجمع بندی… ۳۵

فصل سوم: روش تحقیق.. ۳۷

۱-۳.  مقدمه. ۳۸

۳-۲. روش شناسی تحقیق.. ۳۸

۳-۲-۱. دیدگاه هدف…. ۳۸

۳-۲-۲. دیدگاه ماهیت و روش…. ۳۹

۳-۳.  قلمرو تحقیق.. ۴۰

۳-۴. مورد مطالعاتی… ۴۰

۳-۵. جمع‎آوری داده‎ها ۴۱

۳-۶.  فرضیه‎های تحقیق.. ۴۱

۳-۷. تجزیه و تحلیل داده‌ها ۴۲

۳-۸. متغیرهای تحقیق.. ۴۳

۳-۹. روش‌های آماری تجزیه و تحلیل داده‌ها ۴۶

۳-۹-۱.  تحلیل استنباطی… ۴۶

۳-۹-۱-۱. آمار پارامتری… ۴۶

۳-۹-۱-۲. آمار غیر پارامتری… ۴۷

۳-۹-۱-۳. آزمون نرمال بودن توزیع متغیرها ۴۷

۳-۹-۱-۴. تحلیل همبستگی… ۴۸

۳-۹-۱-۵. ضریب همبستگی… ۴۸

۳-۹-۱-۶. ضریب همبستگی پیرسون.. ۴۹

۳-۹-۱-۷.ضریب همبستگی اسپیرمن.. ۵۰

۳-۱۰.  خلاصه فصل.. ۵۰

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های تحقیق.. ۵۱

۴-۱. مقدمه. ۵۲

۴-۲. بخش اول: آمار توصیفی داده‎های تحقیق.. ۵۲

۴-۳. بخش دوم: آمار استنباطی (تحلیل داده‎های تحقیق). ۶۲

۴-۳-۱. آزمون فرضیه ۱.. ۶۳

۴-۳-۱-۱. بررسی فرضیه ۱-۱.. ۶۳

۴-۳-۱-۲. بررسی فرضیه ۱-۲.. ۶۶

۴-۳-۱-۳. بررسی فرضیه ۱-۳.. ۶۷

۴-۳-۱-۴. بررسی فرضیه ۱-۴.. ۶۹

۴-۳-۲. بررسی فرضیه شماره۲.. ۷۰

۴-۳-۳. بررسی فرضیه شماره ۳.. ۷۲

۴ -۴ .خلاصه فصل.. ۷۴

فصل پنجم: تحلیل یافته ها و نتیجه گیری… ۷۵

۵ -۱.مقدمه. ۷۶

۵-۲. خلاصه موضوع و روش تحقیق.. ۷۶

۵-۳. یافته های تحقیق.. ۷۶

۵-۴. مقایسه نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه‎ها با نتایج تحقیقات پیشین.. ۷۸

۵-۵. بحث و نتیجه‎گیری کلی… ۷۸

۵ -۶. محدودیت های تحقیق.. ۷۹

۵ -۷.پیشنهادات… ۷۹

۵ -۷-۱.پیشنهادات مبتنی بر تحقیق.. ۷۹

۵ -۷-۲.پیشنهادات برای تحقیقات آینده. ۸۰

۵ -۸.خلاصه فصل.. ۸۰

منابع و ماخذ. ۸۱

منابع فارسی… ۸۱

منابع انگلیسی… ۸۳

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت
0