پرداخت امن
بازگشت وجه
تضمین کیفیت
پشتیبانی

کتاب شرح جامع قانون مدنی دکتر فرهاد بیات

نوع فایل
pdf
حجم فایل
781 صفحه
تاریخ انتشار
۲۲ بهمن ۱۴۰۰
دسته بندی
تعداد بازدید
153 بازدید
تومان۵.۰۰۰
خرید این محصول

شرحی است بر مواد قانون مدنی، مشتمل بر:

 1. آراء علمای برجسته حقوق ( با تاکید بر نظریات مرحوم استاد دکتر ناصر کاتوزیان)

 2. آراء قضایی و نظریات مشورتی

 3. قوانین خاص و مرتبط

 4. مطالب مورد نیاز داوطلبان آزمون­های حقوقی (به ویژه آزمون وکالت)

که بر اساس اصول و ویژگی های زیر نگارش یافته است:

 1. بیان ساده و روان

 2. به روز شدن مطالب کتاب، با توجه به آخرین تغییرات قانونی و آراء و نظریات مشورتی

 3. جامعیت مطالب ضمن رعایت اختصار در بیان

  *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

یادداشتی از دکتر فرهاد بیات در خصوص ویرایش جدید کتاب شرح جامع قانون مدنی (سال ۱۳۹۹) :

۱. هر سال کتاب شرح جامع قانون مدنی ویرایش و به روز رسانی می شود که سال ۱۳۹۹ هم این سنت ادامه داشته است؛
۲. یکی از علل اصلی این ویرایش ها، ارتباط مستمر میان مخاطبان کتاب شرح جامع قانون مدنی با مولف و طرح سوالات و ابهامات آن ها از متن کتاب است؛ در واقع پاسخ سوالات پرتکرار مخاطبان، در چاپ سال بعد در کتاب منعکس می شود و جهت انتقال ساده تر مفاهیم، مثال های متعددی به کتاب افزوده می شود؛
۳. حتی یکی از دلایل افزایش صفحات چاپ جدید (چاپ سال نود و نه، ۸۷۸ صفحه دارد) ناشی از درخواست مخاطبان، مبنی بر بزرگ تر شدن فونت یا فاصله خطوط کتاب بوده است تا چشمان آن ها کمتر خسته شود و می توان گفت ۵۰ درصد افزایش صفحات در پاسخ به همین درخواست، صورت گرفته است.
۴. شایان ذکر است بیشترین بازنگری و الحاقات در چاپ سال ۹۹ مربوط به حقوق مدنی ۸ است؛
۵. در چاپ سال ۹۹، تمام تغییرات قانونی و آرای محاکم و نظریات مشورتی و قوانین خاص پیرامون قانون مدنی تا پایان فروردین ۹۹ مدنظر قرار گرفته است؛
۶. از سال ۱۳۹۶ به بعد، بنا بر پیشنهاد مخاطبان گرامی، الحاقات کتاب به صورت جداگانه منتشر می شود تا دارندگان کتاب، نیازی به خرید مجدد کتاب نداشته باشند؛ بنابراین دارندگان چاپ های سال های ۹۶ و ۹۷ و ۹۸ می توانند الحاقات را از سایت دادبانان دانلود کنند.
۷. در کل سعی شده است که کتاب، جامع و مطابق آخرین تغییرات قانونی باشد؛ اینکه کتاب شرح جامع تا چه حد سوالات آزمون های حقوقی را پوشش می دهد سوالی است که باید پاسخ آن را از داوطلبان قبول شده سال های پیشین پرسید!

 

فهرست کتاب

مقدمه: در انتشار و آثار اجرای قوانین به طور عموم

جلد اول(در اموال)

 1. در بیان اموال و مالکیت به طور کلی
 2. در بیان انواع اموال
 3. دراموال غیرمنقول
 4. در اموال منقوله
 5. در اموالی که مالک خاص ندارد
 6. در حقوق مختلفه که برای اشخاص نسبت به اموال حاصل می شود
 7. در مالکیت
 8. در حق انتفاع
 9. در عمری و رقبی و سکنی
 10. در وقف
 11. در حق انتفاع از مباحات
 12. در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر و در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور
 13. در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر
 14. در محاکم و آثار املاک نسبت به املاک مجاور
 15. در حریم املاک
 16. در اسباب تملک
 17. در احیاء اراضی موات و مباحه
 18. در حیازت مباحات
 19. در معادن
 20. در اشیاء پیدا شده و حیوانات ضاله
 21. در اشیای پیدا شده
 22. در حیوانات ضاله
 23. در دفینه
 24. در شکار
 25. در عقود
 26. در تعهدات
 27. در اقسام عقود و معاملات
 28. در شرایط اساسی برای صحت معامله
 29. در قصد طرفین و رضای آنها
 30. در اهلیت طرفین
 31. در مورد معامله
 32. در جهت معامله
 33. در اثر معاملات
 34. در قواعد عمومی
 35. درخسارات حصله
 36. در اثر عقود
 37. در بیان شرایط
 38. در اقسام شرایط
 39. در احکام شرایط
 40. در معاملاتی که موضوع آن مال غیر است
 41. در سقوط تعهدات
 42. در وفای به عهد
 43. در اقاله
 44. در ابراء
 45. در تبدیل تعهد
 46. در تهاتر
 47. مالکیت مافی الذمه
 48. در الزاماتی که بدون قرارداد حاصل می شود
 49. در کلیات
 50. در ضمان قهری
 51. در غصب
 52. در اتلاف
 53. در تسبیب
 54. در استیفا
 55. قانون مسئولیت مدنی
 56. در عقود معینه
 57. در بیع
 58. در احکام بیع
 59. در طرفین معامله
 60. در مبیع
 61. در آثار بیع
 62. در ملکیت مبیع و ثمن
 63. در تسلیم
 64. در ضمان درک
 65. در تادیه ثمن
 66. در خیارات و احکام راجعه به آن
 67. در خیارات
 68. در خیار مجلس
 69. در خیاط شرط
 70. در خیار حیوان
 71. در خیار تاخیر ثمن
 72. در خیار رویت و تخلف وصف
 73. در خیار غبن
 74. در خیار عیب
 75. در خیار تدلیس
 76. در خیار تبعض
 77. در خیار تخلف
 78. در احکام خیارات
 79. در بیع شرط
 80. در معاوضه
 81. در اجاره
 82. در اجاره اشیا
 83. در اجاره حیوات
 84. در اجاره اشخاص
 85. در اجاره کارگر
 86. در اجاره متصدی حمل و نقل
 87. در مزارعه و مساقات
 88. در مزارعه
 89. در مساقات
 90. در مضاربه
 91. در مساقات
 92. در مزارعه
 93. در جعاله
 94. در شرکت
 95. در احکام شرکت
 96. در تقسیم اموال شرکت
 97. در ودیعه
 98. در کلیات
 99. در تعهدات امین
 100. در تعهدات امانت گذار
 101. در عاریه
 102. در قرض
 103. در قمار و گروبندی
 104. در وکالت
 105. در کلیات
 106. در تعهدات وکیل
 107. در تعهدات موکل
 108. در طرق مختلفه انقضا وکالت
 109. در ضمان عقدی
 110. در کلیات
 111. در اثر ضمان بین ضامن و مضمون له
 112. در اثر ضمان بین ضامن و مضمون عنه
 113. در اثر ضمان بین ضامنین
 114. در حواله
 115. در کفالت
 116. در صلح
 117. در رهن
 118. در هبه
 119. در اخذ به شفعه
 120. در وصایا و ارث
 121. در وصایا
 122. در کیات
 123. در موصی
 124. در موصی به
 125. در موصی له
 126. در وصی
 127. در ارث
 128. در موجبات ارث
 129. در تحقق ارث
 130. در شرایط
 131. در حجب
 132. در فرض و صاحبان فرض
 133. در سهم الارث طبقات مختلفه وراث
 134. در سهم الارث طبقه اول
 135. در سهم الارث طبقه دوم
 136. در سهم الارث طبقه سوم
 137. در میراث زوج و جوجه
 138. در مقررات مختلفه

جلد دوم: در اشخاص

 1. در کلیات
 2. در تابعیت
 3. در اسناد سجل احوال
 4. در اقامتگاه
 5. در غایب مفقود الاثر
 6. در قرابت
 7. در نکاح و طلاق
 8. در نکاح
 9. در خواستگاری
 10. قابلیت صحی
 11. موانع نکاح
 12. شرایط صحت نکاح
 13. وکالت در نکاح
 14. در نکاح منقطع
 15. در مهر
 16. در حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر
 17. در انحلال عقد نکاح
 18. در امکان فسخ نکاح
 19. در طلاق
 20. در کلیات
 21. در اقسام طلاق
 22. در عده
 23. در اولاد
 24. در نسب
 25. در نگاهداری و تربیت فرزندان اطفال
 26. در ولایت قهری پدر و جد پدری
 27. در خانواده الزام به انفاق
 28. در حجر و قیومیت
 29. در کلیات
 30. در موارد نصب قیم و ترتیب آن
 31. در اختیارات وظایف و مسئولیت قیم و حدود آن
 32. در موارد عزل قیم
 33. در خروج از تحت قیومیت

جلد سوم: در ادله اثبات دعوی

 1. در اقرار
 2. در شرایط اقرار
 3. در آثار اقرار
 4. در اسناد
 5. در شهادت
 6. در موارد شهادت
 7. در شرایط شهادت
 8. در امارات
 9. در قسم

 

راهنمای خرید:
 • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
 • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
 • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
 • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت
0