پرداخت امن
بازگشت وجه
تضمین کیفیت
پشتیبانی

كنكاشي در تبار فلسفه يونان

نوع فایل
word و قابل ویرایش
حجم فایل
390 صفحه
تاریخ انتشار
3 فروردین 1400
دسته بندی
تعداد بازدید
18 بازدید
تومان۱۵.۰۰۰
  خرید این محصول
فهرست

عنوان …………………………………………………….صفحه

مقدّمه ————————————————— 6

 

فصل اول:آشنائى با يونان باستان

1 – يونان باستان در آئينه تاريخ———————————-12

2- دين يونان باستان—————————————– 22

 

فصل دوم:شناخت فلسفه يونان

1- فلسفه چيست؟——————————————51

2- فلاسفه يونان——————————————-89

3- تأثيرپذيرى فلسفه يونان از مكاتب فلسفىمشرق زمين—————-99

 

فصل سوم: تأثيرپذيرى تفكّرغربى از يونان باستان

1-يونان زدگى——————————————–111

2- تأثيرپذيرى فلسفه سياسى از فلسفه يونان————————-124

3- تأثيرپذيرى فلسفه اخلاق از فلسفه يونان————————-181

4-تأثيرپذيرى فلسفه هنر از فلسفه يونان—————————-215

5-تأثيرپذيرى نظام آموزشى ازفلسفه يونان————————-228

6-فلسفه و يهود——————————————-258

7-فلسفه و مسيحيت—————————————263

 

فصل چهارم: اثرات فلسفه يونان بر مشرق زمين

1- حمله اسكندر فيلسوف به ايران—————————–267

2- تأثير پذيرى ايران باستان از فلسفه يونان———————–271

3- مكتب اسكندريه ————————————- 273

 

فصل پنجم:چالش هاى فكرى مسلمين با فلسفه يونان

طبيعيّات ———————————————-279

2- مابعدالطّبيعه وفلسفه————————————302

3- توحيد و فلسفه —————————————311

4- نبوّت و فلسفه—————————————-337

5- معاد و فلسفه —————————————-341

6- نقد فلسفه و علماء اسلام———————————370

كتابنامه ———————————————-382

 

پيشگفتار

فلسفه يونان به عنوان زير بناي تفكّر غربي و مبناي فلسفه مسلمين كمتر مورد تحليل بي طرفانه قرار گرفته و بيشتر بر نقل ديگران اكتفا گرديده است ، اين نوشته مختصر فراخواني براي اهل تحقيق و آغازي براي اين منظور محسوب ميگردد

فلسفه، از نظر لغت واژه اى ، يوناني است كه مركّب از فيلو ، بمعناي  دوست داشتن و سوفيا، يعني دانش است كلمه فيلسوف در زبان عربي، فارسى و فلاسفر، در ديگر زبانها بر دوستدار دانش اطلاق مي شود از ديگر معاني فلسفه علّت ، غايت و تفكّر است، بدون ترديد هيچ واژه اى باندازه ى واژه فلسفه مورد سو استفاده قرار نگرفته و مصادره به مطلوب نگرديده است،  البته بايد توجّه داشت كه معناى يك واژه را استعمال و كاربرد آن واژه مشخّص مىنمايد، معناى كاربردى و عملى فلسفه نيز تفكّر است زيرا دانش تجربي و وحي از حيطه فلسفه خارج است، فلاسفه مسلمان نيز مخالفين فلسفه را مخالفين تفكّر و تعقّل مى نامند، فلسفه بمعناى تفكّر به يونان اختصاص ندارد ، بلكه تفكّر شرقى مثل تفكّر هند ، چين ، ايران ، بين النّهرين ،  قبل از يونان به رشته تحرير در آمده است، در اين صورت، فلسفه (تفكّر) اسلامى نيز شرح افكار و قواعد افلاطون، ارسطو نخواهد بود بلكه ملاك آن قرآن و سنّت خواهد بود.

اين نوشته بعد از تبيين قسمتى از تاريخ يونان و فلسفه آن ديار، به تأثير تفكّر يونانى و اثرات منفي آن بر فلسفه غرب مى­پردازد، در فصل پنجم نيز اثرات فلسفه يونان را بر فلسفه مسلمين بررسي مي نمايد زيرا جهان اسلام تاكنون دو بار با فلسفه يونان در مصاف قرار گرفته است 1- در زمان بنى عبّاس با ترجمه آثار يونانى آغاز و تاكنون ادامه دارد 2- توسّط هجمه فرهنگى غرب زيرا  مبناى فكرى غرب نيز يونان است. مولّف در پي اين پاسخ است كه آيا فلسفه (يونانزده) توانسته است پاسخگوى مشكلات فردي و يا اجتماعي مسلمين باشد؟

مبناي منطق و فلسفه يونانى به طورى كه در صفحات آتى خواهد آمد ادراكات و مفاهيم كلّى ذهنى است، آيا بر فلسفه يونانزده مسلمين نيز ذهن گرائى آن غلبه ندارد؟

در غرب نيز فلسفه به فلسفه زبان و تحليلى محدود گرديده و از ادّعاهاي هستى شناسانه خود به معرفت شناسى و از آن به زبان­شناسی تنزّل نمود و در دنياي اسلام نيز اين تفكّر به اثبات رسيد كه منطق اسلامي در زبان قرآن و سنّت (عربي) موجود است و اسلام نيازي به فلسفه و منطق ذهنى يونان ندارد، منطق ارسطو، منطق هگل (تز.آنتی تز. سنتز)، منطق پوزيتويسم (اثبات گرائی تحليلی) با منطق اسلامی متفاوتند، بنابر اين نوشته حاضر با استناد به آثار فلسفى و تاريخى  سعى دارد با روش ساده به بررسي نكات ذيل بپردازد:

1-فلسفه يونان در مقابل اديان الهى قرار دارد ، جايگاه مكاتب فلسفى غرب در طول فلسفه يونان است و آن مكاتب در عرض آن نيستند، لذا  با آنكه بعضى  از فلاسفه جديد روش ذهن گرايانه يونانيان را نقد و برتجربه تأكيد مي نمايند امّا بر بيشتر آنها اصالت مادّه حاكم است زيرا فلسفه (يونانزده) مبتنى بر عقلانيّت مادّى است و اديان بر عقلانيّت فراگير، أعم ّاز مادى و معنوى و ارزشهاى معنوى استوار هستند و به خصوص اديان ابراهيمى كه اعتبار خود را از وحى الهى ميگيرند.

2-عمده مباحث مطرح درفلسفه رايج اسلامي شرح فلسفه يونان ازديدگاه مسلمانان است، (به طور نمونه حركت جوهرى از هراكليتوس و مُثُل از افلاطون، علت و معلول و قديم و حادث از ارسطو، بسيط الحقيقت و قاعده واحد و قوس صعودى از فلوطين مأخوذند) فلاسفه مسلمان نيز، فلسفه را به معناى تعقّل به كار مي­برند، زيرا تمام فلاسفه مخالفين فلسفه را مخالف تعقّل و تفكّر مي نامند. پرواضح است تفكّر اسلامى از متون اسلامى (قرآن و سنّت) اعتبار مىگيرد و  از متون يوناني و شروح آنها ناشى نمىشود.

3-علوم انسانى اعمّ از سياست، جامعه شناسى، اخلاق، روان­شناسى، اقتصاد و غيره از فلسفه (يونانزده) استخراج گرديده­اند زيرا علوم مذكور نه تجربى هستند كه به وسيله تجربه به دست آمده باشند و نه وحيانى كه حاصل وحى الهي باشند بلكه حاصل تفكّر بشر مادّى گراى غربى هستند كه مبتنى بر عقلانيّت مادى است و در فلسفه (يونانزده) ريشه دارند و استعمارگران قديم و نوين آنها را به صورت آكادميك و مدرسه­اي دسته­بندى و ارائه نموده اند و به وسيله دانشگاهها و مؤسسات آموزشي و رسانه­ها به جهاني­سازي اين علوم مي­پردازند و لذاست كه به كساني كه در اين علوم دكترا مي­گيرند Ph.d يعني دكترا در فلسفه مي گويند‌‌ اعمّ ازسياست، اقتصاد، جامعه­شناسى، اخلاق، مردم­شناسى و ديگر علوم انسانى. بر همه، فلسفه اطلاق مي شود، اين فلسفه به عنوان محصول يك فيلسوف، مىتواند الهى يا مادّى باشد امّا فلسفه اى كه بر علوم مذكور حكومت دارد، مادّى است زيرا محصول فلاسفه مادّي­گراى غربى است,علوم مذكور تجربى نيز نيستند نهايت چيزى كه مي توان در مورد اين علوم گفت آن است كه بر استقرا استوار هستند آن هم استقرا ناقص زيرا استقرا تامّ غير ممكن است و از مزاياي علم تجربى بر استقرا آن است كه با ابطال حتى  يك مورد از اصل آن كليّت آن باطل مي­گردد، نيز علوم مذكور نتايج استقرا ناقص جوامع غربى را بر جوامع شرقى تعميم مي­دهند و حامل بار ارزشى غربى هستند.ما معتقد به احترام خاصّى براي فلاسفه مسلمان هستيم اما افكار فلسفى (يونانزده) اين بزرگواران را نمي پذيريم و سعى ما برآن است كه بر مبناى مباحثات علمى دلائل عدم پذيرش را بيان نماييم لذا نقد قسمتی از افکار يک فيلسوف به معنای ردّ تمام افکار او يا بی احترامی به او نيست و احياناًًًّ اگر ناخواسته كوتاهىصورت گرفته باشد ناقابل گذشت نخواهدبودآن بخش از فلسفه اسلامى كه شرح فلسفه و قواعد يونان است و با اسلام در تضادّ است، قابل دفاع نيست، امّا بخشى كه ريشه در متون دين اسلام دارد قابل دفاع و محلّ احترام است كه درحقيقت اين بخش را نبايد فلسفه (بمعناى شرح افكاريونانى) ناميد بلكه آن تفكّر اسلامى است. خدمات بعضى از فلاسفه اسلامى بيش از آن  است كه با بطلان قواعد مادّى يونان كمرنگ پنداشته شود اشتباه مترجمين فلسفه يونان موجب سو تفاهم در مورد فلسفه گرديده است، امّا با وجود ترجمه هاى جديد از كتب و افكار افلاطون ، ارسطو ديگر دليلي بر ادامه اشتباهات گذشته وجود ندارد كه از هر جاى ضرر جلوگيرى شود نفع است.اين نوشته آغازى براى درك و رسيدن به معناى حقيقى فلسفه اسلامى است.

فلاسفه قديم موضوع فلسفه را به دوقسم نظرى وعملى تقسيم مي نمودندكه

مطالعه بیشتر

   راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه ارسال کنند.

اطلاعات فروشنده

  • نام فروشگاه: کافه دانشجو
  • فروشنده: کافه دانشجو
  • آدرس: آذربایجان غربی
  • هنوز امتیازی دریافت نکرده است!
0