پرداخت امن
بازگشت وجه
تضمین کیفیت
پشتیبانی

روش های جداسازی مواد

نوع فایل
word و قابل ویرایش
حجم فایل
75 صفحه
تاریخ انتشار
۱۲ آذر ۱۴۰۰
دسته بندی
تعداد بازدید
76 بازدید
تومان۱۲.۰۰۰
خرید این محصول

فهرست مطالب

مقدمه. ۵

۱- استخراج با فاز جامد. ۶

۱-۲- دلایل جایگزینی استخراج با فاز جامد با استخراج مایع- مایع. ۶

۱-۳- مراحل انجام استخراج با فاز جامد. ۸

۱-۴- هدف از استخراج با فاز جامد. ۹

۱-۵- خصوصیات فاز جامد. ۹

۱-۶- انواع فازهای جامد. ۱۰

۱-۷- ویژگیهای پلیمرهای قالب مولکولی. ۱۱

۱-۸- مزایای روش.. ۱۲

۱-۹- کاربردهای استخراج با فاز جامد. ۱۲

۱-۱۰- عوامل موثر بر استخراج با فاز جامد. ۱۲

۲- میکرواستخراج با فاز جامد. ۱۳

۲-۱- مزایای میکرو استخراج با فاز جامد. ۱۴

۲-۲- پارامترهای بهینهسازی کردن میکرواستخراج با فاز جامد. ۱۵

۲-۳- عوامل موثر بر مقدار مادهی جذب شده ۱۷

۲-۴- انواع روشهای نمونه برداری.. ۱۸

۲-۵- انتخاب روش استخراج. ۱۸

۲-۶- معایب میکرواستخراج با فاز جامد. ۱۹

۲-۷- انواع فایبرها ۱۹

۲-۸- سنیتیک میکرواستخراج با فاز جامد. ۲۱

۲-۹- انواع روشهای همزدن در میکرواستخراج با فاز جامد. ۲۲

۲-۱۰- عوامل موثر بر میکرواستخراج با فاز جامد. ۲۳

۲-۱۱-  کاربردهای میکرواستخراج با فاز جامد. ۲۳

۳- الکترو- میکرواستخراج با فاز جامد. ۲۴

۳-۱- بهینه سازی و آماده‌سازی فایبر. ۲۵

۳-۲ – انتخاب نوع فایبر مغز مداد. ۲۶

۳-۳- تأثیر پتانسیل کاربردی در بازده  الکترو- میکرواستخراج  با فاز جامد. ۲۷

۳-۴- تأثیر نمک در بازده استخراج. ۲۹

۳-۵- تأثیر pH در ضریب استخراج. ۲۹

۳-۶-  بهینه سازی سرعت هم‌زدن. ۳۰

۳-۷- بهینه کردن زمان و کاربرد پتانسیل. ۳۱

۳-۸- بهینه کردن دمای واجذب.. ۳۱

۳-۹- ارزیابی انتخابپذیری روش.. ۳۲

۳-۱۰- روش تجزیه‌ای.. ۳۳

۳-۱۱- نتیجه. ۳۴

۴- میکرواستخراج فاز جامد با فایبر پلیمرهای قالب مولکولی. ۳۴

۴-۱- کارایی استخراج. ۳۶

۵- استخراج نقطهی ابری.. ۳۷

۵-۱- مراحل استخراج نقطهی ابری.. ۳۸

۵-۲- انواع سورفکتانت‌ها ۳۸

۵-۳- عوامل موثر بر استخراج نقطهی ابری.. ۳۹

۵-۴- مزایای روش استخراج  نقطهی ابری.. ۴۱

۵-۵- کاربرد استخراج نقطه ابری.. ۴۱

۶- میکرواستخراج  قطرهی تنها ۴۱

۶-۱-۱- مزایای میکرواستخراج  با قطره ۴۳

۶-۱-۲- عیب میکرواستخراج  با قطره ۴۳

۶-۱-۳- انواع روشهای میکرواستخراج  با قطره ۴۴

۶-۲- میکرواستخراج قطره‌ی تنها به صورت مستقیم. ۴۴

۶-۳- میکرواستخراج قطرهی تنها در فضای فوقانی. ۴۵

۶-۴- میکرواستخراج مایع- مایع- مایع. ۴۷

۶-۴-۱- عوامل موثر در استخراج. ۴۸

۶-۴-۲- کاربرد. ۴۸

۶-۵- میکرواستخراج جریان پیوسته. ۴۹

۶-۵-۱- کاربردهای روش میکرواستخراج با جریان پیوسته. ۵۱

۶-۵-۲- عوامل موثر بر روش میکرواستخراج با جریان پیوسته. ۵۲

۷- میکرواستخراج قطرهی آلی شناور تجمعی. ۵۳

۷-۱- ویژگیهای حلال استخراجی. ۵۴

۷-۲- مزیت روش.. ۵۴

۷-۳- معایب روش.. ۵۴

۸- میکرواستخراج فاز مایع با هالوفایبر. ۵۴

۸-۱- انواع روشهای میکرواستخراج مایع با فایبر توخالی. ۵۵

۸-۲- فاکتورهایی که بر روی این نوع استخراج تأثیر دارند. ۵۷

۸-۳- عاملهای شلاتهکنندهی آلی. ۵۷

۸-۴- کاربردهای روش میکرواستخراج فاز مایع با هالوفایبر. ۵۸

۹- میکرواستخراج مایع مایع پخشی. ۵۹

۹-۱-۱- عوامل موثر بر بازده استخراج. ۶۰

۹-۱-۲- کاربردهای میکرواستخراج مایع – مایع پخشی. ۶۱

۹-۱-۳- مزایای این روش.. ۶۱

۹-۱-۵- محاسبهی فاکتورهای موثر در روش میکرواستخراج مایع مایع پخشی [۱۱]. ۶۲

۹-۲- میکرواستخراج تجمعی با واحد سرما ۶۳

۱۰- استخراج بر اساس امواج میکروویو. ۶۴

۱۰-۱- مزایای روش استخراج با امواج میکروویو. ۶۵

۱۱- روش‌های جدا کردن مایع. ۶۶

۱۱-۱- استخراج مایع- گاز ۶۶

۱۱-۲- استخراج مایع- جامد. ۶۶

۱۲- استخراج سیال فوق بحرانی. ۶۷

۱۳- استخراج با مگنت.. ۶۹

۱۴- استخراج آب فوق بحرانی. ۷۲

۱۵- روشهای استخراج گاز ۷۲

۱۵-۱- استخراج فضای فوقانی ساکن. ۷۲

۱۵-۲- فضای فوقانی لایهی نازک.. ۷۳

منابع. ۷۴

 

 

مقدمه

استحصال یک گونه­ی شیمیایی از نمونه­های طبیعی یا آزمایشگاهی به منظور آنالیز یا کاربرد داروئی،  خوراکی و صنعتی آنها مستلزم حذف سایر گونه­های شیمیائی همراه در داخل نمونه است. به بیان دیگر همواره لازم است که گونه­ی شیمیایی مورد نیاز خالص­سازی شده سپس برای اهداف نامبرده مورد استفاده قرار گیرد. کلیه­ی اعمال و فرایندهای فیزیکی یا شیمیایی که در این راستا به­کار می­روند،­ به­­نام روش­های جداسازی نامیده می­شوند. از روش­های جداسازی می­توان ته­نشینی، نوبلورسازی، انجماد، تبخیر، تقطیر، استخراج مایع- مایع، استخراج فاز جامد، استخراج قطره­ای، میکرواستخراج با فاز جامد، استخراج با گاز، مبادله­ی یونی، جذب سطحی، کروماتوگرافی، الکتروکروماتوگرافی، الکترودیالیز، دیالیز و … نام برد. استخراج مایع- مایع به طور گسترده‌ای به عنوان یک تکنیک پیش­تیمار برای جداسازی و پیش­تغلیظ آنالیت در نمونه‌های آبی برای ترکیبات آلی و معدنی استفاده می‌شود. با این وجود این تکنیک دارای چندین نقطه­ضعف از جمله تشکیل امولوسیون، استفاده از حجم زیاد حلال، گرانی روش و دشواری در اجرای روش می‌باشد. از این رو نیاز به دسته­بندی نمودن استخراج مایع- مایع شد.     تلاش­های مستمر برای استفاده از روش استخراج مایع مایع که نیاز به حجم کم استخراج­کننده و تعداد مراحل کمتر داشته باشد منجر به ایجاد سه روش زیر شد:

  • میکرواستخراج قطره­ی تنها
  • میکرواستخراج فاز مایع با فایبرتوخالی
  • میکرواستخراج مایع- مایع پخشی

 

 

۱­- استخراج با فاز جامد

این روش برای اولین بار در سال  ۱۹۵۰ برای آنالیز آنالیت­های آلی در آب انجام شد که در این روش از کربن­ها به عنوان جاذب و از حلال­های آلی به عنوان فاز شویشی­ استفاده شده است. شکل۱ تغییرات بازداری آنالیت بر نیروی یونی حلال را نشان می­دهد. مکانیسم استخراج با فاز جامد همانند استخراج مایع- مایع می­باشد. استفاده­ی ستون­های تجارتی استخراج با فاز جامد در سال ۱۹۷۰ معرفی شد، که شمایی از آن در شکل۲ نشان داده شده است. از آن زمان این روش به سرعت رشد کرده و به طور موفقیت­­آمیزی از فازهای سیلیکاژل پیوندی نیز به عنوان جاذب استفاده شده است. این روش یکی از ….

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت
0