پرداخت امن
بازگشت وجه
تضمین کیفیت
پشتیبانی

مطالعه تطبیقی شرکت عقدی در فقه اسلام و حقوق ایران و مصر

نوع فایل
word و قابل ویرایش
حجم فایل
100 صفحه
تاریخ انتشار
25 اسفند 1399
دسته بندی
تعداد بازدید
13 بازدید
تومان۱۲.۰۰۰
  خرید این محصول

چکیده

در این پایان‌‌نامه به بررسی تطبیقی مبحث شرکت در فقه، حقوق ایران و مصر پرداخته شده است. فقهای عظام مبحث شرکت را در باب مستقلی در کتب خویش آورده و تفاوت نظرات ایشان شاید فقط کمی در جزئیات آن باشد. ولی چون شرکت جزء مسائل مستحدثه بوده، بحث بیشتر و مفصل‌‌تر آن در کتب حقوقی و قانونی آمده است. البته لازم به ذکر است که در حالت کلی در قانون و حقوق بیشتر از نظرات فقهی تبعیت شده و در موارد جزئی و مسائلی که به فراخور گستردگی شرکت‌‌ها در جوامع مطرح شد و نیاز به قوانین جزئی بیشتر باعث گردید تا قوانینی دقیق نیز در این باره بوجود آید. قانون مصر نیز از این قاعده مستثنی نبوده و به جرأت می‌‌توان گفت که قوانین خود را از کتاب فقهی الوسیط نوشته عبدالرزاق احمد سنهوری گرفته است. در این نوشتار به بررسی و تطبیق موارد شرکت بین دو کشور پرداخته شده که هم دارای نقاط مشترک و هم دارای نقاط افتراق می‌‌باشد که  آن هم بیشتر منبعث از فضای حاکم  و محیط هر کشور می‌‌باشد. روش تحقیق تحلیلی- توصیفی بوده و روش گرداوری اطلاعات کتابخانه ای می باشد تا بتوان به این چهار سوال پژوهش که از نظر فقه و حقوق ایران و مصر ایجاد اشاعه در اموال توسط عقد شرکت چگونه است؟شرکت از عقود تأسیسی است یا امضایی؟اعتبار شرکت های وجوه، اعمال و مفارضه از نظر فقه و حقوق ایران و مصر چگونه ارزیابی می شود؟ و مطابقت احکام و دستورات حاکم بر شرکت های تجاری با فقه چگونه است؟ پاسخ داد. بدین منظور ابتدا به ذکر تعاریف فقها و حقوقدانان ایرانی و مصری از شرکت، سپس از طرز اداره آن و در نهایت به تقسیم، چرایی و چگونگی شرکت بحث شده است و چهار فرضیه پژوهش اثبات شده و به سوالات پزوهش پاسخ داده شد. قانون مصر هم در باب شرکت نظرات سنهوری را بصورت مواد قانونی آورده است. سنهوری هم بیشتر نظرات خودش را از قانون فرانسه اقتباس کرده و به همین خاطر هم قوانین مصری  به نوعی شبیه قوانین کشور فرانسه می‌‌باشد.

کلمات کلیدی: شرکت، شرکت عقدی، فقه، حقوق ایران، حقوق مصر.

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان

مقدمه   2

فصل اول:     کلیات… 7

1-1- معناي لغوی شرکت: 8

1-2- معناي اصطلاحي شركت از نظر فقهاي اماميه. 8

1-3- تعريف قانون مدني ايران: 8

1-4- معناي شركت از دیدگاه حقوقدانان ایرانی.. 9

1-4-1- مفهوم وسيع شركت… 12

1-4-2- عقد شركت به معني خاص…. 12

1-5- تعريف شركت در حقوق مصر: 13

فصل دوم: وجود شرکت عقدی برای ایجاد اشاعه در اموال فقه و حقوق ایران و مصر. 14

2-1- عقد بودن شركت در فقه اماميه. 15

2-1-1- نظرات فقها در رابطه با عقدی بودن شرکت… 16

2-1-1-1-  نظر شهيد ثاني 16

2-1-1-2- نظر محقق كركي   17

2-1-1-3- نظر مقدس اردبيلي.. 19

2-1-1-4- نظر شيخ يوسف بحراني.. 19

2-1-1-5- نظر مرحوم صاحب جواهر. 21

2-1-1-6- نظر مرحوم حسين حكيم.. 22

2-2- نظر حقوق ایران در مورد عقد بودن شرکت… 23

2-3- نظر حقوق مصر در رابطه با عقد بودن شركت… 24

2-4- موضوع و اسباب بوجود آورنده شركت در فقه. 25

2-6-1- اسباب بوجود آورنده شركت در حقوق ایران.. 26

2-6-2- اسباب بوجود آورنده شركت در حقوق مصر. 26

2-7-1- ويژگي‌‌‌‌هاي عقد شركت در فقه : 27

2-7-2- ويژگيهاي عقد شركت در حقوق ايران.. 28

2-7-3- ويژگي‌‌‌‌هاي عقد شركت در حقوق مصر. 29

2-7-3-1- چارچوب عقد شركت در حقوق مصر. 30

2-7-3-2- اشتراك هر شريك در قسمتي از كل سرمايه. 30

2-7-3-3- كسب اشتراك و تعاون از طريق قبول موارد مشخص…. 31

2-7-3-4- مشاركت هر شريك در سود و زيان.. 31

فصل سوم: اعتبار شرکت اعمال، وجوه و مفاضه در فقه و حقوق ایران و مصر. 32

3-1- انواع شركت از نظر فقهاي اماميه. 33

3-1-1- شركت عنان (شرکت در اموال) 33

3-1-1-1- تعریف شرکت عنان.. 33

3-1-1-2- علت نامگذاري اين شركت به عنان: 35

3-1-2- شركت ابدان ( اعمال)‌ 36

3-1-3- شركت مفاوضه. 36

3-1-4- شركت وجوه  38

3-2- انواع شركت در حقوق ايران.. 38

3-2-1- تقسيم‌بندي دكترامامي.. 39

3-2-2- تقسيم‌بندي دكتر حبيب‌الله طاهري… 40

3-2-3- تقسيم‌بندي دكتر ناصر كاتوزيان.. 40

3-3- اقسام شركت در حقوق مصر. 40

3-3-1- انجمن‌ها و مؤسسات و تعاوني‌ها واتحاديه‌ها 41

3-3-2- شركت‌‌‌‌هاي مدني.. 42

3-3-3- شركت‌‌‌‌هاي تجاري… 42

3-3-3-1- شركت‌‌‌‌هاي اشخاص…. 42

3-3-3-2- شركت‌‌‌‌هاي اموال  43

3-3-4- شركت‌‌‌‌هاي مدني داراي شكل تجاري… 44

فصل چهارم:  احکام و مقررات حاکم بر شرکت های تجاری.. 45

4-1- گفتار اول: اداره شرکت و تقسیم سود و زیان آن.. 46

4-1-1- مبحث اول-حاكميت اراده‌ي تمامي شركا در اداره‌ي شركت از منظر فقه. 46

4-1-1-1- نظر شیخ طوسی 46

4-1-1-2- نظرمحقق حلي  46

4-1-1-3- نظر علامه حلي  47

4-1-1-4- نظرشهيدثاني       47

4-1-1-5- نظر مرحوم صاحب جواهر. 47

4-2- اداره شرکت در حقوق ایران.. 48

4-2-1- حاكميت اراده‌ي جمع در حقوق ایران.. 48

4-3- اداره‌ شركت در حقوق مصر. 50

4-3-1- حقوق شركاي غيرمدير. 53

4-3-2- مبحث دوم- تقسيم سود و زيان شركت… 54

4-3-2-1- تقسيم سود و زيان شركت در فقه. 54

4-3-2-2- نظر حمزه ابن علي.. 55

4-3-2-3- نظر علامه حلي  55

4-3-2-4- نظرشهيدثاني       55

4-3-2-5- نظرابي‌الصلاح حلبي.. 55

4-4- تقسيم سود و زيان شركت در حقوق ايران.. 56

4-5- تقسيم سود و زيان شركت در حقوق مصر. 56

4-6- تابعیت سود و زیان از سرمایه و بررسی آن.. 60

4-7- گفتار دوم: انحلال شركت… 63

4-7-1- انحلال شركت در فقه. 63

4-7-2- انحلال شركت در حقوق ايران.. 63

4-7-3- انحلال شركت در حقوق مصر. 64

4-7-3-1- انقضاء شرکت به حکم قانون.. 64

4-7-3-2- انقضاء شرکت به تقاضای شرکا 65

4-8- گفتار سوم: تقسيم شركت… 70

4-8-1- ماهيت تقسيم  70

4-8-2- مبحث اول- اقسام تقسيم.. 72

4-8-2-1- مباني تقسيم ……  72

4-8-3- مبحث دوم – ترتیب تقسیم.. 73

4-8-3-1- ترتیب تقسیم در فقه. 73

4-8-3-2- ترتیب تقسیم در حقوق ایران.. 73

4-8-3-3- ضمانت اجرا – بطلان تقسیم.. 76

4-8-4- مبحث سوم – آثار تقسیم.. 79

4-8-4-1- جداسازی اموال مشاع. 79

4-8-4-2- اقاله تقسیم ………  79

4-8-4-3- پدیدار شدن عیب در سهم یکی از شرکا بعد از تقسیم مال الشرکه. 80

4-8-4-4- تصفیه و تقسیم اموال شرکت درحقوق مصر. 81

4-9- نتایج کلی تحقیق  87

منابع: 89

 

مطالعه بیشتر

   راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه ارسال کنند.

اطلاعات فروشنده

  • نام فروشگاه: کافه دانشجو
  • فروشنده: کافه دانشجو
  • آدرس: آذربایجان غربی
  • هنوز امتیازی دریافت نکرده است!
0